Con người từ đâu tới?

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Trích: “Triết học Hi Lạp từ tiền Socrate đến Karl Marx đều tuân theo tiên đề chủ quan này của Protagoras, áp đặt quan niệm của con người lên vạn vật, lên kẻ khác: “con người là thước đo vạn vật”...

 

Chao ôi, con người th́ giới hạn, c̣n vũ trụ, vạn vật th́ vô hạn, sao lại lấy cái thước giới hạn đo cái vô hạn hở thiên tài Protagoras? Vả, con người được tự nhiên (vũ trụ) sinh ra, cái thước con người bé tí sao có thể đo được vũ trụ vô cùng vô tận? (Trần Mạnh Hảo: Bà Ngoại tôi h́nh như thông tuệ hơn triết gia Karl Marx?)

 

Một bạn đọc Danlambao hỏi:

“Bác Hảo ơi, làm ơn giải thích dùm vụ này. Nếu bác từng học thần học và triết học trong nhà thờ th́ làm sao bác lại cho rằng “con người được tự nhiên (vũ trụ) sinh ra” hở bác.”

 

Trong khi chờ đợi tác giả trả lời, gă nhà quê làng Bưng Cầu, xứ Thủ đọc thấy xôm dzô:

Tui mần tài khôn đọc mấy câu “vịnh tam tài” của Trần Cao Vân góp ư:

 

“Trời đất sinh ta có ư không?

Chưa sinh Trời Đất có TA trong.

Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh,

Trời Đất sinh ta một chữ đồng.

Đất nứt ta ra Trời chuyển động,

Ta thay Trời mở Đất mênh mông.

Trời che Đất chở ta thong thả,

Trời - Đất Ta đây đủ hóa công.”

(Nhớ đâu gơ đó hổng chắc y nguyên bản)


Như dzậy th́ Trời Đất Con Người viết hoa cùng sanh ra với Trời Đất mà không ai biết từ đâu?!


Duy tâm th́ nói là từ Thượng Đế.


Duy vật các mác th́ nói thủy tổ loài người từ loài vượn cổ. Trước đó nữa th́ xừ rậm râu người Đức cũng hổng rành!


Phật giáo th́ nói; Không phải từ vật chất cũng hổng phải tự hư vô, nó vô thủy vô chung.


Phật lư luận: Nếu ngươi đem vật chất chẻ nhỏ để t́m căn cội, ngươi chẻ măi vật thể tới mức “lân hư trần”. nghĩa là gần như hư không là hết. Nếu ngươi tiếp tục chẻ nữa th́ lân hư trần biến thành hư vô. Ngươi mừng rỡ kết luận: Nguồn gốc vật thể là từ: Hư Vô.


Trật! Bởi v́ hỡi ơi! Ngươi không biết đem bao nhiêu hư vô th́ ráp lại thành một lân hư trần.


Cũng giống như khoa học vật lư ngày nay: Mấy chục năm về trước người ta vẫn tưởng hạt quark là vật thể nhỏ nhất của vật chất. Bây giờ người ta lại phát hiện: Dưới hạt quark c̣n loại hạt nhỏ hơn nữa!


Cho nên mà cho nên, khoa học gia Einstein vào lúc cuối đời nói: Khi người ta đi đến hết con đường vật lư, người ta sẽ trở nên con người có tín ngưỡng sâu sắc!


Nghĩ ra nhà Phật biết lẽ ấy đă từ xa xưa như kể trên cho nên Trung Quán Luận nói về “Tính Không” mới viết:

 

“Không sanh cũng không diệt

Không thị cũng không phi

Không đến cũng không đi

Con cúi đầu đảnh lễ

Như Lai tối tôn thắng”

 

Đời sống, vũ trụ, nhân sinh là như thế không thể phân tích chia chẻ luận bàn suông. Cứ như thế mà quán: HUỀ!

 

 

Nguyễn Nhơn

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính