Tiếc thương Qi Anh Em

đ nằm lại Chiến Trường Hạ Lo:

- Lam Sơn 719


* nhớ Bi Ngọc Dũng K22 VB, và....


Vo sanh ra tử
Nguyn l bất di
Tự cổ ch kim
Gắn liền chiến sĩ

i hỡi những người:
Tc xanh mắt sng
Mang nụ cười xng vo trận mạc
Xem ci chết nhẹ tợ lng hồng bay bay...
Đ vĩnh viễn nằm lại
những bi chiến...  
Rải rc trong những: vm cy, h́c đ... đầu nguồn
Chốn đất khch hoang trung
Cho sng ni đau lng:
Cửu Long cau mặt sng...
Trường Sơn l ch... l rưng rưng
Nơi cc Anh đang nằm:
o chiến nắng mưa đ nt nhàu
Suối rừng thổn thức lắng đm su
Cầm canh cảm cảnh chim thương khc
Xương trắng trăng nghing chiếu di dầu...!!
Anh linh xiu lạc về đu
Chiều sương đỉnh ni giăng sầu mng mnh
Cố hương diệu vợi thc ghềnh
Vẩn vơ my trắng bồng bềnh thin thu...!!

Bao giờ Tổ Quốc bnh minh rạng
Chừng ấy qun dn sẽ lập đn
Truy niệm chiu thing hồn tử sĩ
Mời về sum họp mi nh Nam !!
Nơi c:
Mẹ gi
Con thơ
Vợ trẻ
Mi mi thương nhớ cc Anh
Đ mn, nhn ảnh chẳng mn
Ngi trng bng nhạn cuối vm trời xanh...!!

i những cy cầu A Tử
i những hn đ Vọng Phu
i những Dải Khăn S: C nhi, Quả phụ
Trn qu hương VN hai miền
nhiều :
như l trn rừng
như la trn đồng
như sng trn sng
Nối lại di dằng dặc thnh:
Dải My Tang Trắng vĩ đại : từ ải Nam Quan đến mũi C Mau...!!
Hỡi ci gọi l " Đỉnh Cao Chi Lọi " Chi hay khng ??
Hỡi ci gọi l " Đỉnh Cao Tr Tuệ" Tr hay khng ??
V by giờ,
Ngư phủ quặn lng,

cay mắt... đứng ng Biển Đng...
đang trong vng tay Tu tặc !!!

 


Nguyễn Minh Thanh

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh