Cách Mạng Dù - Mùa Thu Hương Cảng

 

 

Hoàng Chi Phong (Joshua Wong

tài không đợi tuổi

Người lãnh đạo

Cách Mạng Dù - Muà Thu Hương Cảng

Cái Tầm: khả năng huy động quần chúng

Cái Tâm:  sáng toả trong veo thủy tinh

Cái Tâm đã khuếch đại Cái Tầm

qua những câu nói:

“- Tôi không phải là một anh hùng

“- Tôi chưa đủ tuổi hợp pháp để lái xe

nhưng đủ lớn để thay đổi cả thế hệ

“- Họ không thể giết hết chúng ta

“- Không khó khăn, không thắng lợi

Em đang lãnh đạo

Cuộc Cách Mạng Dù - Mùa thu Hương Cảng

với khối quần chúng gần triệu người nhập cuộc

Chủ lực là các em sinh viên học sinh

Các Em:

bằng bất bạo động

bằng tình cảm trong sáng                        

bằng can đảm dịu dàng

bằng kỷ luật, trật tự , tử tế, lễ phép

bằng vị tha, ôn hoà mà quyết liệt

Với lòng yêu chuộng Dân Chủ, Tự Do ngút ngàn

Với lòng dũng cảm nồng nàn

Các Em chống: dối trá, dã man... cộng sản

chống cái gọi là Đảng cử Dân bầu

Chỉ mong được ứng cử, bầu cử Tự Do:

Quyền phổ thông đầu phiếu

Quyền bầu cử người lãnh đạo

Thế thôi !

Nhưng xem chừng:

Đường còn dài,

còn lắm chông gai...

Xin thành tâm quí mến chúc:

Các Em 

Cách Mạng Dù - Muà Thu Hương Cảng

Chân cứng đá mềm thẳng đến thành công

Dù gì đi nữa

Các Em vẫn là:

Hạt Minh Châu xán lạn rọi khắp năm châu

Soi sáng China đại lục, Việt Nam, Cuba, Bắc Triều Tiên... đang trong đêm dài tăm tối !!!

Các Em

“ Không thành công thì thành nhân”*

 

Thấy người mà ngẫm đến ta

Những mong sông núi trổ hoa tuyệt vời

Và nguyện cho :

Gió Thu trẩy rừng xôn xao

Lá Thu Hương Cảng rơi vào Việt Nam

Hỡi những Hoàng Chi Phong Việt Nam,

những Phương Uyên, Nguyên Kha, Minh Hạnh....

Các Em đang ở đâu, ở đâu, ở đâu...?

 

Nguyễn Minh Thanh

(Thu Bắc Mỹ, GA  6 - 10 - 2014)

 

Câu nói của nhà Cách mạng Nguyễn Thái Học

 

 

 

 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo