ĐẠI BNG R CNH

(Xt thương Thiếu T Đặng Văn Tiếp)

 

Ni rừng rừng ni mnh mng

Ni cao vi vọi rừng trng ngt ngn

Đất di trời rộng thnh thang

Chim lồng vỗ cnh tm đng Tự - Do

Quan san ngn dặm bẫy d

Chim ơi lại đ sa cơ giữa đng

Ngậm ngi m giấc mơ tan

Chim thing r cnh thu tn rừng phong...!!!

Xui tay giũ sạch tang bồng

Duỗi chn thong thả ra vng tử sinh

Chc Anh ngn thu an bnh

Cn đy thăm  thẳm ... chuyện tnh nước non

Thương Anh đ cứng chn mn

Tấm thn tơi tả tấm son ngời ngời

By giờ cỡi hạc rong chơi

Nước my bng bạc một trời Tự - Do

Thương Anh lặn ngụp giầy v

Xc thn rch mướp hung đồ mới thi

Nắng chiều hấp hối lưng đồi

Bng di phai sắc bồi hồi xt thương

Rừng chiều rũ l t dương

Long lanh nh nước lộng gương thủy đi

Sng M bảng lảng trời my

Chứng nhn thế sự niềm ty r rời...!!!

 

Nguyễn - Minh - Thanh

(Trại t Thanh - Cẩm 1979)

 

Th/ T Đặng Văn Tiếp cng với bạn t Trốn trại bị VC bắt được. Chng đnh Anh đến chết...!!!

Nghe ni: trước khi chết Anh ku - Chắc con chết Mẹ ơi...!!!

Nghe ni: vị hn th của Anh vẫn ở vậy, v sống trong kỷ niệm...!!

 

 

 

 

Trang Chnh     Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo