Các Tập đoàn Dầu hỏa “Đế quốc Mỹ” đă biết tơng dzụ nầy cách nay non nửa thế kỷ!

 

Nguyễn Nhơn

 

Đôi ḍng viết vội về Vấn đề Dầu Hỏa trên Biển Đông

 

Ḥn Nghê

 

Mỹ trước khi rời MN VN tuyên bố biển Đông có lượng dầu khí KHỔNG LỒ! Thiết nghĩ các ngài muốn gợi ḷng tham VÔ BIÊN của Tàu+! Giờ ḷi ra rồi đó; mà khi ḷi ra cái tham và ỉ mạnh hiếp yếu th́ Tàu+ tất phải làm chuyện VÔ PHÁP!

Các cường quốc (Mỹ, Úc, Anh, Pháp, Nhật) đâu dễ ǵ cho thằng tạp ăn (T. C. B́nh) tung hoành! Họ để cho dân “Tạp” nổ phát súng th́ họ nhào vô!

Dĩ nhiên dân VN không bỏ qua v́ suốt 4 ngh́n năm dựng và giữ nước, Tàu phù là kẻ thù truyền kiếp chuyên đi ăn hiếp, ăn cắp và ăn cướp!

(Lời b́nh trong bài “Việt Nam trong thế trận “Một Vành Đai - Một Con Đường” của Bắc Kinh” Vũ Đông Hà Danlambao)

 

Thấy tôi chạy vạy hàng ngày lo cho khu Khẩn Hoang Lập Ấp Thái Thiện, Long Thành, ông già Hampton, Đại diện Lănh sự Mỹ ở Biên Ḥa tiêu ḷn cho bản tin đặc biệt của USIS (Pḥng Thông tin Hoa Kỳ) tường tŕnh về “Tiềm năng dầu hỏa TRÊN THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM.

 

Ư ông già Mỹ muốn khuyên chú Phó tỉnh trẻ VNCH: Cứ từ tốn làm việc! Nước của ông nằm trên khu vực dầu lửa với TRỮ LƯỢNG C̉N LỚN HƠN CÁC MỎ DẦU TRUNG ĐÔNG GỘP LẠI.

 

Nghĩa là nước VN nằm trên mỏ vàng đen khổng lồ.

 

Việc phát triển nông nghiệp cứ từ từ mà lo.

 

Câu hỏi đặt ra là: Vậy tại sao Mỹ rút bỏ Miền Nam VNCH?

 

Câu trả lời nằm trong tài liệu USIS nói trên:

 

Muốn KHAI THÁC THƯƠNG MẠI, nghĩa là cho có lời th́ đ̣i hỏi điều kiện đăc biệt:

 

1/ Số VỐN ĐẦU TƯ THẬT LỚN (các tổ hợp dầu hỏa Mỹ phôi hợp mới có khả năng cung ứng được)

 

2/ KỶ THUẬT KHAI THÁC ĐẶC BIỆT (Thí dụ: Mũi khoan KIM CƯƠNG không găy bễ - Thân khoan phải dài trên 13 Km, nghĩa là các khớp khoan phải chế tạo đặc biệt không găy ...)

 

3/ Đặc biệt phải có Giàn khoan NỬA NỔI NỬA CH̀M kiểu Prospector của PECTEN khoan lô CÂY DỪA SỐ 9 hồi trước 1975 mới khai thác vững vàng được. (Không phải “di tản chiến thuật” khi gặp giông bảo như giàn khoan Hải Dương chệt hồi 2014.)

 

V́ vậy, người Mỹ cứ tà tà chờ dịp, không đi đâu mà vội!

 

V́ vậy mà người Việt Quốc Gia VNCH hiểu lẽ ấy

- nên nóng ḷng muốn mau giải trừ chế độ toàn trị việt cọng,

- lập TÂN VIỆT NAM CỘNG H̉A,

- liên minh với tứ cường KIM CƯƠNG Mỹ - Nhật - Ấn - Úc

và cầm đầu 9 nước Đông Nam Á trong Tổ chức Tân Liên Pḥng Đông Nam Á (SEATO)

- vừa lo ngăn ngừa tàu đỏ bành trướng

- vừa hợp tác với các tổ hợp dầu hỏa Hoa Kỳ KHAI THÁC ĐẠI TRÀ tiềm năng dầu hỏa trên thềm lục địa Việt Nam.

 

Sớm chấm dứt NGHÈO ĐÓI cho Dân tộc v́ họa toàn trị ngu dốt, gian tham và bán nước của đảng việt cọng.

 

 

Nguyễn Nhơn

Viên chức việc già VNCH

Một thời xưa Lưu luyến

25/7/2019

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính