C̣n Toàn trị việt cọng – C̣n Sở hữu Tàn dân – C̣n Máu đổ Đồng Tâm!

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Luật đất đai của cộng sản chưa bao giờ v́ người dân, nó tạo cơ hội cho việc ăn cướp, làm giàu bất chính quan chức, doanh nghiệp. Chưa bao giờ chính quyền đứng về người dân trong việc tranh chấp đất đai. Dù có sai họ cũng sẽ hợp thức hóa bằng h́nh thức khác. Có hơn 90% các dự án bất động sản lớn, nhỏ ở Việt Nam tạo ra bất công. 

Chính sách đất đai của chính quyền đă tạo lên một tầng lớp dân oan tại khắp các tỉnh thành. Không phải đến Đồng Tâm, mà trước đó đă có nhiều cái chết đầy uất ức từ việc thu hồi đất. 

Đất đai sẽ c̣n là một cuộc chiến dai dẵng bất cân xứng giữa chính quyền, doanh nghiệp với người dân. 

Xin mượn lời Nguyễn Trăi trong B́nh Ngô Đại Cáo để nói lên tội ác của chính sách thu hồi đất đai của chính quyền cộng sản, “Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay, nước Đông hải không rửa sạch mùi tanh”. 

(Vơ Ngọc Ánh Danlambao - Máu vẫn đổ, dân oan sẽ c̣n khắp xứ)

 

Băi bỏ “Chế độ TƯ HỮU – Thay thế bằng Chế độ SỞ HỮU TOÀN DÂN” là MỤC TIÊU TỐI HẬU của Chủ nghĩa cọng sản nhằm XÓA BỎ CÁC GIAI CẤP dựng lên XĂ HỘI VÔ SẢN CHÍNH CHUYÊN do đảng cọng sản nhân danh giai cấp CÔNG NHÂN VÔ SẢN tự ư cai trị theo ư chí của giai cấp công nhân BẤT CHẤP MỌI PHẢN KHÁNG CỦA CÁC GIỚI KHÁC.

 

Ngày nay, sau khi ăn cướp cả Miền Nam, đảng ăn sạch bách vốn liếng, tài sản Miền Nam suưt gây ra nạn đói trong Miền Nam, vựa lúa của Đất nước, chưa bao giờ biết đói.

 

Năm 1986, Vơ văn Kiệt liều mạng xé rào, băi bỏ ngăn sông cấm chợ, cho dân làm ăn, mua bán c̣ con thoát nạn chết đói.

 

Thừa thắng xông lên, đảng ta cho ĐỔI MỚI NỮA LỪNG từ hoàn toàn Kinh tế Quốc doanh ra KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THEO ĐỊNH HƯỚNG XĂ HỘI CHỦ NGHĨA.

 

V́ thứ kinh tế tạp chủng lai căng: Kinh tế thị trường – Do doanh nghiệp quốc doanh chủ đạo nên tạo ra thứ TƯ BẢN ĐỎ a ṭng với cường quyền LẬP RA ĐỦ THỨ DỰ ÁN ĂN CƯỚP ĐẤT CỦA NHÂN DÂN, tham nhũng và giàu có.

 

Nay, nếu cải tổ trả lại QUYỀN SỞ HỮU ĐẤT ĐAI CHO NGƯỜI DÂN th́:

 

·         Về NGUYÊN TẮC là xóa bỏ chế độ SỞ HỮU TOÀN DÂN, tức là XÓA BỎ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA.

·         Về THỰC TẾ tước đoạt mất ĐẶC QUYỀN CỦA CƯỜNG QUYỀN THAM NHŨNG VÀ TƯ BẢN ĐỎ hiện đang hưởng lợi không ai phản kháng được.

 

V́ hai lư do kể trên chế độ toàn trị KHÔNG CẢI SỬA ĐƯỢC.

 

V́ vậy cho nên mới nói: Chừng nào c̣n toàn trị việt cọng, c̣n sở hữu “tàn dân” là c̣n nhiều máu đổ Đồng Tâm:

 

Chỉ kể chuyện Máu và Nước mắt từ 2012:

 

Súng hoa cải, bom b́nh gas

Đại gia đ́nh Đoàn Văn Vươn

Liều chết chống cường quyền

Hành quân hỗn hợp tàn phá

Nhà cửa, bắt nhốt cả nhà

Phạt tù c̣n nặng nề hơn

Thực dân Pháp phạt gia đ́nh

Biện Toại trong vụ Nọc Nạn

Kế tiếp là oanh liệt Văn Giang

Bảy trăm dân làng già trẻ bé lớn

Căng lều giữa cánh đồng chống cự

Ưng khuyển cả bầy, trang bị tận răng

Dùi cui roi điện lựu đạn cay

Lửa khói mịt mù

tiếng kêu khóc tận trời xanh

Đau đớn hơn là cánh đồng

Vụ Bản, Nam Định

Hai trăm phụ nữ lăo bà và thiếu niên

Đầu bịt khăn tang quyết tử

chống bạo quyền lang sói

Côn đồ côn an cơ động

Đánh găy chân một thiếu niên

Đánh ngất một cụ bà quẳng ra lề đường

Khăn tang trắng nhuộm máu đào

Rơi vải khắp cánh đồng Vụ Bản

Ô nhục là vụ Cái Răng, Cần Thơ

Hai mẹ con Thị Lài, Nguyên Thủy

Thân cô thế cô sức yếu

Đành cởi truồng đem cái đồ nguyên thủy

Úp lên mặt cường quyền phản kháng

Máu đổ là ở trụ sở “ quy hoạch cướp đất “ Thái B́nh

Anh hùng Đặng Ngọc Viết

Một ḿnh một khẩu súng lục

Xông vào tổ quỷ ăn cướp sát thương bốn tên

Rồi về chùa, dưới chân Phật Bà tuẩn tiết

Ngày nào đó dự án Đô thị mới Thủ Thiêm đại khai

Máu sẽ đổ tràn lan nơi ngày xưa Bến Nghé

Và sẽ tiếp tục đổ trên cả nước

Nếu như c̣n chế độ ăn cướp việt cọng

 

Muốn thôi đổ máu ví tham nhũng, áp bức, bất công

Chỉ c̣n một con đường

Tất cả vùng lên triệt hạ Chế độ toàn tri một lần cho xong.

 

 

Nguyễn Nhơn

12/1/2020

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính