Thi Quốc-tịch

 

 

Quốc -Tịch vào thi ḷng ngổn ngang

Chỉ v́ Quốc - nạn phải đành cam

Áp tim tâm niệm ḷng xao - xuyến

Mở miệng tuyên thề tiếng thở - than

Nước Mỹ hồn sương vương nước Việt

Cờ Hoa mắt lệ nhớ Cờ Vàng

Bỗng dưng ta hoá ra người Mỹ

Dáng nhỏ da vàng tiếng Việt Nam

 

 

NGUYỄN - MINH - THANH

(GA 12 -  1999)

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo