Em chưa kịp bo tin mừng cho mnh
*Xt xa gởi quả phụ NVL"


Mnh về hoa l vui ly
Chu kỳ phụ nữ cũng thay đổi nhiều
i cơm tanh c mỗi chiều
Lại hay buồn ngủ v yu mến đời


Ơ m... chưa chắc Mnh ơi
Em gặp bc sĩ... rồi thời sẽ hay
Dần d lửa Hạ qua ngy  
Mnh ra đơn vị khi bay mịt mng


Run run... em viết tin mừng
Gởi người tiền tuyến để cng hn hoan
Ai ngờ ni lở... băng tan...!!
Ai ngờ núi lở... băng tan...!!


Thin hn địa m... chim ngn ngừng bay...!!
Ngẩn ngơ sấm nổ ngang my...!!
Ng̉n ngơ śm n̉ ngang mày...!!
Nghe Mnh tử trận rừng cy... ngậm ngi...!!


Tc xanh chưa nhận niềm vui
Xt thương chiến m đ vi đồi sương
Tin mừng chưa đến chiến trường
Bỗng đu tin dữ... hậu phương bng hong...!!


Hải triều sng vỗ min man
Mưa Thu l ch... l vng ho hon
Yu Mnh nhiều lắm...!! Yu con...
Chưa sinh... đầu đ quấn trn khăn tang...!!Nguyễn Minh Thanh

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh