Chiến hữu khích lệ nhau

 

 

Nỗi ḷng Ông Đốc

 

Ngậm ngùi cảnh quốc phá gia vong

Đốc Sự Thành Nhơn tỏ nỗi ḷng

Vận nước suy tàn lo chẳng được

Cơ trời dĩ tuyệt liệu sao xong

Quê người suốt sáng châu rơi giọt

Đất khách thâu đêm lệ nhỏ ḍng

Sức mỏi hơi tàn thân lăo nhược

Thôi đành bất lực hết trông mong

 

Viễn Khách

 

 


Cám ơn Bạn

 

Xúc động tâm t́nh trong lúc viết

Bây giờ tỉnh trí tự cười ḿnh

Quên mất câu thành ngữ nhật tụng

"C̣n sống c̣n chiến đấu"

(Vivre, c'est combattre)

Lại càng đáng trách v́ quên câu

truyền thống Việt:

"Hết sức Ḿnh mới biết Mệnh Trời"

Kẻ học theo truyền thống:

"Học - Hiểu - Hành" (*)

Năm nay mới vào tuổi 84 ta

Nếu sống lâu trăm tuổi

Theo lời chúc "sống lâu trăm tuổi"

của con cháu đầy nhà

C̣n tới 16 năm chiến đấu

Dẩu chỉ bằng ngôn luận

Nếu được tuổi trẻ hưởng ứng

Cũng đánh đổ được hung tàn việt cọng

Cám ơn bạn Viễn Khách khen tặng

 

Nguyễn Nhơn

Năm chuột dân Việt

Vùng lên diệt chuột vc

15/2/2020

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính