30 tháng tư: NGÀY QUỐC HẬN

 

 

Trích: “Ba mươi tháng tư. Một ngày với nhiều tên gọi. Đại thắng mùa xuân, ngày giải phóng, ngày thống nhất, ngày quốc hận, tháng tư đen... Cuộc chiến không bom đạn lại được thêm giáo thêm gươm bởi những danh xưng định vị tư tưởng và lằn ranh ta-địch. Có nghĩa lư ǵ về tên gọi cho một ngày của quá khứ 40 năm. Tên của nó chỉ chính xác bằng bóng h́nh qua tấm gương soi của thực tế hiện tại.

 

40 năm sau, túm gọn cuộc đời của nhau bằng 2 câu thơ bạn tôi đọc, nh́n thực tại trần ai của đất nước để đo lường giá trị của mốc điểm lịch sử, tôi thấy cái tên gọi mà ôn tôi, một cu li không biết đọc không biết viết, đặt cho nó vào đêm cuối cùng tôi ngồi bên ôn là chính xác: 30 tháng 4 - ngày khốn nạn.”

(Vũ Đông Hà (danlambao) - Ngày Khốn Nạn)

 

Đối với ôn cháu Cu Em,

30 tháng tư là ngày “Khốn nạn!”

Nhưng với những ai có can dự vào cuộc chiến giữ nước

Nước Việt Nam Cộng Ḥa Tự Do - Dân chủ - Nhân bản

Và đại bộ phận “ngụy dân” Miền Nam

30 tháng tư là ngày QUỐC HẬN

Ngày mất nước vào tay cộng sản Bắc Việt xâm lăng

Mở đường cho tàu cộng thôn tính Việt Nam

Dù cho ai v́ ư đồ kia khác

Muốn canh cải xóa nḥa ngày Đại tang Dân tộc

Nhằm mở đường thỏa hiệp với sói lang việt cộng

nhân danh ḥa hợp ḥa giải dân tộc xu mị

như ngày xưa ǵa hồ xảo trá hô hào

Kách mạng “ Giải phóng Dân tộc “ giả danh

Vẫn không thể XÓA NH̉A LỊCH SỬ

Danh tự NGÀY QUỐC HẬN

một khi xuất hiện trong ḷng đại bộ phận dân tộc

Đă trở thành một SỰ KIỆN LỊCH SỬ

30 tháng tư NGÀY QUỐC HẬN

Đă đi vào thanh sử Việt

Không ai có thể xóa nḥa lịch sử

Ngày Quốc hận măi măi c̣n đó

Mặc cho ai c̣n muốn nhớ hay quên

 

 

Nguyễn Nhơn

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính