Giao Châu Sứ hoàn cảm sự

 

 

 

Lời dẫn: GCHCS là tựa đề bài thơ của Trần Phu (Phù) tức Trần Cương Trung (1240 - 1303), là Sứ thần đời Nhà Nguyên nước Tàu. Người tỉnh Triết Giang.

 

Trần  Phu đi s sang Đại Việt đi vua Trần Nhân Tôn (1278 - 1293) sau khi vừa dứt chiến tranh giữa Nhà Trần với Nhà Nguyên.

 

Đi s về, ông hồi tưởng viết GCSHCS (nhị thủ). Dưới đây là bài 1,qua li thơ, ta thấy, dù đă hết việc can qua, nhưng Đại Việt vẫn sẵn sàng động binh khi cần, giống như câu nói : "Muốn ḥa b́nh phải chuẩn bị chiến tranh".

 

Ngoài ra, sau 3 lần xâm lăng Đại Việt bị đại bại: (1257 - 1258) - (1285) - (1287 - 1288); Sứ thần nước Tàu bấy giờ rất sợ chết, rất kiêng dè triều đ́nh Nhà Trần, như nội dung bài thơ mà chính tác gỉa đã nói. Không giống như Sài Thung lúc trước, rất hống hách và nghênh ngang!

 

Tiện đây, cũng xin trân trọng nhắc lại lời của vua Trần Nhân Tôn: "Một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác".

 

Thế nhưng, hiện nay với đường lối: ngoại giao Hèn với Giặc , nội trị Ác với Dân của nhà nước Hán Ngụy Việt Cộng đương quyền:

 

Nước ta: mất quá nhiều lănh thổ, lănh hải: Nam Quan, Bản Giốc, Vịnh Bắc, Hoàng Sa, Trường Sa chưa kể những vùng đất cái gọi là cho Tàu Cộng "Thuê mướn dài hạn"..!!

 

Dân ta: nữ nhi đồng, phụ nữ bị bán ra ngước ngoài để làm nô lệ tình dục quá nhiều ... Cỏ cây cũng phải đau lòng...!!!

 

Sau đây là bài GCSHCS của Trần Phu:

 

Giao Châu S Hoàn Cảm Sự

 

Thiếu niên ngẫu thử thỉnh trường anh

Mệnh lạc Nam châu nhất vũ khinh

Vạn lư Thưng Lâm vô nhạn đáo

Tam canh Hàm Cốc hữu kê minh

Kim qua ảnh lư đan tâm kh

Đồng cổ thanh trung bạch phát sinh

Dĩ hạnh qui lai thân kiện (phúc) tại

Mộng hồi do giác chướng hồn kinh

 

Trần Phu

 

Giải Nghĩa:

1 - Lúc c̣n trai trẻ chợt được ban giải mũ dài (trường anh), tc được phong quan, làm S thần

Theo Cố Hương, Trường anh: si dây dài dùng để trói người. Tích Chung Quân s thần

(Hán Vũ Đế) đi s sang nước Nam Việt đời vua Triệu Ai Vương vi Trường anh

2 - Phải đi S phuơng Nam, mạng sống mong manh như lông chim trước gió

3 - Xa Thượng Lâm (Thượng uyển), kinh đô, không nhận (không tin nhà): Tô Vũ đi s Hung Nô

4 - Ải Hàm Cốc đêm gà gáy: Mạnh Thường Quân s sangTần, đêm lẻn về qua Hàm Cốc

5 - Ngày thấy lập ḷe giáo st, ḷng son (đan tâm) cay đng, s chiến tranh lại xảy ra gia 2 nước

6 - Đêm nghe vang vọng trống đồng lo lắng không ngủ mà bạc tóc, lúc đó TP mi 35 tuổi

7 - Mừng, may mn được tr về thân vẫn khỏe mạnh

8 - Trong mơ hăy c̣n s chướng khí phương Nam. Nghĩa bóng nhng h́nh ảnh ghê sợ

Đại ư: chuyến đi S của TP nguy hiểm gian nan giống như Tô Vũ và Mạnh T.Quân

 

Dịch Thơ:

 

Đi S Giao Châu Về Cảm Tác

 

T́nh c tựu chức Sứ quan phong

Đi xuống phương Nam mạng tựa lông

Hàm Cốc ba canh gà rộ gáy

Thượng Lâm vạn dặm nhạn ngùi trông

Lập ḷe giáo st tâm rầu việc

Vang vọng trống đồng tóc trổ bông

Mừng được tr về c̣n khỏe mạnh

Trong mơ âm chướng vẫn ghê ḷng ..!!

 

                           Nguyễn Minh Thanh dịch

 

Tham khảo:

Trang Web: bài GCSHCS, Chiến tranh Nhà Trần.......

Hán Vit Từ Điển của Đào Duy Anh

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo