Câu hỏi đắng ḷng: Tổ quốc Việt Nam c̣n hay đă mất?!

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Một người v́ hoàn cảnh phải ĺa xa quê hương sống đời lưu lạc một cách lâu dài, chưa hẵn là đă "mất Tổ Quốc". Người ta có thể sống bất cứ nơi nào trên thế giới miễn là vẫn c̣n nhớ ḿnh là ai và vẫn c̣n muốn làm một cái ǵ đó lợi cho đất nước và dân tộc ḿnh. Hoặc nếu không làm được một điều ǵ có lợi nhưng dứt khoát không làm hại cho đất nước và dân tộc ḿnh, th́ người đó vẫn c̣n Tổ Quốc. Bất cứ ai có những hành động tàn phá tài nguyên quốc gia, bất chấp nền luân lư và đạo đức dân tộc ḿnh bị suy đồi, chọn ngồi chung bàn ăn chung mâm với bọn độc tài gian ác v́ quyền lợi cá nhân, tiếp tay bọn bán nước hại dân để hăm hại đồng bào, làm tay sai cho ngoại bang hầu được vinh thân, ph́ da... th́ đó mới chính là những kẻ không c̣n Tổ Quốc.

 

(Huỳnh Quốc B́nh - Tổ quốc Việt Nam c̣n hay đă mất?”)

 

Nguyên lư của chủ nghĩa cọng sản là: Thế giới ĐẠI ĐỒNG VÔ BIÊN GIỚI.

Như vậy người cọng sản là người Quốc tế: Không có Tổ quốc.

Cho nên mới nói, cọng sản TAM VÔ: Vô Thần – Vô Gia đ́nh – VÔ TỔ QUỐC.

 

Việt cọng gốc cu li hồ bác cụ đánh tráo ư niệm Tổ quốc bằng “ Ư niệm Chủ nghĩa xă hội “: “ Yêu tổ quốc là yêu chủ nghĩa xă hội. “

 

Kết luận là: việt cọng là giống “vô Tổ quốc.”

Vậy với bọn cu li việt cọng có sá chi việc Tổ quốc mất hay c̣n?!

 

C̣n đối với chúng ta, người Việt Quốc gia YÊU NƯỚC – MẾN NHÀ th́ TỔ QUỐC LÀ TRÊN HẾT.

 

Lưu Ly, Hồn Lá Chưa Ĺa Cội!

 

ANH NHON MEN – NGUOI DAN TRONG NUOC BI TIEM NHIEM CON MALWARE DOC HAI CUA VIET CONG – TRO NEN VO CAM – DAN ONG THI LO RUOU CHE – MA TUY – GAI GU – SA DOA VO KE – DAN BA THI LO DI LAM THAM MY – AN DIEN VUI CHOI – HO KHONG CON Y CHI DE VUONG LEN – BAT NHUOC – HO DA ROT VAO CAI BAY CUA BON VIET CONG –

 

Trên đây là lời than trách của bạn richie lee <ligica49@gmail.com> khi đọc bài ” Thời cơ Tụ nghĩa đă chín mùi, xin đừng để lở! ”

 

Sau 43 năm bị bạo quyền duy vật, vô luân hồ tặc vùi vập thảm thương, con dân Việt làm thế nào giữ vẹn truyền thống nhân nghĩa của Tổ tiên cho được?!

 

Chính v́ vậy mà chúng ta, những con dân nước Việt lưu ly, thân già yếu bệnh tật vẫn giữ dạ sắt son kêu lên lời thống thiết, thức tỉnh lương tâm những ai c̣n vương chút nghĩa khí giống ṇi Lạc Việt.

 

43 năm kiên tŕ “giữ ngọn lửa chống cọng không để lụi tàn!”

 

Giờ đây, lịch sử trên ngưởng cửa sang trang, có lẽ nào lại xuôi tay bỏ cuộc?!

 

Bất kể hiện tượng bên ngoài của một số tuổi trẻ “con ông, cháu cha” của bọn cường hào tư bản đỏ cướp giựt giàu có, ăn chơi sa đọa lẽ nào, giới trẻ có học thức không ít người vẫn c̣n thức tỉnh.

 

Đó là tinh hoa của dân tộc cần phải chung sức vun bồi. Rồi sẽ có “Một ngày mai tươi sáng.”

 

Bằng như nản chí buông trôi. họa mất nước, diệt tộc là không tránh khỏi!

 

Quốc Hận 30 tháng Tư

Những Ai c̣n thao thức?

Chúng ta nỡ nào làm ngơ trước sự tồn vong của đất nước? Xin đừng ngoảnh mặt làm ngơ, đừng làm kẻ bàng quan, xem như đó là chuyện thiên hạ, không hề liên quan đến ḿnh. Người trong nước hay hải ngoại đều có thể góp phần. Những người đang may mắn sống ở những đất nước tự do, được nói, được hành động, được suy nghĩ tự do. Xin đừng quên những người đang bị bịt miệng, trói tay. Hăy nói giùm họ, hăy hành động trong khả năng của ḿnh. Đừng xuôi tay chấp nhận số phận nghiệt ngă đang từng ngày đổ xuống quê hương Việt Nam yêu dấu. Sẽ không ai thay chúng ta để giành lại sinh lộ cho dân tộc trước hiểm họa diệt vong trước mắt.

(Làm ngơ sao đành! –Kim Nguyêndanlambaovn.blogspot.com)

 

Toàn dân! Nghe chăng? Sơn hà nguy biến!

Hận thù đằng đằng! Biên thùy rung chuyển.

Tuôn giày non sông rền vang tiếng vó câu.

Gây óan ngh́n thu,

Ṭan dân Tiên Long! Sơn hà nguy biến!

Hận thù đằng đằng! Nên ḥa hay chiến?

Diên Hồng tâu lên cùng Minh đế báo ân,

Hởi dân tứ dân

 

Đáp lời gọi Núi Sông:

 

Chàng tuổi trẻ vốn ḍng hào kiệt

Xếp bút nghiên theo việc binh đao

Giả nhà đeo bức chiến bào

Thét roi cầu Vị ào ào vó câu

 

Tuổi trẻ nước Việt ngày xưa lên đường:

 

Lệnh vua hành quân trống kêu dồn,

quan với quân lên đường,

đoàn ngựa xe cuối cùng,

vừa đuổi theo lối sông.

Phiá cách quan xa trường,

quan voi quân lên đường,

hàng cờ treo trống dồn

ngoài sườn non cuối thôn,

phất phơ ngậm ngùi bay.

 

Thế hệ trẻ Nước Việt 1956 tiếp nối truyền thống yêu nước của cha ông, hàng hàng, lớp lớp lên đường nhập ngủ tùng chinh, quyết chiến đấu chống cọng sản xâm lăng, bảo vệ nửa mảnh sơn hà Việt Nam Cộng Ḥa, đem lại tự do no ấm cho 18 triệu đồng bào Miền Nam.

 

Ngày bao hùng binh tiến lên

Bờ cơi vang lừng câu quyết chiến

Bước oai nghiêm theo tiếng súng đi tung hoành.

Quân Việt Nam đi hồn non nước xây thành.

 

Suốt chiều dài chinh chiến điêu linh, 250 ngàn tử sĩ vị quốc vong thân, đem máu đào tưới thắm đất quê hương, hồn tử sĩ gió ù ù thổi!

 

V́ thời thế nghiệt ngả, thất cơ, thua trận, hàng trăm ngàn tuổi trẻ Miền Nam lâm thân tù đày, vẫn giữ dạ sắc son, giữ vẹn chính nghĩa Dân tộc không suy suyển. Thua trận, mất nước vẫn ngẩng mât, cao đầu:

 

Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế”

 

Sống thân phận “phó thường dân” ngay trên quê hương vẫn giữ vẹn tư cách người Việt Quốc gia, không cúi luồn hèn hạ.

 

Ra hải ngoại:

Có ai hỏi: Anh từ đâu tới đây?

Đáp: Tôi từ Việt Nam tới đây

Tôi là người Việt Nam

V́ chạy nạn cọng sản mà lưu lạc tới đây.

 

Dù sang hèn vẫn không quên “Ơn Đất Nước, nghĩa đồng bào.” Những khi rảnh rổi, ngồi nh́n về bên kia bờ Đại dương, thương cho quê hương đắm ch́m trong tăm tối, đồng bào khốn khổ lầm than. Quyết giữ “ngọn lửa chống cọng” không để cho lụi tàn.

 

Ngày nay, 90 triệu đồng bào trong nước, chính tự ḿnh quyết định vận mạng của Đất nước chớ không phải ai khác.

 

Hải ngoại, trước sau, vẫn không bao giờ ngưng nghỉ. Vẫn tiếp tục cuộc chiến chống hung tàn việt cọng c̣n dang dở. Bao giờ cũng sẳn sàng tích cực yểm trọ công cuộc đấu tranh của đồng bào trong nước bằng mọi thế cách và phương tiện huy động được.

 

Vậy th́, hăy phấn khởi, cùng nhau đọc B́nh Ngô Đại Cáo:

 

Vận nước có lúc thịnh lúc suy

Song hào kiệt thời nào cũng có”

 

Càn khôn hết bỉ rồi lại thái

Nền vạn thế xây nên vững chắc

Thẹn ngh́n thu rửa sạch làu làu”

 

 

Nguyễn Nhơn

Tháng Ba Găy Súng

Tháng Tư Buồn

22/3/2019

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính