Câu chuyện thổi bong bóng trâu đi về đâu?

 

 

Tôi viết liền ba bài về vụ nầy. Tưởng đên đấy là dừng. Chẳng may đọc thấy câu báng bổ người chống cộng của LM. Phan Văn Lợi, chủ xị Khối tám mươi bốn lẽ sáu Quốc nội nên chẳng đặng đừng đi tiếp đôi câu:

 

Không có ǵ mà căi nhau, khích bác nhau, chỉ tổ làm lợi có CS, gây cười cho CS. Chớ nên có tâm địa hẹp ḥi, tấn công những ai gọi nó là “Ngày Hành Tŕnh Đi T́m Tự Do”, v́ tự cho rằng chỉ có ḿnh hiểu CS nhất, là thấm CS nhất, là chống Cộng số dách, là chống Cộng đích thực, là yêu nước đầy ḿnh!?!
Nghị sĩ Ngô Thanh Hải vận động được Quốc Hội Canada vinh danh ngày đó dưới khiá cạnh tích cực. Điều đó thật đáng hoan nghênh.”( Lăo Móc: Những Chuyện Ruồi Bu Năm Con Ngựa )

 

Tôi không chụp mũ ai, nhưng vấn đề báng bổ “chống cộng cực đoan quá khích” trước nay vẫn như vầy: Hễ mà việt cộng và việt gian ca bài con cá dụ khị người Việt Quốc gia chống cộng “bỏ qua qua khứ, xóa bỏ hận thù, ḥa hiệp ḥa giải, đoàn kết xây dựng tương lai” mà hổng đặng th́ lập tức hô hoán, dán cho cái nhăn là “chống cộng qua khích, tới sáng, tới chiều!”

 

Cái chiêu nầy của LM Lợi nhằm ủm hộ người thượng Cà ná đa trong nỗ lực xóa bỏ “Ngày Quốc Hận” lộ liễu nầy lại hóa hay: Nối kết cái thủ đoạn nham nhở nầy với cái vụ khối 8406 nhà ta mới đánh trống, khua chiêng khai diễn chiến dịch “biểu t́nh trên mạng ảo” đ̣i (hay xin?) bỏ điều 4 hiếp pháp toàn trị việt cộng th́ cũng ước đoán được đôi điều về ư đồ thỏa hiệp hợp tác với việt cộng.

 

Sở dĩ tôi dùng chữ xin kế bên chữ đ̣i bởi v́ biểu t́nh trên mạng mờ mờ ảo ảo, việt cộng nó đâu có thấy sức lực ǵ mà đ̣i nó được. Chẳng qua nó thấy h́nh th́ coi như một dạng kiến nghị, thỉnh nguyện, xin – cho.

 

Cái dzụ nầy nó c̣n tệ hơn năm ngoái năm kia, 72 vị thất thập nhị huyền công đứng tên rơ ràng lại thêm 15 vị đích thân mang kiến nghị xin bỏ điều 4 HP tới tận cuốc huội vẹm, giáp mặt với chức quyền vc trao tay. Người thật, việc thật như dzậy mà c̣n trớt he hà huống ǵ biểu t́nh ảo trên mạng!

 

Tuy là hành động ảo, nhưng ư đồ th́ thấy được: Bên trong vận động bỏ “Bốn”. Bên ngoài vận động ḥa hiệp ḥa giải. Nếu xuôi chèo mát mái th́ ra lập đảng công khai “tranh đấu chánh trị với việt cộng toàn trị!” Đó là chủ trương của trí thức thầy dùi việt cộng trong nước và hoạt đầu chánh trị hải ngoại kêu là nối kết trong – ngoài thực hiện con đường “diễn biến ḥa b́nh, dân chủ hóa tiệm tiến”, tránh đổ máu, tàn phá, giữ nguyên khí tài nguyên, nhân lực để phục hồi, phat triển Quốc gia. Bài ca con cá thiệt là hay! Ngặt v́ việt cộng cu li, nó hổng biết nghe ca hót như cu hót. Nó chỉ biết hành xử theo “tương quan lực lượng”. Có sức mạnh th́ đập cho nó bể mặt th́ nó quỳ lạy đầu hàng. Bằng như yếu nhớt như sên th́ dẫu cho có quỳ lạy nó sói trán, nó cũng bạt tai, đá đít.

 

Có điều kỳ nầy coi bộ các quư ông, bà đón gió có triển vọng: Nếu thiên triều chệt khựa cho phép, có thể “anh ba Dê” gồm thâu quyền lực, trở về chế độ Việt Nam Dân chủ cộng huề thời hồ bác cụ th́ có thể quư vị cũng được cho ra lập đảng Dân chủ xă hội cuội theo như cái project của cố việt cộng nằm vùng Lê Hú Đằng đề xuất trước khi theo chân bác cụ rong chơi miền các mác: Có đảng cộng sản cầm quyền, có đảng Dân chủ xă hội “đối lập” coi bộ nó cũng giông giống chế độ lưỡng đảng Mỹ để cho nó có cớ cho VNDCCH mới mà vẫn như cũ được dzô cái Hiệp ước Đối tác xuyên Thái B́nh Dương TPP và cũng có hơi hám Mỹ, để thầy tàu cũng chấm mút chút đỉnh khi tuồn hàng hóa cho VNDCCH bán ra thị trường các nước TPP để cho x́ thẩu chệt thâu tiền, nghĩa là xă nghĩa An nam cầm c.. cho chó chệt đái.

 

Cho nên mà cho nên những người Quốc gia biết suy nghĩ v́ vận nước hết ḷng cảnh giác những người làm chánh trị v́ danh vị quyền lực, hăy suy đi nghĩ lại cho kỷ kẻo mang tội cùng Đất nước và Dân tộc v́ a ṭng với việt cộng, kéo dài khổ nạn cộng sản tàn phá Đất nước và làm khổ dân t́nh.

 

 

Nguyễn Nhơn

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính