Ng̣m ngải tìm Tr̀m
Mun dặm t̀m Phu

(Để tưởng niệm chị ..., vợ t cải tạo
    đi thăm nui bị cọp vồ ...!!!)

 

 

Thương ai chim Phượng non xa
Trong cơn bo tố ra g cht chiu
Đm đen đn nhỏ hắt hiu
Đếm bao mối chỉ bấy nhiu gạo tiền
Loay hoay bi vở chỉnh bin
Dạy con căn cội ba Miền nước non


Thương ai cuội đ lăn trn
Lặng im đ cuội tấm son ngời ngời
Cc ci thuyền nhỏ... biển khơi...
Vững tay lo li... ủ lời trăm năm
Thương ai ngậm ngải tm trầm
Ln non xuống biển bặt tăm... m m ...!!

Thương ai mun đặm... tầm phu
Phu - Th chẳng gặp thin thu ... ng̣m ngi...!!!
Rừng già... bng cả... chiều lui...
Một bầy hổ đi ... than i cnh vng...!!!


Em ơi cốt rụi, hồn oan ...
Chơi vơi đỉnh gi... trăng ngn... chnh vnh
Em ơi my nổi bồng bềnh...
Hồn em nương ng my... ln Cung Trời ...!!

 

 

 

Nguyễn Minh Thanh

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh