Giao Châu Sứ Hoàn Cảm Sự

Thiếu niên ngẫu thử thỉnh trường anh
Mệnh lạc Nam châu nhất vũ khinh
Vạn lư Thượng Lâm vô nhạn đáo
Tam canh Hàm Cốc hữu kê minh
Kim qua ảnh lư đan tâm khổ
Đồng cổ thanh trung bạch phát sinh
Dĩ hạnh qui lai thân kiện (phúc) tại
Mộng hồi do giác chướng hồn kinh


                                            Trần Phu


Giải Nghĩa:

 

1 - Lúc c̣n trai trẻ chợt xin được giải mũ dài (trường anh), tức được ra làm quan.
Theo Cố Hương,Trường anh: sợi dây dài dùng để trói người. Tích Chung Quân sứ thần Hán Vũ Đế, đi sứ sang nước Nam Việt đời vua Triệu Ai Vương với dây Tràng anh

2 - Phải đi Sứ phuơng Nam, mạng sống mong manh như lông chim trước gió
3 - Xa Thượng Lâm (Thượng uyển), kinh đô, không nhạn (ko tin nhà): Tô Vũ đi sứ Hung Nô

4 - Ải Hàm Cốc đêm gà gáy: Mạnh Thường Quân sứ sangTần, đêm lẻn về qua Hàm Cốc

5 - Ngày thấy lập ḷe giáo sắt, ḷng son cay đắng, sợ chiến tranh lại xăy ra giữa 2 nước

6 - Đêm nghe vang vọng trống đồng lo lắng không ngủ mà bạc tóc, lúc đó TP mới 35 tuổi

7 - Mừng, may mắn được trở về thân vẫn khỏe mạnh

8 - Trong mơ hăy c̣n sợ chướng khí phương Nam. Nghĩa bóng những h́nh ảnh ghê sợ

 

Đại ư: chuyến đi Sứ của TP nguy hiểm gian nan giống như Tô Vũ và Mạnh T.Quân.

 


Dịch Thơ:


Đi Sứ Giao Châu Về, Cảm Tác

T́nh cờ trẻ tuổi Sứ quan phong
Giạt xuống Nam Châu mạng tựa lông
Hàm Cốc ba canh gà rộ gáy
Thượng Lâm vạn dặm nhạn ngùi trông
Lập ḷe giáo sắt tâm rầu việc
Vang vọng trống đồng tóc trổ bông
Mừng được trở về c̣n khỏe mạnh
Trong mơ âm chướng vẫn ghê ḷng ..!!

Nguyễn Minh Thanh
dịchPhụ Chú:

 

Trần Phu (Phù): Trần Cương Trung, đi sứ sang VN đời vua Trần Nhân Tôn (1278 - 1293), sau khi dứt chiến tranh giữa Nhà Trần với Nhà Nguyên.

 

Đi sứ về, ông hồi tưởng viết bài GCSHCS (nhị thủ ). Trên đây là bài 1, qua lời thơ, ta thấy, dù đă hết việc can qua, nhưng Đại Việt vẫn sẵn sàng động binh khi cần, giống như câu nói :" Muốn ḥa b́nh phải chuẩn bị chiến tranh "


Ngoài ra, sau 3 lần đại bại: (1257 - 1258) - (1285) - (1287 - 1288) , Sứ thần Trung quốc bấy giờ rất sợ chết, rất kiêng dè triều đ́nh Nhà Trần, không giống như Sài Thung lúc trước, rất hống hách nghênh ngang !


Tiện đây, cũng xin trân trọng nhắc lại lời của vua Trần Nhân Tôn:

"Một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác".

 

Thế nhưng, hiện nay , nước ta mất quá nhiều lănh thổ, lănh hải:

 Nam Quan, Bản Giốc, Vịnh Bắc, Hoàng Sa, Trường Sa... chưa kể những vùng đất cái gọi là cho Tàu Cộng "Thuê mướn dài hạn"..!!

 

Đau lòng thay...!!!

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính