Em Gi  Việt - Nam

 

 

Mi tc em mựơt mềm my Sng Đuống

Ngủ thơm mơ trn vai nhỏ đi b

Tranh Đng - Hồ t điểm nt đơn sơ

Dng dung dị cho hồn thơ m ng

 

Em ln ln ngọt ngo cu Quan - Họ

Nn mi hoa phơn pht đo sen hồng

Đi mt buồn vời... vi... biển mnh mng

C phải em chở dng sng ly biệt ?!!

 

Từ xa qu ta cũng buồn da  diết

Dng Cửu - Long m  ỉ ...chảy trong tm

Mới gp em m tnh nghe thn thiết

V c chung số phận kẻ lưu  dn

Chung mu vng bng la của Việt - Nam

Chung Tổ - Quốc điu tn... trang Huyết - Sử !!

 

T dạo ấy, rừng thing cơn bo d

Bầy chim bay tn loạn khắp ngn phương

T dạo ấy, ta lm tn lng tử

Em ngậm ngi... vượt biển bỏ Qu - Hương

Nơi x người si  khi vẫn cn vương

Nam vi Bc sẻ chia sầu Cố - quốc !!

 

Trời nước Mỹ hiu hiu tn gi bấc

Em c nghe mi Tết...thoảng bay bay

Khoang hồn ta chở đầy ắp hoa Mai

Em chia xẻ kết vo xu chuỗi nhớ...

 

Hi em gi Bc - Ninh con chim nh

Dng sng no do dạt...mắt thu mưa ? !!

Hi em gi Việt - Nam chung Quốc - Tổ

Dng sng no c đọng... mắt sầu xưa ? !!

 

Nguyễn - Minh - Thanh

 

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh