Muốn thoát đời Nô Lệ, phải tự ḿnh đứng lên Chiến Đấu

 

 

Trích: "Người Do Thái chịu cảnh nô lệ ở Ai Cập trong 430 năm và rồi lang thang trong sa mạc 40 năm để trút bỏ tâm hồn nô lệ của 430 năm ấy.

 

Câu chuyện của họ là tấm gương cho ta thấy h́nh ảnh của chính chúng ta - những người Việt mang tâm hồn nô lệ sau hàng chục năm sống dưới chế độ cộng sản. Phép lạ duy nhất cứu chúng ta chính là chúng ta - những người nô lệ phải gột sạch hoàn toàn tâm tưởng nô lệ ra khỏi tâm hồn ḿnh trước khi cùng nhau cất bước trên con đường thiên lư muôn vàn gian khổ để giành lại tự do.

 

Đoàn người Việt tương lai ấy mà chắc có lẽ đa phần là những thế hệ sau này không c̣n mang tâm hồn nô lệ như bao thế hệ cha anh sẽ tiến về Đất Hứa của Tự do. Họ đi không phải dưới bóng lănh tụ mà đi theo nhịp đập của Tự do rộn ràng trong ḷng mỗi người. Sau lưng họ dưới bóng hoàng hôn là bao nắm xương của hàng triệu tâm hồn nô lệ đă tan vào cát bụi của sa mạc thời gian."

 

(Trần Quốc Việt danlambaovn.blogspot.com - Phép lạ duy nhất cứu chúng ta chính là chúng ta)

 

Dân tộc Việt Nam khác với dân Do Thái: Truyền thống Việt không trông chờ phép lạ. Truyền thống Việt tự tin vào sức lực của chính ḿnh. Trải qua ngàn năm nô lệ tàu, dân tộc Việt tự ḿnh đứng dậy tự ḿnh đi. B́nh Ngô Đại Cáo viết:

 

"Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo


Như nước Đại Việt ta từ trước

Vốn xưng nền văn hiến đă lâu

Núi sông bờ cơi đă chia

Phong tục Bắc Nam cũng khác


Từ Triệu, Đinh, Lư, Trần bao đời xây nền độc lập

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương


Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau

Song hào kiệt thời nào cũng có."

 

Nhưng v́ sao ngày nay " hào kiệt " ngày càng vắng bóng?!

Bởi v́ 72 năm trên Miền Bắc và hơn 42 năm nay trên cả nước bị d́m dưới nền cai trị vô sản chính chuyên: Nền cai trị ngu dân của chế độ cu li việt cọng.

 

Ngày trước, bọn hồ tinh bác cụ dùng thủ đoạn đánh tráo khái niệm:

Đem ư niệm " Giành Độc lập - Giải phóng Dân tộc " đánh tráo cho bộ mặt thật " tay sai cọng sản Nga - tàu ".

 

"Điện Biên năm nào vọng lời boác dưới chiến hào..." đánh Tây.

Xẻ dọc Trường Sơn đánh cho Mỹ cút "ngụy" nhào.

Để đem dâng cả nước cho Nga - tàu.

 

Sau hơn 42 năm "nhứt thống", đảng việt cọng lộ nguyên h́nh "duy vật - vô sản chính chuyên - vô thần - vô tổ quốc."

 

V́ là giống DUY VẬT, chỉ biết có VẬT CHẤT, không đếm xỉa ǵ về truyền thống NHÂN - NGHĨA của tổ tiên nên bọn chúng chỉ biết cướp giật vinh thân ph́ gia cha truyền con nối, du toàn xă hội vào cảnh tranh giành cướp giựt đăo điên!

 

"Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau

Song hào kiệt thời nào cũng có."

 

Ngày nay, thời đại cách mạng truyền thông đại chúng, mỗi người Việt Nam tự trang bị cho ḿnh "kiến thức về "TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC" - "Phận LÀM TRAI của KẺ SĨ nước Việt"...

 

Tự ḿnh là HÀO KIỆT, tự ḿnh thức tỉnh, tự ḿnh đứng dậy, tự ḿnh đi.

 

Chừng nào tuổi trẻ và giới có học thức nói chung tự thức tỉnh được như vậy th́ bọn thảo khấu con cháu hồ inh bác cụ hàm răng không c̣n.

 

 

Nguyễn Nhơn

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính