Tủi nhục & Cay đắng!

 

Nguyễn Lễ

 

 Đau buồn và chua xót cho Dân-Tộc Việt-Nam nếu không muốn nói là Tủi-Nhục và Cay-Đắng!

 

Qua bao thăng trầm Vinh Nhục…dân tộc Việt-Nam đă có một nền lịch-sử lâu đời, minh xác rơ ràng và khẳng định…Chỉ có dân-tộc Việt-Nam là một bộ-lạc c̣n sót lại ở Phương Nam Tàu Cộng…đă thoát ra khỏi Ách Nô-Lệ Gông Cùm…bị cai-trị dưới “bàn tay Ác-Độc + Tham Lam của Tàu Đại Hán Bành Trứơng…”

 

   Nay bỗng chốc, dân-tộc Việt-Nam có thể sẽ sớm phải bị trị…bị làm Nô-Lệ…bị đồng-hóa…và diệt vong… giống như những dân-tộc Măn, Hồi, Mông, Tạng…dưới quyền-lực của Tàu Cộng Red China…trá h́nh của Tàu Đại-Hán Thực-Dân Bành-Trứơng + Ác Độc…& Tham Lam…

 

   Thử tính xem, dân số c̣n lại bao nhiêu của người Măn (khỏang 10.5 triệu) Hồi (8.2 triệu) Nội Mông (27.9 triệu nay c̣n lại 3.2 triệu -) Tạng (3.1 triệu -) Họ đă bị Giết và bị Tiêu Diệt dưới mọi h́nh thức…bởi quyền-lực Sắt Máu China. (Trung-Hoa có trên 125 bộ-lạc / dân-tộc khác nhau…)

 

   Tập đoàn lănh-đạo CSVN: Nguyễn-Phú-Trọng, Trần-Đại-Quang, Nguyễn-Xuân-Phúc, Nguyễn-Thị-Kim-Ngân, + Ba Dũng + Sang móm + L-K-Phiêu + Đỗ-Mười…và phần đông toàn Bộ-Chính-Trị + Tuyên-Vận…đă chủ-trương làm Nộ-Lệ / Bán Nước để tồn tại…Có Vô-Liêm-Sỉ lắm không?

 

   Bất hạnh, tủi nhục và cay đắng cho Dân-Tộc Việt-Nam…những ai sẽ không có một quê-hương để yêu thương trong t́nh người “Đại-Chúng” chung sống và làm việc Hài-Ḥa / Hỗ-Tương với Cộng-Đồng Thế-Giới bên ngoài…trong t́nh Yêu-Thương lớn lao của Nhân-Loại…!

 

 

Nhận Định

 

Nhờ quyền-lực của Nga, Cộng Đông-Âu + Khuynh-Tả Mỹ, Âu-Châu / Đảng-Lao-Động (Anh-Pháp) và khối Qúa Khích Muslim Trung-Đông…30-4-1975  Miền Nam VN đă bị “Bức Tử…” Cộng-Sản Bắc-Việt đă cưởng chiếm được miền Nam… (North VN. ‘s Communists took over South VN.)

 

   Lănh-đạo CSVN đă sung sứơng và hạnh-phúc có được cơ hội để thỏa măn “Trả Thù…” với chính sách “Ở trong Pháp, ăn của Pháp…rồi bí-mật giết hại + tiêu diệt Pháp…Ở trong Mỹ, ăn của Mỹ…rồi giết hại + tiêu diệt Mỹ…”

 

   Người Việt bị tù tội, bị trả thù, bị hành hạ và bị giết Chết là chuyện đương nhiên…nhưng Tàu trí-thức + qúi-phái + sang-trọng + có Tư-Cách và Nhân-Phẩm cũng bị Ngất Ngư…” Cái cột lèn Vựơt Biên được cũng Vựơt Biên…”.  Cộng-Sản VN và Tàu Cộng đă “Vội Vàng Khát Máu Trả Thù…”

 

  Toàn dân miền Nam VN. đă bị Lănh-Đạo và Đảng Cộng-Sản VN điếm thúi + điếm chảy “Lột Sạch…”  Người dân miền Nam thức đêm dzậy sớm…làm việc cực khổ…dưới mưa nắng…không dám tiêu xài…giành dụm được “chỉ vàng…” chôn dấu ở cái “Lỗ” mô…Cộng-Sản Bắc-Kỳ 75 cũng t́m moi cho ra…để cướp đoạt…Từ đó, phần đông dân miền Nam vùng 3 + vùng 4 … kể cả một số dân miền Bắc di-cư 1954…đă không ngần ngại hát Đồng Giao: “Bắc-Kỳ 75 ăn Cá Rô Cây…”

 

   Nay miền Bắc đă thực sự được “giải-phóng” phần nào từ 1995…Phe Cộng-Sản Bắc-Kỳ nhà ta…đă có chút Máu Mặt…không c̣n đói khổ, xanh xao và rách…như xưa nữa…

 

Vừa phải thôi mấy Cha Nội cộng-sản Bắc-Kỳ…và Tàu Cộng…đă và đang Lộng-Hành + Độc Tôn + đầy Thủ-Đoạ Gian Ác…để cai-trị toàn khối hơn 92 triệu dân ở VN.

 

   Qúi Ngài ăn những con TÔM HÙM lớn…Cá lớn…Giàu Sang + Phú-Qúi…Biệt-Thự Khang-Trang…Xe Siêu đắt tiền… (của để + của dư…)

 

    Kính xin, để cho Dân ăn mấy con tép… + cá ḷng tong…với chút rau để có sức + sống…và làm việc Lao-Động / nô-lệ…trồng trọt + cày bừa cho qúi Ngài ăn và hưởng thụ…hoa màu…!?

 

   Nếu qúi Ngài đă chủ-tâm VƠ VÉT…hết cho đầy túi THAM…bỏ mặc dân t́nh Đói Khổ…sinh bịnh tật…và Chết hết…lấy ai làm “Đầy Tớ / Nô-Lệ…” cho qúi Ngài sống trong nhung lụa…!?

 

  Tóm lại, Nhà Nước và Đảng CSVN đă cai-trị miền Nam (nói riêng) và cai-trị VN (nói chung)

 

Như một Bọn Thổ-Phỉ cướp giựt…Chính-Sách Ăn Cướp… có Tổ-Chức và Hệ-Thống…

 

  Chính-Sách của Nga…+ Mỹ khuynh-tả Cộng… + Âu-Châu + Đảng-Lao-Động… (Anh-Pháp…Do-Thái…)  KHÔNG phải như vậy…Họ rất là Cao Qúi + Sang-Trọng…Họ có Tư-Cách và Phẩm-Cách…

 

Tôi (Nguyễn-Lễ) đă có cơ hội Gián-Tiếp hay Trực-Tiếp…tiếp chuyện với Họ…

 

   Vô t́nh, một số Lănh-Đạo và Cán-Bộ CSVN đă gián tiếp làm cho một số người XHCN Nga-Sô + Mỹ  khuynh tả…+ Âu-Châu…Họ đă cố gắng gíup đở cho Đảng CSVN  chiến thắng miền Nam VN / 30-4-1975…phải bị Hổ Thẹn với thế-giới…và Hổ Thẹn với những kẻ chiến bại miền Nam…trong đó có Tôi… Kính xin, đừng làm nhục thêm cho Dân-Tộc VN với những ǵ mà Lănh-Đạo và Đảng CSVN đă làm trong Nhơ Bẩn và Hạ-Cấp…

 

   Sau 30-4-1975 Cộng-Sản VN và Tàu Cộng đă Cai-Trị và đối xử với dân miền Nam như Kẻ Thù…

 

nhất là những người có liên hệ…làm việc với Pháp hay Đế-Quốc-Mỹ…và thành phần đă được xếp vào Chế-Độ-Cũ… (Ngụy Quân / Ngụy Quyền) Nay ai là NGỤY cho Thực-Dân Tàu Cộng / Tàu Đại-Hán trá h́nh…?  Hỡi lũ Lănh-Đạo và Đảng Cộng-Sản VN! + Bọn trí-thức thường hay khoe khoang + bố-láo + bốc phét…từng đi du-học tại Nga + Đông-Âu và Tàu Cộng…Nay đi tham quan Âu-Châu và Đế-Quốc-Mỹ…Thâu gồm tất cả tinh hoa của Thế-Giới…về xây-dựng cho đất nước Việt-Nam… (Khốn Nạn…qua Mỹ…mua Xe + mua Nhà trả Cash…  Sang Úc + Pháp + Canada…không cần làm việc…chỉ ngồi rung đùi…t́m cách Nắm Đầu và CONTROL đám miền Nam Tị-Nạn thua cuộc…. tại Hải-Ngoại mà thôi…)

 

  Thực sự, chủ tâm của Lănh-Đạo và Đảng CSVN; sau chiến thắng 30-4-1975 là Trả Thù… + Tiền Bồi Thường Chiến Tranh và Viện-Trợ…Tŕnh-Độ và Qủa Tim lớn lao của Lănh-Đạo CSVN chỉ có bấy nhiêu mà thôi…

 

   1976 Tổng-Thống Jimmy Carter + Quốc-Hội Hoa-Kỳ…kể cả Kissinger…đă lên kế-hoạch Bồi Thường + Viện-Trợ… tối thiểu thỏa đáng ngay tức khắc cho Nhà Nước CSVN… Không những thế, c̣n có chương tŕnh kêu gọi các quốc-gia ở Âu-Châu + Canada + Úc-Châu + Trung-Đông gíup đỡ + hỗ trợ…Nhưng Lănh-Đạo Đảng CSVN đă qúa tự cao và kiêu ngạo…trước Chiến Thắng Vinh-Quang + Vĩ-Đại… đă qúa kiêu-căng khinh-bỉ, chửi rủa, bôi nhọ… Mỹ  một cách qúa thậm tệ…

 

Thêm vào, qúa Tham Lam… đă ra yêu sách và đ̣i Tiền Bồi Thường qúa Cao… Từ đó, đă đưa đến hậu qủa Không có Bồi Thường…Không có Viện-Trợ…và Bị Cấm Vận…

 

   Phần đông công dân Mỹ có thân nhân + con em đă chiến đấu và chết tại Việt-Nam…Họ không đồng ư chính-sách giải-quyết chấm dứt chiến tranh tại Việt-Nam…Hoàn toàn KHÔNG CÔNG-B̀NH cho South Việt-Nam + Cambodia & Lào… (killing field)

 

   Lănh-Đạo Đảng CSVN đă có qúa nhiều lời “Thách-Đố, Tự-Hào và Tự-Phụ…đối với Đế-Quốc-Mỹ…qua kế-hoạch “Ngũ Niên = 5 năm tái thiết xây dựng VN sau chiến tranh… Tự-Tạo + Tự-Túc + Tự-Cường + Tự-Lực… sau 10 năm sẽ không thua ǵ nước Mỹ… Phách lối không cần đến Thế-Giới bên ngoài…nhất là khối Tư-Bản và Nhân-Bản…”

 

  Nhà tư-tưởng Thủ-Tứơng Phạm-Văn-Đồng đă để lại một Idiom bất hủ:

“Một kilô Rau Muống…chất lượng dinh dữơng bằng một kilô thịt Ḅ” (?)

 

  Sau 10 năm đói rách…phải ḅ lết… xích lại gần với Tư-Bản / Nhân-Bản…để gương mặt bớt xanh xao…Có phải đúng như vậy KHÔNG Lănh-Đạo và Đảng CSVN?

 

  Chính khối Khuynh-Tả Mỹ…đă ủng-hộ gíup đở CSVN…qua trung gian của Nhật-Bản…để Cộng-Sản VN không phải “Chết yểu…” nghe rơ chưa Nguyễn-Phú-Trọng và tập đoàn…?

 

  Với chiến-lược đối nghịch…Christmas  1972,  Super Communists?  / Đế-Quốc-Mỹ   đă không cho CSVN “đầu hàng”. Nếu CSVN đầu hàng…th́ Đế-Quốc-Mỹ sẽ là kẻ “Thua Cuộc…”

 

“Thắng trong cái THUA… và Thua trong cái Thắng…”

 

  Văn-hóa và tham mưu của Á-Châu (Đông Châu Liệt Quốc + Tam-Quốc-Chí) Có bao nhiêu người hiểu được Chiến-Lược đối nghịch này…? (Mỹ lo sợ CSVN bị mất thể-diện + danh-dự)

 

   Lănh-Đạo Đảng CSVN / Tố-Hữu + Bùi-Tín + Đỗ Mười…+ + qúa hăng say + kiêu hănh với chiến thắng vinh quang…đă chủ-trương: Giết…! Giết…! hăy Giết…!  cho máu đổ thành Sông Hồng + Sông Hương + Sông Tiền / Hậu Giang…và thỏa măn đă Giải Phóng được miền Nam…để Thống-Nhất đất nước… Tưởng rằng ḿnh là kẻ chiến thắng…nhưng thật ra chỉ là những tay sai giết mứơn…choTàu Cộng… đang từ từ hoàn thành kế sách Thống-Trị South East Asian…

 

 

Lời Cuối

 

   Trước nổi nhục nhằn và cay đắng của Dân-Tộc Việt-Nam, có tiếng kêu của một số “Cắc Kè…”

 

Cộng Việt và Tàu Cộng…thứ làm chính-trị khoác lác…đă nghi-vấn: “Chúng ta đă lừa đảo được Pháp…Anh…Âu-Châu…Nga…nhất là Đế-Quốc-Mỹ…Nhưng không hiểu tại sao…? Cuối cùng, Mỹ đă hủy bỏ kế-sách Bồi Thường Chiến Tranh và Viện-Trợ…? Ai là người đă bày mưu, hiến kế cho Mỹ? Phải t́m cho ra những tên Việt-Gian này…để thanh trừng…thanh tóan…

 

  Khỏi cần t́m đâu xa…nay tôi Chết cũng đă vừa…Chính tôi là một trong những người đă Cầu-Nguyện và Cầu Xin…Thượng-Đế…cũng như Tổng-Thống Jimmy Carter + Quốc-Hội Hoa-Kỳ…Là Không Bồi Thường Chiến Tranh…Không Viện-Trợ…cho Lănh-Đạo và Đảng Cộng-Sản VN…Hăy để cho CSVN thực hiện Kế-Hoạch (5 + 5 =10 năm Hậu-Chiến…) sẽ không thua ǵ Đế-Quốc-Mỹ và Bọn Âu-Châu…Tôi (Nguyễn-Lễ) đă và đang đợi chờ Cộng Việt và Tàu Cộng đến Thanh Toán…nếu qúi-vị muốn và Hận Thù …Người Á-Châu (Tàu và Việt) ba đời sau c̣n Trả Thù…

 

(Qúi-vị có thể nhắc phone hỏi thẳng T.T.  Jimmy Carter và Kissinger…hiện đang c̣n sống…)

 

Tôi có thể Tha-Thứ cho những ai đă qúa Ác-Độc…ra lệnh ngầm… “Trả Thù” giết hại…hành-hạ…và thủ-tiêu những người miền Nam thuộc chế-độ cũ…thân Pháp + thân Mỹ…Nhưng tôi không bao giờ Quên… những ǵ đă xảy ra cho miền Nam…sau 30-4-1975 do CSVN đă làm…

 

  Có vài tên trí-thức Học-Gỉa CSVN đă dám to gan…mạnh miệng chê bai Chính-Sách của Mỹ + Nga… đối với thế-giới…+ Tàu Cộng và Việt-Nam là Thấp Kém…Sai Lầm… “mấy con Cóc…!”

 

Khốn Nạn và Hèn Hạ hơn, một số Học-Gỉa Trí-Thức CH/XHCH/VN đă chủ trương Hèn Nhát, Nhẫn-Nại, Nhẫn-Nhục, Chịu Đựng … trước sự Hành-Động Lộng Hành của Tàu Cộng xâm lăng Việt-Nam…như là một kế-sách vẹn toàn…đỉnh cao trí-tuệ…?

 

Lănh-Đạo CSVN đă ra lệnh KHÔNG được nổ súng…chống trả lại Quân Tàu Cộng…trên Biển Đông…Để cho quân Tàu Cộng tự-do bắn giết binh lính người Việt-Nam… (Gạt Ma) đang thi hành nhiệm-vụ Bảo-Vệ Quê-Hương…

 

Lănh-Đạo CSVN đă để cho Tàu Cộng tự-do bắn giết ngư dân…và Cán-Bộ tuần dương…trên Bờ Biển VN…vùng Phan-Thiết…đến Quảng-Ngải… và Hải-Pḥng… Qúa) Khiếp Sợ, Tồi và Hèn… Lănh-Đạo VN đă lếu láo gọi đó là “Tàu Lạ…”

 

Lănh-Đạo CSVN đă cho Công-An Cảnh-Sát Trấn Áp…Tù Tội và Đánh Đập cho đến Chết… những người yêu nước…đă nói lên vài lời chính đáng, trung thực…v́ bộc trực…

 

Vài Nhà Trí-Thức Học-Gỉa CSVN đă không tự cảm thấy Hổ-Thẹn…thiếu Tự-Trọng…thiếu Tư-Cách và Phẩm-Cách…dám chủ-trương kế-sách “Nhẫn-Nhục lùi một bước…để sóng yên và gió lặng…Lùi một bước để thấy trời cao đất rộng…”

 

Mỉa mai “Lùi một bước với Tàu Cộng để Vinh Thân Ph́ Da…để tồn tại lâu dài…v́ quyền-lực và quyền-lợi…của Cá nhân và Tập Đoàn…Lùi một bước để trở thành Nô-Lệ / Bán Nước cầu vinh…”

 

Không những thế Trí-thức Học-Gỉa CSVN lại c̣n kêu gọi toàn dân ở Quốc-Nội và Hải-Ngoại không được Chống Đối lại chính-sách của Nhà Nước CSVN…Hăy Ủng-Hộ + Hợp-Tác với Lănh-Đạo và Đảng Cộng-Sản VN để hầu mong t́m giải pháp Chống Tàu Cộng Xâm Lăng… Xạo Ke…!

 

  Mỉa mai và khôi hài…CSVN đă lừa bịp dân một cách trắng trợn…nhưng qua Tàu, lại chổng Mông qùy lạy pho tượng vô tri giác tên Họ Mao…mà không biết nhục quốc thể…

 

 Hỡi Tổ-Tiên Bắc-Kỳ thân thương! Lănh-Đạo + Đảng CSVN không biết NHỤC! phải để cho:

-         Tổng-Thống Obama dạy dỗ, nhắc nhở một bài học… Lư-Thường-Kiệt: “Đất Phương Nam… của người Việt- Nam ở…!”

-         Tổng-Thống Donald J. Trump với đại-ư: Hăy noi theo gương của “Bà Trưng đă oai hùng đứng lên chống Xâm Lăng…giành lại Độc-Lập cho Dân-Tộc Việt-Nam tại đất Mê-Linh…và Thiên Đô vào Huế…”

 

Bắc-Kỳ Cộng-Sản ngày nay như Trọng Lú…Quang Xạo…Phúc Ma De in VN… sao qúa Hèn Hạ và Nhơ Bẩn…Qúi Ngài Lănh-Đạo thấp kém + tồi + hèn & hạ-cấp…hơn những người đang ở Tù…

 

Hăy thả những người tù lương tâm ra… một cách Vô Điều Kiện…

 

Yêu Nước không có Tội…!  C̣n một người Tù Lương Tâm…ở trong nhà Tù…C̣n Lừa Bịp + Ác-Độc Cai-Trị Dân…là c̣n Căm Thù và Tranh Đấu…

 

(Khắc khoải với Dân-Tộc & Quê-Hương)                             

Nguyễn-Lễ    

Xmas -  2017

 

 

 

 

        

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính