Tháng Tư 1975 ở Bắc Cần Thơ

 

 

 

 

 

 Qua Bắc chiều tàn sông chảy xiết 
nước cuộn về đâu buổi rút quân 
ḷng ta xám đục theo ngày hết 
không chắc rồi mai mây sẽ tan 

cởi nón sắt ra c̣n thấy nặng 
đầu đội trời hay đội tử sinh? 
dưới chân nước xiết đang trào sóng 
vuốt mặt chưa già đă nếp nhăn 

qua giữa Hậu giang vừa tối sẫm 
phía trước Cần Thơ nhốn nháo đèn 
ngoái lại B́nh Minh ngùi cố quận 
giờ này pḥng tuyến giặc tràn lên? 

đồng đội ta đă quen bờ bụi 
đóng quân đâu cũng gọi quê nhà 
bỗng ùa khóc u hờn một nỗi 
giữ không tṛn miếng đất ông cha 

thằng em kề cận nh́n phơ phất 
thả ba-lô phủi bụi trên ḿnh 
c̣n cây súng để cầm chân giặc 
dễ cởi mà quăng cho nhẹ tênh? 

Tướng sĩ thời xưa thà tự sát 
trận chưa tàn sao lại lui binh?

 

 

13 Tháng Tư 2019

Nguyên Nghĩa

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính