Đốt sầu lưu lạc

 

 

Chợt thc vào gia đêm

Điếu thuốc bùng que diêm

Đốt sầu đời lưu lạc

Vàng vọt ngón tay mềm

 

Sợi buồn khói bay lên

Sầu ươm mây bồng bềnh

Biển khơi c̣n có bến

Cơi sầu th́ mông mênh..!!

 

Trăng côi, ngồi bên thềm

Trời cao vời rộng thênh

Nam Tào sao lấp lánh

Cố hương ch́m sương đêm

 

Biển Đông sóng gào thét

Giặc Bắc ngông nghênh vào

Giàn khoang (HD 981) lòng Mẹ đau

Ngư dân trào nước mắt...

Bạch Đằng...

                      triều dâng cao...

 

 

Nguyễn Minh Thanh

 

 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo