Cố Quốc, màu nhớ khôn phai

 

- Y vận “Bên Sơn Lộ Quê Xưa,...”

- Tặng Ngô Nguyên Nghiễm

 

 

Di trú loài chim mơ chốn cũ

Người ra đi màu nhớ dâng đầy

Thênh thang lá uá rừng phong phủ

Cố xứ chập chùng mây trắng mây

 

Chữ - S - đường cong từng mở rộng

Hậu sinh thẹn mặt nhắc người xưa

Tha hương gom sức lòng ươm mộng...

Sông núi Tự Do chửa thấy về...!!

 

Đất mẹ lúa vàng phơ phất gió

Đốt đồng lửa rạ khói quê hương

Đêm đêm thơ thẩn ngời trăng tỏ

Tiếng sóng Sông Sau vỗ... gọi hồn

 

Cánh hạc bay qua đôi cánh bạc

Nào ai kéo lại những mùa xuân?!

Thanh gươm rạn rỉ thương dào dạt...

Mài kiếm Đặng Dung nguyệt gác đêm!!

 

Tổ Quốc tiền đồ... mờ viễn ảnh

Quang Trung lẫm liệt vẫn chưa về

Vườn cau cao vút nghiêng nghiêng nhánh

Đau đáu trông chờ chuyện cổ sơ...

 

Lồng lộng chân mây vang tiếng gọi...

Biển Đông ngư phủ khổ trăm chiều

Máu hồng loang sóng ngùi... biên cõi

Ai oán oan hồn... thổn thức kêu...!!

 

Trường học xác xơ gió tốc mái

Học trò vượt suối... chạnh tà dương

Nghinh ngang “biệt phủ” phường tham lại

Chẳng nghĩ chi sông Nhị núi Nùng!!

 

Cố quốc...bình minh mòn tuế nguyệt

Dáng chiều lữ khách vác niềm thương

Hịch truyền măng mọc thay cằn trúc

Lão mã mủi lòng nhắn... bốn phương...!!

 

 

Nguyễn Minh Thanh

(GA, chớm Thu - 2019)

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính