Bn giòng Mississippi *

Thương v̀ Cửu Long giang

 

 

 

Ngắm dòng Missississippi

Cửu Long cứ ngỡ...từ khi chào đời

Ngắm dòng Mississippi

Cửu Long nhớ sóng... chim di ngùi ngùi...

Ngắm dòng Mississippi

Cửu Long nhớ thuở...ra đi cúi trời...

B̀nh b̀ng khói toả sng khơi

Cửu Long giã bịt... nghẹn lời... ly tan...

Chìu vàng bát ngát... trường giang

Lao xao sóng ṽ... ng̉n ngang cõi lòng

Chìu vàng nhạn lạc... thu phong...

Ć hương my trắng... vời... trng ngút ngàn...

Cửu Long giang...Cửu Long giang...

 

Cửu Long giang, giờ đang kh, cạn...

Ta nghe h̀n nứt rạn... Cửu Long ơi...

Cửu Long giang, giờ đang thủy kịt

Ta nghe lòng tha thít... bít bao nhiu

Phương bùn my trắng đăm chiu...

Đ̀ng khan, hạn, mặn... ḍp dìu thảm thương

 

Nng Dn ơi, ṃt nắng hai sương

Vợ, con... còn đói. Đm trường xót xa

Nng Dn ơi, m̀ hi chan hoà

Qu khng đủ śng... bn ba xứ người...

Ngư Dn ơi, nắng lửa hực vàng

Cá tm tản lạc... b̀y đàn bơ vơ

Ngư Dn ơi, kéo lưới ln bờ

Úp xùng ln b́n, lọp, lờ... vỡ toang

 

Xưa,

Cửu Long giang bạt ngàn trăng sáng

Trải cu hò trn sóng nước mnh mang

Dn Thương H̀ thong thả dọc ngang

V́c tay úng... ánh vàng m̀m mại

Mnh mng trời ṛng sng dài

Trăng thanh gió thoảng, thoáng bài... Lục Vn Tin

Nay,

Cửu Long giang đang ngặt nghèo cơn khát

Dn Thương H̀ da dít... tíc thay...

Cửu Long giang đang héo xào xơ xác

Dn Mìn Ty tản lạc xác xơ

Quạnh hiu quang cảnh ḍt dờ

Tương lai mù mịt mắt mờ mơ tan...

 

Chín R̀ng khát nước nằm trăn trở

Bảy Núi trng mưa đứng nghẹn ngào

Rũ rượi rặng cy bùn ng̣p thở

Rụng đ̀ng đ́t nẻ... nắng giăng sao...

Sng Tìn, Sng Ḥu quặn lòng đau...!!!

 

Ngó Cam Bot Bỉn H̀ kh cạn...

Bởi Sng Tonle Sap khan, hạn cũng đang

Hoàng Cung tráng ḷ, Nam Vang

Bn dòng thíu nước thở than... kh́n c̀u

Đua thuỳn,

L̃ Ḥi Nước Bon Om Tuk từ lu...!!!

Ngày nay L̃ Ḥi còn đu. Điu tàn...!!!

 

́y là:

Chũi đ̣p thủy địn Vn Nam...

Mekong ngăn nước, chúng đang hoành hành

́y là:

Chũi đ̣p thủy địn Vn Nam...

Sng kh, h̀ cạn, đ̀ng khan nước dùng

Cá tm thíu ch̃ ṽy vùng...

Dn Nam, Dn Cam Bot... è c̉, gánh chung nhọc nhằn...

 

Tàu C̣ng, Tàu C̣ng...

Ta thù lũ Tàu C̣ng trn cao

Cḥn ngùn: sinh chúng lao đao... dãi d̀u...

Nghoảnh nhìn th́ sự Á, u

Vành Đai Đại Hán trăng s̀u... đỉnh non

Trăm năm Sng cạn Núi mòn

Ngàn năm ai bít ḿt còn Núi Sng...?!

 

Ngày nao v̀ lại dòng sng cũ

Ta nghim mình chào kính Cửu Long giang

Ngày nao v̀ lại dòng sng cũ

Đứng bn dòng...ta soi bóng thời gian

Ngày nao v̀ lại dòng sng cũ

Đứng bn dòng...ta giũ áo ly tan

Ngày nao v̀ lại dòng sng cũ

Ta lao mình m sóng nước lang thang...

Ngày nao v̀ lại dòng sng cũ

Ta tr̀m mình nghe... tm cá ca vang...

Ngày nao v̀ lại dòng sng cũ

Úng nước thơm xưa... ngắm lúa lụa vàng

Ta thả thuỳn đ́i ̉m... rót... trăng tan...

 

Ngày nao... cho đ́n ngày nào...

Hoa Mai nở ṛ hoa Đào đơm bng

Sáng danh nòi gíng Tin R̀ng

Vui sng h́t cạn... vui lòng h́t phn ly...!!!

Ngày nao... cho đ́n ngày nào...?!

Ngày nao... cho đ́n ngày nào...?!

 

 

Nguỹn Minh Thanh

(Memphis - Tennessee  Thu 2016)

 

 Phụ chú:

 

* Sng Mississippi dài 3733km, từ h̀ Itasca tới vịnh Mexico. Là ṃt trong những con sng lớn nhứt nước Mỹ. Đặc bịt có ḥ sinh thái ŕt gíng Đ̀ng Bằng Sng Cửu Long.

 

Sng Mekong 4350 Km, khởi ngùn từ Ty Tạng chảy qua: Tàu, Myanma, Lào, Thái, Campuchia. Vào VN với tn Cửu Long giang, đ̉ ra Bỉn Đng bằng chín cửa. Giờ còn 7 cửa. Hai cửa: BaLai Sng Tìn, Bát Sắt Sng Ḥu đã bị đóng.

 

Nam Vang (Phnom Penh): nằm bn bờ Ty sng Tonle Sap, ch̃ ngả ba Tonle Sap và Mekong.

 

Bỉn H̀ (Tonle Sap Lake): nằm hướng Ty Bắc thủ đ Nam Vang

Thành ph́ Memphis, nơi Mục Sư Martin Luther King bị ám sát năm 1968.

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh