Chừng nào người dân Việt Nam

thật sự muốn từ bỏ cái đám Tham nhũng vơ vét (hán ngụy việt cọng) ấy?”

 

Nguyễn Nhơn

 Ông Trump nói ǵ về đảng cộng sản VN?

 

"Đảng Cộng sản Việt Nam ư ?

Tôi nói thật , Bao năm qua họ chỉ lợi dụng Mỹ, họ chơi tṛ nước đôi đi 2 dâ y giữa Chúng Ta và Trung Cộng..!

Họ kêu gọi Mỹ và các Nước khác ủng hộ họ trong vấn đề biển đông và các vấn đề xung đột liên quan đến Trung Cộng; nhưng chính họ lại phục tùng, vâng lời Trung Cộng như một sứ giả chư hầu thời phong kiến.

Tôi là người ngay thẳng và không ưa những kẻ '2 lưỡi'; những tay lănh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thậm chí c̣n có 3-4 lưỡi...

Không có TPP ǵ cả, không có tạo điều kiện hay viện trợ ǵ cả , và không có cho nhập khẩu hưởng lợi từ Mỹ nữa ...Và nếu họ c̣n chơi tṛ Lợi Dụng nữa th́ Chúng ta nên rút quân khỏi Biển Đông.... để cho Anh Em chúng nó xé xác nhau.

Đến lúc nào đó người dân Việt Nam thật sự muốn từ bỏ cái đám Tham nhũng vơ vét ấy th́ Chúng ta mới suy nghĩ về chính sách tốt hơn .... cho đất nước Việt nam , và tôi luôn lên tiếng bảo vệ tiếng nói của toàn dân Việt nam dám nói về đảng cộng sản VN...."

TANLAPVINHPHU yahoogroups

.............

 

Đến lúc nào đó người dân Việt Nam thật sự muốn từ bỏ cái đám Tham nhũng vơ vét ấy th́ Chúng ta mới suy nghĩ về chính sách tốt hơn .... cho đất nước Việt nam , và tôi luôn lên tiếng bảo vệ tiếng nói của toàn dân Việt nam dám nói về đảng cộng sản VN...."

 

Đó là lúc những người Việt Nam yêu nước tận tụy hy sinh, dấn thân vận động quần chúng vùng lên:

 

·         Xóa sạch “ cái đám Tham nhũng vơ vét ấy “, cái đám hán ngụy phản nước hại dân việt cọng ấy.

·         Xóa bỏ 16 chữ vàng trói đầu việt cọng.

·         Xóa bỏ sạch sẻ sách lược ngu đần Ba Không.

 

Mở ra Thời kỳ mới, xây dựng lại Đất nước.

Sách lược BA GÔNG trói đầu việt cọng

 

Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm B́nh Minh lên tiếng về t́nh Biển Đông căng thẳng tại Đại hội đồng LHQ, ngày 28/09/2019, nhưng không nhắc đến Trung Quốc.

 

V́ sao thân là phương diện quốc gia mà ngôn từ lại hèn mạt như vậy?

 

Tên giặc xâm lăng đă vào đến “Thềm Nhà” mà không dám chỉ đích danh tố cáo trước cộng đồng thế giới th́ làm sao kêu ai cứu giúp dùm cho?!

 

Nguyên do chỉ v́ cái chính sách ngu đần “Ba Gông”, nó trói đầu hán ngụy việt cọng.

 

Chủ trương « Ba Không » là ǵ ? Có từ bao giờ ?

 

Một mặt, Hà Nội đàm phán trực tiếp với Bắc Kinh về những biện pháp xây dựng ḷng tin nhằm ngăn ngừa Trung Quốc thống trị toàn bộ Biển Đông. Mặt khác, Việt Nam mạnh mẽ chống lại Bắc Kinh qua việc thúc đẩy các mối quan hệ quốc pḥng với những cường quốc lớn can dự vào việc duy tŕ trật tự quốc tế dựa trên pháp luật.

 

Tuy nhiên, về điểm thứ hai này, điều mà người ta thường nghe thấy là chẳng có ai lấy làm thích thú về việc Việt Nam duy tŕ cân bằng do các thách thức gắn liền với chủ trương « Ba Không » trong chính sách quốc pḥng của nước này – đó là không tham gia các liên minh quân sự, không đi theo bất kỳ nước nào để chống lại một nước khác và không có các căn cứ quân sự của nước ngoài trên lănh thổ Việt Nam.

 

Chính sách « Ba Không » lần đầu tiên xuất hiện trong sách trắng về quốc pḥng của Việt Nam năm 1998 và sau đó, tái xuất hiện trong sách trắng năm 2004 và gần đây nhất là năm 2009. Chính sách này cũng được nêu ra trong Luật Quốc Pḥng mới của Việt Nam, được thông qua và có hiệu lực từ 01/01/2019. Chính sách « Ba Không » rất có thể lại xuất hiện trong sách trắng về quốc pḥng sắp tới, một khi tài liệu này được công bố. (*)


Thật ra nguyên do Ba Không c̣n sâu xa hơn.

 

Nó bắt nguồn từ “ 16 chữ vàng Thành Đô “ trói đầu việt cọng:

 

Sơn thủy tương liên,

Lư tưởng tương thông,

Văn hóa tương đồng,

Vận mệnh tương quan.


Một khi hai nước “Lư tưởng tương thông _- Cùng chung VẬN MỆNH” th́ làm cái mẹ rượt ǵ dám “đi theo bất kỳ nước nào (Mỹ) để chống lại một nước khác (tàu cọng)?”

 

Cho nên, dù cho tất cả trí thức trong nước có rả họng kêu van th́ bọn cu li toàn trị việt cọng vẫn không dám cục cựa ǵ được.

 

V́ vậy cho nên muốn xóa bỏ cái ngu đần Ba Không th́ trước tiên phải loại trừ đảng việt cọng, giải trừ 16 chữ vàng mà đảng việt cọng cam kết với tàu cọng.

 

Từ đó mới xóa bài làm lại.

 

Tân Việt Nam Cộng Ḥa

 

- Tham gia Liên Minh Tứ Cường Mỹ – Nhật – Ấn – Úc.

 

- Vận động tái lập Tân Liên Pḥng Đông Nam Á ( SEATO )

 

ĐỂ TỰ PH̉NG VỆ VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC GIA

 

Đó là con đường DUY NHẤT để Dân tộc Việt Nam tự cứu ḿnh – cứu nước.

 

 

Nguyễn Nhơn

Mùa Thu 2019

 

(*) Chính sách quốc pḥng « Ba Không » của Việt Nam tạo dễ dàng ...

vi.rfi.fr/viet-nam/20190125-chinh-sach-quoc-phong-ba...

 

 

Chính Sách Ba Gông

 

Cúi đầu xếp gối lănh ba ṿng

Kim cô án tử lệnh ba không

Không phép đồng minh quân sự đóng

Không quyền liên quốc ngoại giao thông

Không nhóm không bè ḱnh mác tổ

Có đoàn có đảng phục mao tông

Mười sáu chữ vàng đầu đội máu

Láng giềng bốn tốt đít ngồi chông

 

B́nh Dương Nguyễn Thị Ngoan

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính