Thương Vợ

 

Quanh năm buôn bán ở mom sông,

Nuôi đủ năm con với một chồng.

Lặn lội thân c̣ khi quăng vắng,

Eo sèo mặt nước buổi đ̣ đông.

Một duyên, hai nợ, âu đành phận,

Năm nắng, mười mưa, dám quản công.

Cha mẹ thói đời ăn ở bạc:

Có chồng hờ hững cũng như không!

 

 

Trần Tế Xương

 

 

 

Thương Vợ (1)

 

Chinh chiến miệt mài giữ núi sông

Thương em nuôi trẻ với trông chồng

Nhịp quân biền biệt ngùi... tin nhạn!

Tiếng súng đì đùng ngại... hướng đông!

Vận nước tác tan càng nhọc sức

Tình nhà lo liệu quá lao công

Chồng con tròn phận hai vai gánh

Biển rộng sông dài... có rõ không?!

 

 

Nguyễn Minh Thanh

 

 

Thương Vợ (2)

 

Muôn dặm trập trùng núi tiếp sông

Trại tù lắn lội kiếm thăm chồng

Đường xa heo hút... mờ phương bắc

Tàu hỏa ngoằn ngoèo... mịt biển đông

Trạm nghỉ giữ đồ... quên chợp mắt

Xe trâu theo bộ... lắm hao công

Cao xanh nhi nữ thời ly loạn

Đau khổ vô vàn... có xót không?!

 

 

Nguyễn Minh Thanh

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính