Ba Điều khiến Dân khốn khổ

 

Nguyễn Nhơn

 

 

GM Hoàng Đức Oanh: ‘Cần chỉnh 3 điều khiến dân khốn đốn’

Một giám mục Công giáo Việt Nam, Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, vừa gửi một thư ngỏ cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang để bày tỏ những ư kiến “rất thành thật” và thẳng thắn về Dự luật Đặc khu và Luật An ninh mạng (ANM), trong bối cảnh mà ông nói “đất nước nguy ngập”.

... “Có bao giờ đất nước Việt Nam khổ đến thế này không? Tại sao người Việt không thương dân Việt mà phải ‘đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc (Lê Duẩn) cả mấy chục năm, để rồi ngày nay lại tạo điều kiện dâng đất cho ngoại bang?", thư của GM. Hoàng Đức Oanh viết.

... Tôi nghĩ là ḿnh rất thành thật. Tôi không chống đối ai, và cả với những người anh em Cộng sản. Với niềm tin của tôi, tất cả đều là anh em của nhau, là công dân Việt Nam. Tôi không chấp nhận chủ nghĩa Cộng sản và tôi càng không chấp nhận hệ thống điều hành đất nước. Tôi ư thức là tất cả mọi điều đều phát xuất từ Điều 4 Hiến pháp, rồi từ đó họ quyết định hết tất cả. Và cuối cùng th́ kinh nghiệm cho thấy bao nhiêu năm trời họ không giải quyết được ǵ mà chỉ càng bế tắc thêm.

.... VOA: Luật Đặc khu được cho là một chủ trương quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam. Nếu yêu cầu hủy bỏ dự luật, Đức cha có những đề xuất ǵ cho các lănh đạo hay không?

GM. Hoàng Đức Oanh: Trong thời đại hiện đại rồi, có rất nhiều cách. Trong thư, tôi có nói đến 3 điểm. Thứ nhất, bỏ Điều 4 Hiến pháp. Thứ hai, bỏ cái đuôi “theo định hướng xă hội chủ nghĩa”. Bởi v́ như ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói “Đến cuối thế kỷ này cũng chưa biết XHCN đi tới đâu, thành h́nh thế nào?”, mà bây giờ ḿnh mông lung như vậy.

Thứ ba, quyền tư hữu đă bị tước đoạt th́ phải trả lại quyền tư hữu. Tất cả mọi điều xảy ra khốn đốn cho dân tộc Việt Nam từ trước tới nay, dưới chế độ Cộng sản, là phát xuất từ 3 điểm đó.

 

***********************

 

Nhân khi Phong trào Toàn quốc Tổng Biểu t́nh đang diễn tiến rầm rộ, Giám mục Hoàng Đức Oanh nghiêm trang ra thơ ngỏ “giáng Tam Điều”:

 

- Thứ nhất, bỏ Điều 4 Hiến pháp

- Thứ hai, bỏ cái đuôi “theo định hướng xă hội chủ nghĩa”

- Thứ ba, quyền tư hữu đă bị tước đoạt th́ phải trả lại quyền tư hữu

 

Bỏ Điều 4 Hiến pháp

 

Điều 4 hiến pháp việt cọng:


1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lănh đạo Nhà nước và xă hội.

 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của ḿnh.


3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

 

Độc quyền lănh đạo là phương tiện để thực hiện “chuyên chính vô sản” nhằm triệt hạ mọi giai cấp khác, trước hết là giai cấp “tư sản” để cho đảng việt cọng nhân danh giai cấp vô sản mà kỳ thật là “tư bản đỏ” một ḿnh, một chơ buôn dân bán nước “tự thực dân.”

 

Xem vậy th́ đủ biết cái điều 4 nầy là cột trụ chết sống của chế độ việt cọng.

Cho nên cựu chủ tịt ( u ) minh triết mới nói bỏ điều 4 là TỰ SÁT!

 

Bỏ cái đuôi “theo định hướng xă hội chủ nghĩa”

 

Hệ thống kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ nghĩa có các đặc trưng sau:

·         Là một nền kinh tế hỗn hợp, nghĩa là vừa vận hành theo cơ chế thị trường, vừa có sự điều tiết của nhà nước. Các quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường được tôn trọng, các mạch máu kinh tế và các ngành trọng yếu (khai mỏ, ngân hàng, quốc pḥng...) được nhà nước quản lư. Các thông lệ quốc tế trong quản lư và điều hành kinh tế được vận dụng một cách hợp lư. Nền kinh tế chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế xă hội chủ nghĩa.

·         Là một nền kinh tế đa dạng các h́nh thức sở hữu, nhưng khu vực kinh tế nhà nướcgiữ vai tṛ chủ đạo trong nền kinh tế, kinh tế nhà nước và kinh tế tập thểngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân.

 

cọng sản chỉ biết tuyên truyền và NÓI LÁO” ( Gorbachev )

Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói: “Đừng nghe những ǵ việt cọng nói mà hăy nh́n kỷ những ǵ việt cọng làm”

 

Miệng vẹm nói “kinh tế thị trường,” tay vẹm làm “kinh tế nhà nước giữ vai tṛ chủ đạo.”

 

Nghĩa là nói láo mà nghe láo chơi: Kinh tế xă nghĩa hoàn xă nghĩa.

 

Nhưng đó là phương tiện kinh tế để đảng nắm bao tử nhân dân để thực thi vô sản chính chuyên hay độc tài toàn trị th́ cũng vậy.

 

Như vậy mà Đức Cha biểu nó bỏ cái đuôi “định hướng xă nghĩa” thế nào cho được!?

 

Bỏ như vậy là hết toàn trị c̣n ǵ?!

 

Trả lại quyền tư hữu

 

Mác dẫn tục ngữ: “Tiền bạc là ông chủ xấu và là đầy tớ tốt” rồi dẫn chứng: Lao động v́ muốn có tiền sinh sống nên vong thân v́ tư bản. Tư bản v́ chạy theo tiền bạc mà vong thân.

 

V́ tiền bạc xấu như vậy nên băi bỏ tiền bạc để khỏi tạo sở hữu riêng tư mà chế độ tư bản kêu là “quyền tư hữu.”

 

Khô một nỗi Cha Khiết chánh xứ Củ Chi giảng triết rằng: Ư thức Tư hữu là bẩm sinh. Mới mở mắt lọt ḷng mẹ là đă có ư thức tư hữu rồi. Bé con miệng bú vú mẹ, tay giữ vú bên kia. Đứa nào muốn xôm vô là xô ra: Vú mẹ tao là CỦA TAO!

 

Cho nên không ông trời ông đất nào xóa bỏ ư thức tư hữu cho được lựa là đệ tử của ông Đức rậm râu.

 

Thật tế đời sống là: V́ muốn thụ đắc của cải, tiện nghi, con người mới cố gắng sáng kiến, phát minh góp phần phát triển đời sống.

 

Trong xă hội cọng sản triệt bỏ quyền tư hữu, “sở hữu toàn dân” cha chung không ai khóc, triệt tiêu sáng kiến, phát minh, xă hội thành c̣i cọc.

 

Nhưng kẹt cái là: Bây giờ mà nghe theo lời kháng nghị của Đức Cha, trả lại quyền tư hữu cho dân, họ trở nên “độc lập kinh tế” th́ đảng lấy ǵ sai bảo họ cho đặng?!

 

Rốt cuộc là: Điều 4 hiế(p) pháp - Định hướng xă nghĩa - Tước đoạt Tư hữu LÀ 3 CỘT TRỤ CHỐNG ĐỠ CHẾ ĐỘ TOÀN TRỊ HÁN NGỤY VIỆT CỌNG.

Bây giờ mà bỏ đi 3 thứ ấy th́ chế độ hán ngụy sụp đổ tức th́.

 

Hán ngụy là bọn lưu manh truyền đời từ hồ tới trọng lú ngày nay chỉ biết có xă hội chủ nghĩa cho nên cứ bám riết vào chệt cọng “Thà mất nước c̣n hơn mất đảng” thực thi 16 chữ vàng “cùng chung vận mạng” với chệt.

 

Chúng nó không bao giờ tự ư từ bỏ “3 điều gây khốn khổ cho Dân.”

 

Trước cao trào toàn dân phản kháng hôm nay, cầu xin các vị lănh đạo tôn giáo, nhân sĩ, trí thức đứng ra lănh đạo giới trẻ và đồng bào vùng lên triệt hạ một lần cho xong chế độ phản nước, hại dân việt cọng.

 

Tuần lễ thứ 2 Ngày Toàn quốc Tổng Biểu T́nh 10/6/2018

 

 

Nguyễn Nhơn

21/6/2018

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính