Hùm Thiêng Yên Thế - Ông Hoàng Hoa Thám


 

 

 

Ba mươi năm huyết chiến kiêu hùng
Khốn nỗi cao xanh đã phụ lòng
Chí cả coi thường bao đại bác
Tâm cao xem nhẹ những tàu đồng
Nằm gai thực hiện điều mong ước
Nếm mật mưu cầu chuyện Núi Sông
Lẫm liệt đương đầu xâm lược Pháp
Bắc Giang muôn thuở nhớ anh hùng


                 
Nguyễn Minh Thanh kính bút


* Ông Hoàng Hoa Thám (1858 – 1913), Đề Thám, Hùm Thiêng Yên Thế. Người lănh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế chống thực dân Pháp (1885 – 1913). Ông bị bọn Lương Tam Kỳ ám sát khi đang ngủ.

 

 


Tây Hồ Phan Chu Trinh

 

 

 

 

 

Cả đời vì nước với vì dân
Ra Bắc vào Nam đă lắm lần
Côn - Đảo lao tù : - v́ cứu quốc
Săn - Tê khổ ngục: - chẳng ṭng quân
Giác Thư tố cáo vua hôn muội
Tân Hội đấu tranh giặc bạo tàn
Mộng sự chưa thành thân dĩ táng
Vạn người thương tiếc quấn khăn tang


                           
Nguyễn Minh Thanh kính bút


    * Ông Phan Châu Trinh ( 1872 - 1926 ) người làng Tây Lộc, huyện Tiên Phước, phủ Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, hiệu là Tây Hồ, Hy Mă, học vị Phó bảng.

-   Ra Bắc vào Nam diễn thuyết: Đạo đức và luân lư Đông Tây, Quân trị chủ nghĩa và dân trị chủ nghĩa...

-  1908 tù Côn Đảo, v/v chống thuế Trung Kỳ

-  1914 - 1915  thọ ngục Santé, v/v Ông nhứt quyết không đi lính cho Pháp  đánh  Đức

-   1922 Giác Thư ( Thất điều thư  ) gởi cho vua Khải Định

-   Trong Duy Tân hội. Chủ trương Khai dân trí, Chấn dân khí, Hậu dân sinh.

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính