Sông Cửu Long Cạn Dòng,

Đồng Bằ̀ng Giẫy Chết...!!

 

 

Sông Cửu Long

Sông Cửu Long

Chín con Rồng quẫy sóng

Trườn mình thi nhau chạy ra biển Đông

Cho nước ngọt lênh láng tràn ngập đồng

Nước rút

Để lại phù sa mênh mông

Làm phì nhiêu biết bao: ruộng, rẫy, vườn

Những mảnh vườn:

mận, cam, quít, sầu riêng, dừa, đủ, xoài...

Những miếng rẫy: bắ́p, mè, đậu, khoai...

Những thửa ruộng lúa xanh trải dài...

bao la bát ngát

 

Mặt trời ngự đằ̀ng đông

Mùa lúa chín vàng đồng

Thương lũ cò mỏi cánh

Ngập ngừng giữa mênh mông

 

Bờ ruộng vài cô gái

Tóc lụa lùa qua vai

Tay vin vành nón lá

Áo bà ba màu mạ

Áo bà ba màu hồng

Má đào mây hừng đông

́́t đen huyền hạt nhãn

Vừa đi vừa chuyện vãn...

 

Bầy bò vàng gậm cỏ

Chim Sáo đậu trên lưng

Mục đồng dăm chú nhỏ

Trốn nắ́ng chơi bìa rừng

 

Sông Hậu hẹn sông Tiền

Hai dòng cùng giao duyên

Vàm Nao dài tay nối

Cá tung tăng ngày đêm

Xuồng câu khe khẽ lướt

Dập duềnh trên sóng nước

Vọng cổ theo trăng lên

Trời cao mây bồng bềnh

 

Cửu Long cuộc sống  thương hồ

Trăng thanh gió mát hát hò ngâm thơ

Cửu Long nhịp nối đôi bờ

Dừa nghiêng ngọn nắ́ng con đò ngang sông

Cửu Long gạo trắ́ng nước trong

Hương cau dào dạt trải lòng nông dân

Cửu Long vựa lúa ân cần

Ấm no cả xứ góp phần công lao

 

            *   

         *     *

 

Bây giờ,

Tàu Cộng xây gần trăm con đập khổng lồ,

chận nước trên thượng nguồn

Cửu Long cạn dòng

Nông dân cạn sống

Nước mặn tràn vào

Xâm thực ruộng đồng

Môi trường sinh thái đảo điên

Nông phu mái tóc ưu phiền trổ bông

Chín Rồng khát nước long đong

Sầu nghiêng ngọn lúa, buồn trong điêu tàn

Vườn cây ăn trái mơ tan

Hoa mầu rũ rượi dã tràng chắ́t chiu

Vắ́ng chim chóc rừng tiêu điều

Dưới sông thiếu cá thủy triều ngẩn ngơ

Bâng khuâng con nước lờ đờ

Xuồng câu gác mái bên bờ quạnh hiu

Ngại ngần khoé mắ́t đăm chiêu

Cửu Long đã hết những chiều thong dong

Khô khốc mạch nước nguồn sông

Hạn, mặn dằ̀ng dặc ruộng đồng lâm nguy

Mẹ già úa lá... từ bi

Nửa đêm dõi bóng... nhạn đi cuối trời

Đài Loan, Hàn quốc... trùng khơi...

 

Thanh niên nam nữ tha phương cầu thực

Với cái gọi là “xuất khẩu lao động”

Bé gái bị bán qua Căm Pốt...

Nữ nhi đi “ làm dâu xứ ngoại “

Nữ nhi đi Singapore,

nhập cảnh...

Nước người không cho...

 

Lá rừng ghi nỗi nhục

Mưa rừng lệ đắ́ng cay

Xót những đời địa ngục

Trời buồn... mây thôi bay!!

 

Hiện trạng

Việt Nam ba phía thọ địch,

chưa kể những đặc khu Tàu Cộng

độc chiếm những điểm trọng yếu trong nội địa

Phía Bắ́c: Tàu Cộng xâm lăng thác Bản Giốc, ải Nam Quan...

Thác Bản Giốc nước chảy lâm ly... thiên thu thù giặc Bắ́c

Ải Nam Quan rừng buồn héo hắ́t... vạn thuở nhớ trời Nam!!

Phía Đông: Tàu Cộng xâm lăng Vịnh Bắ́c Việt, Hoàng Sa, Trường Sa

Vịnh Bắ́c giờ như cái ao

Trông ra đã thấy lũ Tàu ngông ngênh

Hoàng, Trường hải đảo chẳ̉ng còn

Ngư dân ngước mắ́t trông mòn con ngươi...

Phía Nam: Tàu Cộng gián tiếp xâm lăng bằ̀ng nước mặn

Đồng bằ̀ng giẫy chết thương thay

Nông dân thiếu nước vất cày đi hoang

 

Thảm thay

Việt Nam bị bao vây gậm nhấm...

Trước là tổ chim Đại Bàng

Nay đang biến dần thành tổ chim Di *

Bởi cái gọi là “Mười Sáu chữ vàng”  **

và “Bốn Tốt”.

 

Chị Hằ̀ng chênh chếch non Tây

Ngùi trông... nước Việt rồi đây... thế nào!?

 

 

Nguyễn Minh Thanh

(GA 3 - 3 - 16)

          

* Theo lời Di Chúc của vua Trần Nhân Tôn.

** Mười sáu chữ vàng: Thập lục phương châm

Ổn định lâu dài         - Trưỡng kỳ ổn định

Hướng tới tương lai -  Diện hướng vị lai

Hữu nghị láng giềng  - Mục lân hữu hảo

Hợp tác toàn diện      - Toàn diện hợp tác

Bốn tốt: Tứ hảo lân bang

Láng giềng tốt -  Sơn thủy tương liên

Bạn bè tốt        -  Văn hoá tương đồng

Đồng chí tốt     -  Lý tưởng tương thông

Đối tát tốt         -  Vận mệnh tương quan

Chín cửa Cửu Long giang: Tiểu, Đại, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên,Cung Hầu, Định An, Bát Sắ́t, Tranh Đề.

Có hai cửa bị đóng lại: Ba Lai (sông Tiền ) nhằ̀m chống ngập mặn, Bát Sắ́t (sông Hậu) do thiên nhiên bồi lấp.

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính