Bàn về: Đề nghị của Ls. Lê Trọng Quát về “Lộ Tŕnh Dân Chủ Hóa Việt Nam”

 

Nguyễn Nhơn

 

 

 

Thưa ông Lê Trọng Quát:

Ông viết:

''V́ vậy, phải thẳng thằn đặt ngay với bộ Chính trị đảng Cộng sản vấn đề sinh tử của dân tộc:...''

 

Chúng tôi ṭ ṃ muốn hỏi, làm sao  ''Đặt'' ''Đặt'' như thế nào?

 

katumtran

 

***********************

 

 

Thằng Đực làng Bưng Cầu, xứ Thủ

chẳng đặng đừng xí xọn đôi câu:

 

Cầm tay đặt.

Và đặt ngay chỗ đó, đó!

 

Sư phụ Stephen Young từng đặt “Lộ tŕnh 6 tấm” dzô chỗ đó.

Kết quả là: Đại Việt Nguyễn Đ́nh Huy đi tù lần thứ 2 tới 17 năm.

Và một số đồng chí Đại Việt trong nước cùng vô tù theo ông!

Giờ phút nầy mà phục hồi HĐ Paris cái mẹ rượt ǵ!?

C'est fini l'eau dire!

 

Lại tṛ con tườu ḥa hợp - ḥa giải

 

Rất chán và nhạt nhẽo để bàn tiếp thất bại của ḥa hợp, ḥa giải dân tộc sau 44 năm chiến tranh đă kết thúc trên quê hương Việt Nam. Nhưng sẽ hữu ích nếu những người Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam có can đảm giải thích v́ sao sau bằng đó năm mà “dân tộc ta vẫn chưa ḥa giải được với nhau”?

 

Đó không phải là câu hỏi của riêng trên 4 triệu người Việt Nam, đa phần tị nạn Cộng sản ở nước ngoài và của hàng triệu người trong nước mà là nỗi ray rứt của ông Nguyễn Đ́nh Bin, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài (VNVNONN).

 

Ông Bin đă giải bầy tâm tư của ḿnh trong bài viết kỷ niệm 15 năm ra đời Nghị quyết 36 NQ/TW (26/03/2004 – 26/03/2019) do ông đóng vai chính h́nh thành.

 

Ông viết: “Sau 15 năm đi vào cuộc sống, Nghị quyết 36 NQ/TW đă được thực thi phần nào, được cộng đồng hoan nghênh, tạo ra khá nhiều đổi thay. Nhưng tôi vẫn buồn: vết thương dân tộc thực sự vẫn chưa lành!!! Với các nước ngoài đă từng đô hộ, xâm lược nước ta, gây ra biết bao tội ác tầy trời, biết bao đau thương, mất mát, hậu quả khủng khiếp, nặng nề… mà nhân dân ta vẫn c̣n phải gánh chịu, với truyền thống khoan dung, ḥa hiếu, chúng ta đă gác lại quá khứ, b́nh thường hóa quan hệ và kết bạn, trở thành những đối tác chiến lược, hợp tác toàn diện… v́ tương lai của mỗi quốc gia, v́ ḥa b́nh, hợp tác và phát triển trên thế giới. Vậy mà, v́ sao, cuộc chiến ác liệt nhất đă kết thúc và đất nước đă thu về một mối hơn 4 thập kỷ mà dân tộc ta, nói cho cùng đều là nạn nhân của sự đô hộ và xâm lược của nước ngoài nói trên, vẫn chưa ḥa giải được với nhau? Cũng chính sự đô hộ và xâm lược của nước ngoài đó đă chia ly bao gia đ́nh Việt và cả dân tộc Việt, gây ra cảnh huynh đệ tương tàn trên đất nước ta. Thế mà ta đă ḥa giải được với họ, c̣n chúng ta, anh em một nhà “nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”, th́ lại chưa ḥa giải được với nhau?”

(Phạm Trần - Chia rẽ - hận thù tại ai?)

 

 

Căn cọt là căn cọt.

 

Người Việt “không cọng sản” Phạm Trần, v́ có liên lạc thân hữu với bọn lăo thành kắt mạng, tiêu biểu như “hùm xám đường số 4” đặng văn việt nên mới đem câu kênh kiệu xấc láo của tên cán ngố bin bin ra tán phét dài ḍng.

 

Tôi, người Việt Quốc Gia chính danh, tôi chửi bố nó, bởi v́ nó xạo ke: Mỗi năm, cứ gần đến ngày bọn cọng sản bắc kỳ xâm chiếm Miền Nam Việt Nam Cộng Ḥa là bọn đầu trâu mặt ngựa trùm việt cọng lại tổ chức lễ lộc “Mừng ngày mùa xuân đại thắng (ăn cướp Miền Nam)” vừa lên mặt hạ cố rêu rao chiêu bài ḥa hợp ḥa khí.

 

15 năm, tốn bạc triệu đô la thi hành cái nghị quyết 36 kiểu mắc toi để chiêu dụ, phân hóa cộng đồng người Việt tị nạn việt cọng mà trớt he.

 

Đă không biết xấu mặt c̣n nho nhe cái mẹ rượt ǵ?! bin bin thứ trưởng vc chuyên nghề nói mép.

 

Người Quốc Gia hiền ḥa, nhân nghĩa nhưng không ngu như vẹm.

 

30 tháng tư: Xu mị ḥa hợp ḥa giải

 

Trích: “Đă qua 40 năm (1975-2015) một Hội Đồng Quốc Gia Ḥa Giải và Ḥa Hợp Dân Tộc Việt Nam gồm có sự tham gia của những đại diện tất cả các đảng phái chính trị Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài và đại diện tất cả các chủng tộc sinh sống ở Việt Nam cùng nhau làm việc v́ lợi ích của tổ quốc Việt Nam vẫn c̣n là một yêu cầu, nguyện vọng tha thiết của toàn dân Việt Nam. Khi chia sẻ quyền lực lănh đạo xă hội Việt Nam th́ sẽ chấm dứt t́nh trạng độc tôn, độc quyền, độc tài đảng trị và xóa bỏ sự nô lệ ư thức hệ ngoại bang./.
(Nguyễn Thành Trí (Danlambao) - Nhìn lui, nhìn tới, sao không nhìn thẳng hiện tại?)


Ḥa hợp ḥa giải với việt cộng là TỰ SÁT.


Kinh nghiệm lịch sử:


1/ Chánh phủ Liên Hiệp 1946: Lúc giặc đỏ họ hồ và bè đảng suy yếu, chúng lưu manh kêu gọi các đảng phái Quốc gia hợp tác thành lập Chánh phủ Liên hiệp - Đoàn kết Quốc gia. Khi tên cáo hồ bắt tay thỏa hiệp được với thực dân Pháp, nó ra lệnh cho Giáp rách dựng lên cái gọi là vụ án Ôn Như Hầu, đem quân tàn sát lực lượng Việt Quốc - Việt Cách trên phố Ôn Như Hầu, chỉ có những lănh tụ Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam, Nguyễn Hải Thần... nhờ Quân đội QDĐ Tưởng Giới Thạch che chở là chạy thoát qua tàu.


2/ Hiệp định đính chiến Genève 1954: Giặc cờ đỏ họ hồ toa rập với thực dân Pháp ép Quốc Gia Việt Nam tham dự hội nghị để rồi thực - cộng chia đôi Đất nước VN. Một nửa nước bị nhuộm đỏ màu sắt máu cộng sản. Một triệu đồng bào Miền Bắc gạt nước mắt rời bỏ nhà cửa, ruộng vườn, mồ mả tổ tiên lên đường chạy vào Nam t́m Tự do!


3/ Hiệp định ngưng bắn Paris 1973: Mỹ ép VNCH nói chuyện với việt cộng và tay sai MTGPMN để rồi 2 năm sau mất cả Miền Nam VNCH. Toàn quốc bị nhuộm đỏ, toàn dân sống dưới gông cùm việt cộng và tư bản đỏ bốc lột cho tới ngày nay!


Đó là 3 câu chuyện THỎA HIỆP với việt cộng lưu manh trên b́nh diện Quốc gia.

Những vụ lừa gạt giết người cướp của lẻ tẻ không kể. Đó là sự thật lịch sử và những thủ đoạn gian manh cộng sản c̣n đang diễn tiến. Vậy những ai c̣n mơ hồ ǵ về ḥa giải - thỏa hiệp với việt cộng, một thứ siêu lưu manh cộng sản, hăy liệu liệu đó mà đi vào chỗ chết không có đất chôn!


Trước thềm 30 tháng tư NGÀY QUỐC HẬN,


Trong khi đồng bào trong nước, từ Thạnh Hóa, Long An chí Nghệ An “truyền thống Quỳnh Lưu Khởi Nghĩa”, phất cao ngọn cờ CHÁNH NGHĨA QUỐC GIA VNCH lẫm liệt nêu cao ư chí kháng cự đánh đổ bạo quyền cộng sản,


Bọn ngụy quyền vc phản nước hại dân hốt hoảng ra sức tuyên truyền trấn an và đẩy mạnh chiêu bài xu mị ḥa hợp ḥa giải để hóa giải.


Thành tâm kêu gọi những ai c̣n nghĩ tới vận mệnh của Đất nước, tiền đồ của Dân tộc, xin đừng tiếp tay với phường sói lang việt cộng, giúp chúng ru ngủ, đẩy lùi khí thế đấu tranh của đồng bào đang sôi sục.


Và hiện tại, nội bộ bọn trùm vc hỗn loạn như nồi cháo heo.

Có tin trọng lú dzô hanh ổ dũng xà mâu dương oai bị trúng tà đột quỵ.

 

Cân phải hô hào, cổ vơ mọi người mọi giới phấn khởi vùng lên diệt sói lang phản nước, hại dân hậu duệ hồ bác cụ.

 

Đừng ṭ vè việt cọng làm chánh trị cù cưa.


Làm như vậy là đắc tội với Dân tộc và lịch sử nước Việt.

 


Nguyễn Nhơn

Quốc hận 44, 

chửi bố vc bin bin chủ xị nghị quyết 36 kiểu

4/4/2019

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính