Tấm lng của Mẹ

 

 L vng cn ở trn cy

L xanh rụng xuống Trời hay chăng Tri..!!

 

 

Lng của Mẹ mi ghi ngy hm ấy

Mới hng đng Mẹ tiễn bước con đi

Mi đầu xanh bịn rịn khot chiến y

Rồi giũ bng t huy khng về nữa..!!

 

Mẹ: từng đm ... để tai ngoi hin cửa

Lng chn con gieo bước tr về nh

Dẫu biết rằng con trẻ đ phi pha

Thn vi dập nơi đồi my hc đ..!!

 

Mẹ: từng đm... đn dầu chong buồn b

Vẫn mơ con c lc sẽ quay về

Hắt hiu đn cho trẻ hướng đường qu

Ngi nh cũ bn hng trồng cội khế

 

Nếu như con hồn sương nương bng quế

Nh c đn chc dễ việc nhận ra

Giữa chnh đường th phượng qu ng B

Pha bn tri l giường Ba vi M

 

Từ hung tin, Ba con ngi lng l

Cội tng gi chẳng kể uống ăn chi

Mt xa xăm gh ni phủ xanh r

V mường tượng con đang nm đu đ..!!

 

Đm nguyệt tận, Mẹ mơ vầng trăng t

Nh thương con v v biển mnh mng

Dng sng su nước ln c khi rng

Nhưng lng Mẹ khng bao giờ suy suyển !!

 

i, lng Mẹ nghẹn ngo cơn quốc biến

Di theo con ngọn gi chuyển đường my

Nghe đạn bom thắt thẻo ho thn gầy

Thầm khấn nguyện con mnh cn nguyn mạnh..!!

 

Nếu mt mai đường bay chim gy cnh

Th quạnh hiu trơ cảnh cội mai gi

Ngy qua ngy ủ rũ l sương pha

Thn cn cỗi dần d ra thin cổ..!!

 

i, chiến tranh, chiến trường tươm mu đ

Biết bao chng trai trẻ đ hy sinh ?!

V, biết bao B Mẹ khc con mnh ?!

Từ thu c loi người trn tri đất..!!

 

Hỡi, Đc Cha. To sen ngi Đc Phật

Hỡi, qu Ngi hng thương xt chng sinh

Trổ thần thng dẹp hết chuyện đao binh

Cho nhn loại ha bnh trong vĩnh cu..!!!

 

 

Nguyễn Minh Thanh

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh