Công Lao Đánh Pháp - Điện Biên như Nhất Trụ Ḱnh Thiên Tại

 

 

Vừa rồi thủ lănh tàn dư giao điếm trần quang diệu khoe khoang về chiến công đánh Pháp - đuổi Nhật - chống Mỹ của bộ đội anh hùng bác cụ ta.

 

 

Đực Bưng Cầu cáu tiết đặt vè phang:

 

Chó già nhai giẻ rách

Thúi hoắc mà cứ nhai hoài

Ai thắng Điện Biên Phủ?

Hỏi chệt Trần Canh - Vi Quốc Thanh

Kẹt quá hỏi Bút Tre

“Hoan hô đồng chí Vơ Nguyên

Giáp ta thắng trận Điện Biên lẫy lừng”

“Ngày xưa đại tướng cầm quân

Ngày nay tượng đái cầm quần chị em”

Ngày giáp đi chầu các mác

Đực Bưng Cầu nh́n h́nh giáp ta

nằm trong lồng kiến

phía sau có cây cà nong ngổng lên

bèn ghi câu viếng:

“Nhất trụ ḱnh thiên tại”

Anh em mắng mơ quá bèn diễn nôm:

“Ông như con cac ngổng lên”

Thế kỷ 21 rồi, diệu ôi!

hôi, hôi

 

 

Đực Bưng Cầu, xứ Thủ

Bữa nào hưởn, t́m bài viết có h́nh minh họa

gởi giao điếm phe giáp ta đọc chơi

 

 

 

 


NHẤT TRỤ K̀NH THIÊN TẠI - NGUYỄN NHƠN

( HNPĐ ) Tui muốn post cái cà nông lôi theo đít cái ḥm kiếng lộng giáp rách mà hổng được. Thôi th́ viết chữ phụ đề:

 NHẤT TRỤ K̀NH THIÊN TẠI

 

Tui muốn post h́nh cái cà nông lôi theo đít cái ḥm kiếng lộng “giáp rách” mà hổng được.

 

Thôi th́ viết chữ phụ đề:

Hồi thời Tây thuộc địa, việt gian tổng đốc Nguyễn Thân (hay Hoàng Cao Khải?) ngỏm cũ tỉ. Gia đ́nh xừ lũy nhờ thầy đồ viết cho ba chữ khắc trên cổng mộ.

 

Thầy đồ ra tay múa bút vẽ cho năm chữ như rồng bay, phượng múa: Nhất trụ ḱnh thiên tại.

 

Đồng bào ghét việt gian phiền trách: Làm sao mà cụ ban cho nó 5 chữ tốt làm vậy?

 

Thầy đồ hóm hĩnh giải thích: Câu đó có nghĩa là: Ông như con cặc NGỔNG LÊN!

 


Nguyễn Nhơn


PS. Xin lỗi đă viết bạo. Đáng lẽ phải viết: Ông như “cái tự do” của tên côn an vũ hiển thành hồ ngổng lên th́ mới lịch sự.

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính