Nghĩa Trang Quân Đi Biên Ḥa Cảm Thán

 

 

 

 

 

 

 

1 – Thiếu Phụ Tìm M Bia

 

Hiu hắt tà huy đọng Nghĩa Trang
Ng
m ngùi thiếu phụ trước hàng ngàn
Vỡ tan xiêu tán từng bia m

Bể nát điêu tàn mỗi bát nhang
Xót dạ chân trời mây sẫm tím
Đau lòng m
t đất cỏ hoe vàng
Đêm về thổn thức trông trăng cũ
Thiếu phụ nghe hồn ng
p xốn xang…!!

 

 

2 – Nấm Mồ Tử sĩ

 

Dốc lòng son sắt giữ quê hương
Lớp lớp chen vai đến chiến trường
Áo tr
n tả tơi phơi trn đa
Khăn tang nheo nhóc khóc tang thương
Tình nhà tha thiết tàn cơn m
ng
Nợ nước dở dang xót đoạn đường
Nấm m
ân cần hồn tử sĩ
Ai người sao nỡ phá tàn xương…?!

 

 

3 – Nói với Vit Cng

 

Giặc Bắc hung hăng chiếm Biển Đông
Hỡi ngươi Vi
t Cộng có đau không ?!
Hãy đòi hải đảo quân Tàu Tặc
Chớ phá Nghĩa Trang giống Lạc Hồng
Giải oán tuy
t vời gương Hiệp Chúng*
Trả thù th
m t chuyn Gia Long**
Hương Giang muôn thuở còn cau m
t
Nghĩa Lĩnh hồn thiêng cũng th
n lòng…!!!

  

Nguyễn Minh Thanh

 

 

* Hiệp Chúng Quốc đời TT Abraham Lincoln với cuc ni chiến Nam Bắc (1861 – 1865). Phía Nam bi trn khong phải bị tù đày, mà còn được phép đem ngựa, lừa… về để phục vụ nông nghip.

**Sau khi tiêu dit triều đình Tây Sơn, năm (1802) Gia Long Nguyễn Ánh: – xử lăng trì vua Cảnh Thnh Nguyễn Quang Toản, cho voi giầy Bà Bùi Thị Xuân với con gái của Bà còn nhỏ tuổi, lt da sống Ô. Trần Quang Diu, ….
- Đào mồ 2 vua Tây Sơn : Thái Đức Nguyễn Nhạc, Quang Trung Nguyễn Hu
,… làm nhục và hũy hoi thi thể…
Nghĩa Lĩnh – Núi Hùng : nơi thờ Quốc Tổ 18 v
vua HÙNG ở Vi
t Trì – huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ.

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính