Thủ-đoạn Bành-trướng & Nam tiến!

(Reviewed)

 

 

   Thế-giới cận-đại, vài hệ-thống có Quyền-Lực ảnh hưởng thế-giới... Họ đă tự phác họa ra “Chính-Sách Đối Ngoại (foreign policy) để Khuynh Đảo và Thống-Trị Thế-giới...

 

 

  Điển h́nh Đệ-Nhị Thế-Chiến, Hội-Nghị Thượng Đỉnh Yalta...giữa 3 Quyền-Lực Anh + Mỹ và Nga...có trận Chiến...khốc liệt với Musssolini / Italy  và Hitler/ Germany để sắp xếp lại Thế-Giới như Họ muốn...Họ đă chia Thế-Giới ra từng khu vực để cai-trị...

 

   K-Mark đă đánh gục phần tâm-linh và giành giựt được với Vatican / Đức Giáo Hoàng ½ thế-giới...Một sự Xung Đột trầm trọng (serious conflict) giữa con Ngừơi + Tâm-Linh với  Monkeys…Political Scientists + Biologists qúa khích…muốn tiêu diệt tất cả traditional religions…    

 

Khối Cộng Nga-Sô / Đông-Âu không muốn dừng lại tại đó...Họ luôn nuôi tham vọng xây-dựng Thế-Giới Đại-Đồng...Họ đă coi thường và muốn khống chế Khối người Á-Châu... (Trung-Hoa)   Trái lại, Mao-Tze-Tung / Maoism đă bí mật kêu gọi toàn dân Tàu chống đối, căm thù và giết hại Bọn Đế-Quốc-Mỹ / Bọn Thực-Dân Da-Trắng Âu-Châu...England và Nga-Sô...Mao đă cho rằng Mỹ + Nga và Âu-Châu là “Một...” đă chia làm Hai Khối...để “Lừa Đảo  thế giới...

 

Mao và Đảng Tàu Cộng đă lợi dụng chính-sách của Thế-Giới… để thực hiện Mộng Bành-Trứơng và Nam Tiến…

 

   Mao đă giả vờ tuân theo Khối Cộng Nga-Sô và Đông-Âu...để tồn tại và phát triển...Nhưng thực sự bên trong Tâm Trí của Mao / Đảng Tàu Cộng là chống trả lại cả 3 khối Quyền-Lực: Anh + Mỹ + Nga...kể cả Quyền-Lực của Egypt, Israel, Monarchy (c̣n sót lại ở Âu-Châu + Trung-Đông) và Quyền-Lực của Pope...Khối Monarchy, dưới ảnh-hưởng quyền-lực của Hoàng-Hậu Queen Elizabeth...Khối Cộng Tàu lên nắm chính-quyền tại China đă âm thầm châm biếm và chống đối Vương-Quyền / Monarchy...Họ đă gọi Queen Elizabeth / Anh-Quốc làBitch... với khẩu hiệu No more Kings and Queens trên thế-gian này...và Đức-Giáo-Hoàng là Quỷ Một Sừng...(Big horn on Pope’s head...) The wicked wants to destroy crown of Queen Elizabeth…!???

 

   Thực sự, trong tim của Mao và khối Tàu Cộng... khinh thường  Mỹ và Nga...đă tạo ra Chính-Sách Đại-Đồng thế-giới...Đó chỉ là tṛ lừa bịp Nhơ Bẩn nhất của Mỹ / Nga và Âu-Châu... là để ăn cắp và ăn cướp... Đập phá thế-giới... Tóm thâu toàn Thế-Giới...để trục lợi và thống-trị...Trên danh nghĩa hai khối Tư-Bản và Vô-Sản... Đạo-Đức-Giả...phá nát thế-giới để Thống-Trị...”

 

   Mao-Tze-Tung đă tổ-chức lực-lượng Bí-Mật Dân-Sự Chiến Đấu để chống trả và giết hại  Quân Nga Sô... tại vùng Bắc China (xin hỏi daiduong_76@yahoo.com có nhiều tài-liệu... chi tiết)

 

  Mao + Tàu Cộng đă xử dụng chiêu Double Cross (hai mặt) và Khổ-Nhục-Kế để sống + làm việc... với Mỹ + Nga + Âu-Châu...China đă chủ-trương bí-mật ăn cắp tài-liệu và kỷ-thuật... hầu mong Phát Triển / Mở Mang...Tương lai China trở thành Quyền-Lực Khối Thứ Ba của Thế-Giới.

 

   Mao + Tàu Cộng đă bí mật liên kết với vài Quyền-Lực tại Trung-Đông / có mặt tại Pháp và Mỹ... Để chống trả + triệt hạ Đế-Quốc-Mỹ / Âu-Châu và Nga Sô...Nạn Khủng-Bố phá hoại...

 

   Vài tin đồn trong bí-mật...Mỹ sẽ bị sụp đổ...lôi kéo theo sự sụp đổ của Nga-Sô...Đồng thời, Âu-Châu sẽ bị tan ră...KHÔNG c̣n là Âu-Châu nữa...Vatican và Thập-Tự-Giá cũng sẽ bị tiêu tan...

 

   Từ đó, Mao và Tàu Cộng đă được ŨY-NHIỆM  để thống-trị ṭan quyền vùng 

    South-East-Asian...sau khi thanh toán xong Việt-Nam...

 

   Tất cả đă rơi trong Kế-Hoạch và Dự-Mưu của Mao + Tàu Cộng...Tàu Cộng sẽ trở thành một Khối Quyền-Lực Thứ Ba...khuynh đảo thế-giới...và Ḥan Thành Kế-Hoạch Bành-Trướng + Nam Tiến đến tận Australia và New Zealand.!? (Thế-giới có thể bị chia cắt thành 4 hay 6 khối…)

 

(Sự thật có phải đúng như dzậy KHÔNG hởi  Xi-Jingping + T́nh-Báo Bắc-Kinh và Hoa-Nam...?)

 

    Tàu Cộng + Hongkong + Taiwan đă cố-gắng bí mật ăn cắp toàn bộ hồ-sơ quân-bạ và cá nhân của miền Nam VN...Đă bị bại lộ sau khi Quân-Đội Hoa-Kỳ rút ra khỏi Việt-Nam...Bất hạnh cho miền Nam...là Mỹ đă do dự không đồng ư và support cho Quân-Đội + Cảnh-Sát miền Nam VN...được Hành-Động / Phản Công + triệt hạ lại cái đám Tàu-Cộng + Tàu Bành-Trướng / Nam-Tiến...chủ trương Giết cả Mỹ + Nga và Âu-Châuđă và đang Hoạt-Động bí-mật tại South VN... (mỉa mai, Pháp + Anh + Labor Party đă ủng-hộ Mao & Minh...)

 

    Taiwan... có âm-mưu Nam-Tiến hay không...?  Bà Tổng-Thống Thái-Anh-Văn tự trả lời...

 

Tôi kính trọng và thương yêu Linh-Hồn của những người Trung-Hoa QDĐ...đă bị giết năm 1949, v́ không kịp chạy ra Cù Lao Taiwan...hay qua VN + Laos & Philippine...Những người đă bị thảm sát Thiên-An-Môn 1989...Những Pháp-Luân-Công hiền-lành...đă bị Tù Tội và Hành-Quyết...

 

   Hởi những người Hoa (Tàu)...không c̣n có đất để quay về Tàu-Cộng...hiện đă và đang sinh sống trên khắp thế-giới...nhất là tại VN + Lào + Miên + Thái + Phi...trước khi hành-động những ǵ có tính cách mờ ám... hăy suy nghĩ + đắn đo kỹ lưỡng...Kẻo không chết “bất-đắc kỳ tử…”

 

   Hẳn nhiên, trước khi Mỹ rút Quân ra khỏi VN...đă mang theo tất cả Hồ-Sơ Quân-Bạ/Dân-Sự...lư-lịch cá-nhân...những ai trên 17 tuổi và đă có làm thẻ căn-cước...

 

  Nếu tôi không sai, một số ngừơi  Mỹ + Nga + Âu-Châu (France + Spain + England + Germany + Italy + Israel + Egypt + Canada + Australia...) Đă nghĩ rằng: Họ đă Control toàn lănh-thổ và dân Tàu Cộng (Red China)...Kính xin hăy suy nghĩ lại...Tàu Cộng đă cho qúi-vị leo cây...!

 

   Hăy nh́n Singapore, Lư-Quang-Diệu đă liên kết khối người Tàu quá khích + gian ác...Bành-Trướng và Nam-Tiến...Đă cấu kết với khối người dân Bản Xứ...để chống trả lại Người Da Trắng / England...như thế nào...? Và thử hỏi Singapore từ lúc mới thành lập...có bao nhiêu người Tàu (không quá vài trăm...) nay Dân-Số người Tàu Nam Tiến... tại Singapore là bao nhiêu...?

 

   Tôi không ích-kỷ và hẹp ḥi nói lên điều này...nhưng tôi ao ước tất cả người Tàu tại Singapore hăy sống chân thật...+ hài ḥa... với người Dân Bản Xứ... và Tất Cả mọi người dân trên thế-giới...hiện có mặt tại Singapore...

 

   Tàu Cộng nay đă hùng mạnh...Với văn-hóa và mưu mô Tam-Quốc-Chí...quí-vị có thể Gạt được tất cả người Mỹ...người Âu-Châu Da-Trắng / Người Phi-Châu / Australia / Canada & Trung-Đông...Nhưng quí-vị KHÔNG thể Gạt được  người Việt Nam và người Việt gốc-Hoa...

 

   Ông Tập và Tàu Cộng đă và đang hùng hổ... ỷ mạnh...hành-động... trên vùng South East Asian... Xin hỏi! Nếu không có sự đồng thuận...hổ-trợ và đóng kịch... của vài quyền-lực trên thế-giới... Không dễ dầu ǵ mà Tàu Cộng và Taiwan...được quyền ngang nhiên thao túng trên toàn cỏi vùng Biển Đông  (South China Seas)... Chưa nói đến “ Âm-Mưu trả thù của Tàu Cộng  đối với Japan... Mối Thù Xưa...”  khó quên...Khi người Nhật đă giết một số lớn người Tàu

 

     (Chiến Tranh Nhật và Tàu...)

 

     Thưa Ông Xi-Jingping  (Tập-Cận-B́nh) và Tàu Cộng...chúng ta nên nói chuyện với nhau thành thật hơn...Tàu Đại-Hán Bắc-Phương của quí Ông...Không bao giờ quên mối Thù năm xưa...Trưng-Trắc...+ Triệu-Trinh...+ Bạch Đằng Giang Trần-Hưng-Đạo...Nguyễn-Trăi...

 

    Nếu không có Mỹ khuynh-tả...ích kỷ + bủn xỉn.../ Nga “ Đại-Đồng “ tính toán + keo kiệt.../ Israel tài phiệt “ Kissinger c̣ kè bớt một thêm hai...” / Egypt...tham mưu thắu cáy.../ Trung-Đông phản-loạn...chống Triều-Đ́nh Mỹ.../ Âu-Châu + Canada...đặc biệt Pháp đă vay nợ của Mỹ...không muốn trả...tính chuyện chạy làng...Hơn thế, c̣n muốn làm cho Mỹ sụp đổ...trước 30-4-1975...th́ KHÔNG bao giờ Tàu Cộng có cơ hội chiếm được Hoàng-Sa...+ Trường-Sa... và sẽ thanh toán được VIệt-Nam...

 

Những kẻ qúa tham lam Làm Giàu với Tiền Lời tại China…

đă quên đi âm mưu ác độc của Tàu Cộng Thực-Dân…

 

   Tôi kính trọng Vương-Niệm và Vương-Đạo của Nữ-Hoàng Queen Elizabeth...và tất cả Vua Chúa c̣n lại tại Âu-Châu + Trung-Đông…Tôi kính trọng British Intelligence...và tất cả hệ-thống an-ninh t́nh-báo của thế-giới…nên tôi đă giữ im-lặng...cho đến ngày nay!

 

    Khốn nạn cho cái đám Bắc-Kỳ Cộng hèn hạ và nhơ bẩn...đă chịu đầu phục dưới Háng của  Tàu Cộng...để cầu vinh...Tôi thừa biết...sau khi thanh toán xong Việt-Nam...Các Ông (Tàu Cộng) sẽ phải ra tay phân tán & tiêu diệt cái đám Quỳ Lạy Cầu Vinh này...để cai-trị Việt-Nam dể dàng hơn... Đó là Định-Luật lănh-Đạo Chỉ-Huy...với chiến-lược xâm lăng...Tàu Cộng phải ra tay...để trừ hậu hoạn... (Tổ tiên của tôi cũng là Bắc-Kỳ…theo Vua Gia-Long Thiên-Đô vào Huế…)

 

   Ông Tập và Tàu Cộng hăy nh́n lại quá tŕnh Lập-Quốc của Trung-Hoa...Khởi đầuTổ Tiên Tàu, chỉ có một vùng đất nhỏ bé ở Bắc-Kinh...rộng bằng Sài-G̣n & Chợ-Lớn mà thôi...

 

   Trung-Hoa có hơn 125 Quốc-Gia / Bộ-Lạc...khác biệt nhau...ngôn ngữ + văn-hóa + phong-tục...V́ tranh chấp Lănh Thổ...Bắc-Kinh đă chiếm đoạt, tiêu diệt + đồng-hóa các nước nhỏ...

 

  Qua thời gian Xuân Thu Liệt-Quốc và Tam-Quốc-Chí...Trung-Hoa (Lạc-Dương?) Bắc-Kinh đă “ Bành Trướng “ thành một Đại Lục Địa...Đă tiêu diệt + giết chết & đồng-hóa tất cả các  Bộ Lạc / Quốc-Gia nhỏ bé lân bang...Qủa Báo thế nào sẽ giáng xuống Bắc-Kinh và khắp Tàu Cộng...?

 

  20-7-1954  Tàu Cộng trá h́nh tạm chiếm miền Bắc--VN.../ 1955  Tàu Cộng thanh tóan xong Tây-Tạng.../ Sau 30-4-1975  Tàu Cộng tạm chiếm xong miền Nam VN...và có thể 2020...? thanh toán xong Việt-Nam...trước khi (Bành-Trướng / Nam Tiến)  Thống-Trị  Vùng South East Asian...theo như Thủ-Đoạn + Kế-Hoạch đă được Ũy-Nhiệm Giao-Phó...từ Quyền-Lực Khuynh Tả của Thế-Giới...qua chính-sách “Đại-Đồng / Vô Biên-Giới  Nhuộm Đỏ từ từ... với Mỹ-Từ Thống-Nhất Việt-Nam...để Chiếm Đoạt và Cai-Trị...

 

   Trí-thức Việt-Nam đă bị mê hoặc với hai chữ “Thống-Nhất... đă bị đánh lừa...bị bịp...mà không chịu hiểu...như thời Tần-Thủy-Hoàng đă “Thống-Nhất Trung-Hoa...?

 

  Vua Bảo-Đại đă nói về sự nguy hiểm của Tàu Cộng sẽ tràn xuống Phương Nam...Đến thời Cụ Diệm và TT. Thiệu...rơ ràng nhất...đă khuyến cáo Sự Nhuộm Đỏ của Cộng-Sản / Việt-Nam và Tàu Cộng...Nhưng hầu như toàn thể thành phần Trí-Thức/Đảng-Phái + Tôn-Giáochẳng ai thèm muốn nghe và để ư tới...Khinh Thiệu (Ban Tham-Mưu) là thứ Vơ Biền dốt nát...thất học...!?

 

    Ông Thiệu đă gào thét...“  Nếu mất vào tay Cộng-Sản...sẽ mất tất cả...” Chẳng Ai thèm nghe...lại c̣n Bị Chưởi...Thêm vào phe Thân-Pháp...Phe Vua Bảo-Đại và Phe Cụ Diệm...T́m cách Chống Phá...Các Đảng Phái + Tôn-Giáo tranh-chấp, xung đột… +  Tàu / Xả-Hội-Đen lộng-hành…Tất cả, chỉ biết lo tranh giành Quyền-Lực + Quyền-Lợi…  Phe Bắc-Kỳ 54 làm chính-trị th́ bịa chuyện Phá Thối...(xin mở lại bài diển văn của TT.Thiệu ngày 28-10-1972?)

 

  CH/XHCN/VN đă bị Tàu Cộng khống chế...Đợi ngày công khai tuyên bố Bị-Trị...?

 

Lời Cuối

 

    CS/XHCN/VN  không dễ dầu ǵ họ từ bỏ miếng ăn...quyền-lực và quyền-lợi” mà họ đă và đang nắm trong tay...Trong cuộc tranh chấp...giành lại quyền sống cho một Dân-Tộc từ tay của những kẻ ác-độc + bạo tàn...nhưng u-mê và hèn hạ...Ắt phải có Đổ Máu...

 

   Không thể ngồi đó mà kêu gào...cầu mong kẻ thù Bố Thí cho Sự Sống...một chút Tự-Do Nhân-Quyền…Nếu Bạn không vung tay lên “Chiến Đấu...để sống c̣n...” th́ hăy nằm xuống chịu Khuất Phục cho kẻ Thù Ác Độc chôn sống đời của Bạn...

 

    Đừng câu giờ...+ dàn trận cho Tàu Cộng có đủ th́ giờ để thanh tóan Việt-Nam...

 

   Mao và Minh có sự hổ trợ Quân Viện...từ các quyền-lực Cộng-Sản Thế-Giới... để có được quyền cai-trị ngày hôm nay...và thực hiện Thủ-Đoạn Thống-Trị, Bành-Trướng / Nam Tiến...

 

   Tôi và những kẻ chiến bại...chỉ có Dân-Tộc Việt-Nam với quyền Tự-Quyết của người Dân Việt...nhưng HỌ không có  “ Lực...” lấy ǵ   “ Tự -Quyết? “ (Trí-thức / Họ chỉ có cái miệng ... + đánh trống + đánh kẻng…Khoe Bằng Cấp…khoe Nhà…+ Vợ với vài con Bồ đẹp… mà thôi!)

 

Thực tế,  “Quyền-Lực giải quyết vấn-đề trên đầu ngọn súng...”  T́m đâu ra quyền-lực này?

 

 Không ai trong chúng ta có đủ “Điều Kiện + Quyền-Lực để giải quyết vấn nạn tại Việt-Nam...

 

 Nhưng Dân-Tộc Việt-Nam...biết đâu Họ sẽ thức tỉnh...Họ sẽ phải hành-động... trước khi Họ bị tiêu diệt...!?

 

Cùng đường,  Dân-Tộc Việt-Nam sẽ phải dùng “ Lửa “ để thay thế cho “ Lực...”

Chỉ có châm “Lửa thiêu đốt...! tất cả sẽ bị tiêu tan và thành mây khói + tro bụi...!!!

 

V́ họ không c̣n ǵ nữa để lo lắng và luyến tiếc...th́ Đốt!  Đốt...! phải Đốt…!

Trông đợi “Lửa...” từ Trời lâu quá...!?  như một Ảo-Tưởng...!

 

- Tổng-Thống Obama với chính-sách Dân-Chủ… Thương-Lựơng và Nhân Nhựơng…Tàu Cộng đă “Khinh Bỉ” TT. Obama…

 

-Tổng-Thống Donald J. Trump sau khi đăng quang đă đọc diễn văn…khẳng-định + dứt khoát với chính-sách đối-ngoại “Thương-Lựơng nhưng Cứng Rắn… Reaction… tấn công tiêu diệt ngay kẻ thù… những ai KHÔNG chịu “Make A Good + Equitable Deal… in Peace…!”

 

 

Nguyễn-Lễ 

Reviewed. 

Thanks giving  23,  2017

 

(Đă viết, dựa theo vài tài liệu Tối Mật/Cục ANQĐ/Phản-Gián/ VNCH)

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính