Sông Bến Hải, đây ḍng sông... oan nghiệt
Làm chứng nhân thống thiết... chuyện thương tang...!!
Hơn hai mươi năm cốt nhục tương tàn...!!
Trang quốc sử kinh hoàng... Trang Tự Diệt..!!

Ôi...!! Hiền Lương... đây cây cầu chia biệt
Đã là nơi ṇi Việt giết lẫn nhau
Cũng là nơi dải nước cuộn máu đào
Xương Hồng Lạc ngậm sầu... trầm đáy nước..!!

Sông Bến Hải tự ngh́n muôn thuở trước
Nghiêng Trường Sơn sóng bủa... lướt về Đông
Vượt thác ghềnh tưới mát những ruộng đồng
Ươm lúa chín ngắm trăng... thơm gió thoảng

Sông trong sáng... nhưng tâm người hắc ám
Tạo vô vàn ai oán... ngập lòng sông
Cầu Hiền Lương oằn oại trước bão giông
Xót máu chảy đỏ dòng... bao thế hệ... !!

Sóng cau mặt trầm tư... ngùi lặng lẽ
Căm hận người đă cấu xé Dòng Sông
Căm hận người đã trải lửa... mênh mông:
Cô, quả phụ... Lạc Hồng, Nam... chí Bắc !!

Hiền Lương đó, nhịp cầu... nay đă nối
Song... nhịp ḷng sóng nổi cách trùng dương...!!!
Đến bao giờ mới hết chuyện đau thương ?!
Chiều nghiêng bóng... Hiền Lương thôi ảm đạm ..!!

Hỡi...! Ai người... đã gây ra biển thảm...??
Hỡi...! Ai người... quỷ ám mộng xâm lăng...??
Hỡi...! Ai người... đang bán rẻ Núi Sông:
Nam Quan, Vịnh Bắc, Biển Đông, Bản Giốc...

Núi Nghiã Lĩnh Vua Hùng hồn chất ngất...
Ngậm ngùi thương... dân quốc vẫn điêu linh
Thảm thiết thay...!! Bao phụ nữ bán mình...??
Rồi ngụy ngữ là: “Làm Dâu Xứ Ngoại”...!!

Lã chã... Trường Sơn rừng sầu... tê tái
Niềm Đau Chung dòng chảy..., mãi chưa ngưng

Mong ngày vui... Sông Núi vượt... qua truông
Để nước Việt không còn Oan Khiên thù oán...!!
Để nước Việt không còn Nữ Nhi rao bán...!!
Để dân Việt không còn Dân Oan ta thán...!!

 
Nguyễn Minh Thanh

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính