Ai là kẻ sĩ hôm nay?

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Nông Dân và Sĩ Phu


Ông bà mình thường nói:

Nhứt sĩ nhì nông,

hết gạo chạy rông: nhứt nông, nhì sĩ”


Sĩ phu thường hay

ăn no ngủ kỹ

đánh đĩ cho cường quyền

chỗm chuệ ngồi trên,

để nông dân hầu hạ.


Ông Nguyễn Nhơn ơi:

Ngày xưa thế đó

Nay cũng vậy thôi, đâu có gì khác hơn...

...mà hô hào mãi”


Thảo Chương TQV

30-01-2020KẺ SĨ NGÀY XƯA ẤY

 

Trong lăng miếu, ra tài lương đống,

Ngoài biên thùy rạch mũi can tương.

 

Kẻ Sĩ

Nguyễn Công Trứ

 

Tước hữu ngũ sĩ cư kỳ liệt,

Dân hữu tứ sĩ vi chi tiên. (1)

Có giang sơn th́ sĩ đă có tên,

Từ Chu Hán, vốn sĩ này là quí.


Miền hương đảng đă khen rằng hiếu nghị,

Đạo lập thân phải giữ lấy cương thường.

Khí hạo nhiên chí đại, chí cương,

So chính khí đă đầy trong trời đất.


Lúc vị ngộ hối tàng nơi bồng tất, (2)

Hiêu hiêu nhiên điếu Vị, canh Sằn. (3)

Xe bồ luân (4) dầu chưa gặp Thang, Văn,

Phù thế giáo một vài câu thanh nghị.


Cầm chính đạo để tịch tà, cự bí,

Hồi cuồng lan nhi chướng bách xuyên. (5)

Rồng mây khi gặp hội ưa duyên

Đem quách cả sở tồn làm sở dụng.


Trong lang miếu, ra tài lương đống,

Ngoài biên thùy rạch mũi can tương.

Làm sao cho bách thế lưu phương,

Trước là sĩ sau là khanh tướng.


Kinh luân khởi tâm thượng,

Binh giáp tàng hung trung.

Vũ trụ chi gian giai phận sự,

Nam nhi đáo thử thị hào hùng. (6)


Nhà nước yên mà sĩ được thung dung,

Bấy giờ sĩ mới t́m ông Hoàng Thạch. (7)


Năm ba chú tiểu đồng lếch thếch,

Tiêu dao nơi hàn cốc, thanh sơn,

Nào thơ, nào rượu, nào địch, nào đờn,

Đồ thích chí chất đầy trong một túi.

Mặc ai hỏi, mặc ai không hỏi tới,

Gẩm việc đời mà ngắm kẻ trọc thanh,

Này này sĩ mới hoàn danh.


SĨ PHU MIỀN NAM – VIỆT NAM CỘNG H̉A

TỔ QUỐC – DANH DỰ – TRÁCH NHIỆM


Con đường từ tuổi thơ đến ư thức Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm thiệt là xa.

 

Vừa mới lọt ḷng mẹ, hơi thở tự do đầu đời nơi thôn làng không khí trong lành, mát mẻ.

 

Tiếng ru hờ của ngoại trên nhịp vơng đưa: Bầu ơi! Thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

 

Trước khi vào trường làng, ở nhà nghe lời mẹ dạy: Một là không được dối trá. Hai là sống cho có Nghĩa, có Nhân.

 

Ngày cắp cặp đệm vào học lớp chót trường làng, cậu kêu lại dạy: Quốc là Nước. Gia là Nhà. Ơn tấc đất ngọn rau. Phải ráng lo học, mai sau báo đền.

 

Chưa đọc thông mặt chữ, thầy dạy thuộc ḷng Quốc văn Giáo Khoa Thư:

 

Thấy người hoạn nạn th́ thương.

Thấy người tàn tật lại càng trông nom...”

 

Lên trường tỉnh, mỗi năm hè đến, xem các chị diễn kịch Hai Bà Trưng, cỡi voi đánh đuổi giặc Tô Định chạy về tàu. Các anh diễn Hội nghị Diên Hồng, “Toàn dân nghe chăng? Sơn hà nguy biến!”

 

Vào trung học, đọc B́nh Ngô Đại cáo: “Việc Nhân – Nghĩa cốt ở yên dân. Quân điếu phạt trước v́ khử bạo.”

 

Khi Đất nước bị giặc xâm lăng cọng sản uy hiếp, lên đường nhập ngũ, ṭng chinh:

 

Chàng tuổi trẻ vốn ḍng hào kiệt.

Xếp bút nghiên theo việc binh đao.

Giả nhà đeo bức chiến bào.

Thét roi cầu Vị ào ào vó câu.”

Nơi Quân trường cất cao lời hát:

 

Thanh niên ơi! Hồn thiêng Núi Sông đợi chờ.

Nơi tay ta toàn dân ngóng trông từng giờ.

Mang máu anh hùng ta đừng làm nhơ máu anh hùng.

Trai Đất Việt thề làm đèn sáng thế giới soi chung.”

 

Ngày măn khóa, tân sĩ quan giương cung xạ tiễn bốn phương, trang trọng đội lên mũ sĩ quan với huy hiệu Quân lực VNCH: Tổ Quốc – Danh dự – Trách nhiệm.

 

Thề nguyền trung thành với Tổ Quốc – Ǵn giữ Danh dự người chiến binh và hết ḷng hoàn thành trách nhiệm.

 

T́nh yêu nước, yêu đồng bào đâu phải tự nhiên mà có được. Phải chắt chiu, vun bồi từ thuở bé thơ. Giáo dục và nung đúc, rèn luyện cần mẫn mới có được. Mới sâu rễ, bền gốc vững vàng trước thử thách gian nan.


Ngày nay, bảy mươi năm dưới chế độ cộng sản hung tàn, duy vật, vô thần, vô Tổ quốc, vừa mở mắt chào đời th́ đă nghe: “Tiếng đầu đời con gọi x́ ta lin.” Lớn lên ngâm thơ Tu Hú: “Bên nây biên giới là nhà. Bên kia biên giới cũng là quê hương.”

 

Nhồi nhét vào đầu óc trẻ thơ tên râu ŕa Nga la tư thay cho tiếng gọi cha, ông. Giáo dục cho thanh niên ư niệm vô tổ quốc. Không biết có Nước th́ lấy ǵ mà yêu?!

 

Danh dự chỉ là ư niệm tư sản phô trương không thực chất, mắc mớ ǵ phải giữ cho nhọc xác.

 

Trách nhiệm chỉ có đối với “đảng và lănh đạo” chớ không có với dân với nước ǵ hết trơn.

 

Chừng nào c̣n đảng cướp cộng sản c̣n đè đầu, không có Tổ Quốc – Danh Dự – Trách nhiệm ǵ sất!

 

Vậy đó, t́nh thế Đất nước ngày nay là như vậy đó:

·         Thế hệ sĩ phu với tâm niệm Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm của Miền Nam ngày nay đă già yếu, chỉ c̣n cái miệng lẽo bẽo những điều hoài niệm ngày xưa.

·         Thế hệ trẻ sau ngày phỏng giái không biết ǵ về Kẻ sĩ – Sĩ phu, chỉ biết nhắm mắt theo đội, theo đoàn, theo đảng, làm theo quyết nghị đảng.

 

Vậy, ai là KẺ SĨ hôm nay?!

 


Nguyễn Nhơn

30/1/2020

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính