Hai Người Lính Nhảy Dù

 

 

Khoảng 8 giờ sáng ngày 1 - 5 - 1975

Tôi đi từ bến Bạch Đằng

lên bến Chương Dương

Sau lưng tôi là

đoàn quân CSVN

chỉa súng dọc hai bên đường

Họ với tôi đi cùng hướng

Gần tới bến Chương Dương

Tôi hoảng hồn

khi thấy hai anh lính Nhảy Dù

ngược chiều trên đường

Quân phục thẳng nếp:

một Trung Sĩ Nhứt

một Hạ Sĩ

Có vài người đi trước và sau tôi la lên

báo động cho hai anh lính Nhảy Dù:

“- Tụi nó tới rồi đó... Tụi nó đang đi đằng sau kìa...!”

“- Việt Cộng ở đằng sau kìa...!”

Hai anh lính Nhảy Dù hơi ngẩng cao đầu một chút

rồi thản nhiên bước tới...

với vẻ mặt như cười cười...

Tôi lạnh người...

khi chợt hiểu ra hai anh toan tính gì...

Nhiều người cũng chợt cùng ý nghĩ...

Một phụ nữ đi trước tôi níu tay anh lính:

“- Đừng!...Đừng làm vậy...!!”

Anh lính Nhảy Dù g tay chị ra

rồi tiếp tục bước tới...

Chị khựng lại bật khóc:

“- Trời đất ơi!... Trời đất ơi!...”

Mắt tôi mờ đi...và chạy vội về phiá trước...

để khỏi nghe thấy những cái hãi hùng...

Thế là,

Lính Nhảy Dù

Hai anh lính Nhảy Dù

Lẫm liệt vào...thiên thu...

 

Rồi,

Những năm dài... “cải tạo”

Hốc hác đói chao đao

Lao nhọc dưới đòn thù

Hình ảnh bi hùng tráng...

Hai anh lính Nhảy Dù

Chúng tôi cùng... lang thang...!!

Trải qua lắm trại tù...

 

Sư Đoàn Nhảy Dù

Lính Nhảy Dù

Áo anh hoa màu máu

Chiến trường lên cơn bão

Nón sắt đội mưa pháo

Lính Nhảy Dù nhảy vào

Diệt thù... ngưng đạn đạo

Bến Hải... đến Cà Mau

Giữ an cho đồng bào

Em thơ vui đi học

Những cặp tình yêu nhau...

 

Sư Đoàn Nhảy Dù

Lính Nhảy Dù

Thế cờ... vào cơn bĩ...

Nợ nước còn nặng mang

Hải hồ chưa thỏa chí

Lã chã... mưa... tan hàng...!!

Khói thuốc  vờn... suy nghĩ

Chiến hữu... thời dọc ngang

Tây Nguyên chiều... chiến lũy

Sương trắng bay ngút ngàn...

 

Sư Đoàn Nhảy Dù

Lính Nhảy Dù

Mất Nước

Mất Sư Đoàn Nhảy Dù

Trường Sơn nghiêng... điạ chấn

Xót... Sư Đoàn Nhảy Dù...!!

Cửu Long cau mặt sóng

Khóc... tử sĩ Nhảy Dù...!!

Núi Sông hồi mạt vận

Chiến mã hoài... công phu

Trắng mây về... vô tận...

Trường hận...ngùi... thiên thu...!!

 

 

Nguyễn Minh Thanh

 

(Cảm xúc theo “Hai Người Lính Dù...” tg Bùi Anh Trinh)

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính