Tại sao KHÔNG?

 

 

Kính gởi Ngài: thach@disqus_t7NT080LWL?

 

1/ Ngài tên là Thạch đă viết:

 

   a/  …trên phương diện cá nhân, anh em, gia đ́nh người ta lục đục…anh là ǵ mà can thiệp?

         Các cụ có nói “ đèn nhà ai nấy sáng “

 

   b/  …chuyện nội bộ của chúng tôi KHÔNG cần các ông XÍA vào.

 

 c/  Đây là chuyện nội-bộ của các cựu SVSQ/TVB  là chuyện riêng của người ta, tác-gỉa nhân danh cái ǵ mà đưa ra đây…? Là người có học nên suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra công-luận.

 

Có gia đ́nh nào anh em không có xích mích, có cặp vợ chồng nào không từng lục đục…thiết tưởng ở lứa tuổi của tác-gỉa phải biết điều này…không khác ǵ mấy BÀ trong trại gia-binh ngày xưa nhiều chuyện… Ôi nhà văn ngày nay…!

 

   d/  (Tổ-chức Đại-Hội Vơ Bị kỳ thứ 21  tại San Jose có khỏang 600 người đến…) Ngài Thạch cho đó là: Thành công mỹ măn…với nhiều tiết mục tŕnh diễn văn-nghệ đặc sắc…và số tiền đă đựơc ủng-hộ…nói lên sự gắn bó của đại gia-đ́nh Vơ Bị. (?)

 

2/ Kính thưa qúi vị Sĩ-Quan và Phu Nhân của Vơ-Bị Quốc-Gia/ (Đà-Lạt)

 

     Kính xin nhận nơi đây tấm ḷng kính trọng và qúi mến của tôi đối với qúi-vị…Vơ-Bị Quốc-Gia…

 

     Kính xin xem những lời tôi sẽ viết ra sau đây, như là lời nói “ ngây ngô “ của một người em đối với Anh Chị…lời nói “ vụng về “ của một đứa cháu đối với Chú Bác Cô D́…lời nói hơi “ngỗ nghịch” của thằng học tṛ…chậm hiểu và bướng bỉnh…

 

Nếu tôi có ǵ sai trái với lời móc họng, chơi chữ… như Ông Thạch đă viết ở trên. Kính xin qúi vị lấy lựơng hải-hà mà tha thứ và mĩm cười… V́, h́nh như cuộc đời của chúng ta… chẳng c̣n bao nhiêu năm nữa… để chấp trách… và tức giận sẽ giảm thọ…

 

3/ Theo thiển ư thấp kém và dốt nát của tôi… Vơ Bị Quốc-Gia, SQTB, CSQG và Cán Bộ Dân Chính…khi đă “nhân danh VNCH…”  đứng dưới lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ…để làm một điều ǵ…đều  ảnh-hưởng đến toàn Dân-Tộc Việt-Nam / Khối Quốc-Gia Tự-Do…(nói chung) Tất cả người dân Việt-Nam đều có quyền thẩm-định, phán xét, hoan hô hay tẩy chay… những ǵ các Hội-Đoàn đă Tổ-Chức  (Điều Hành) và Hành-Động…  “… xét rằng đèn nhà AI nấy sáng… hay tối là mặt kệ ‘chó Họ…” nhưng trong nhà Anh có hầm cầu ứ đọng… x́ mùi hôi thối… th́ những căn nhà bên cạnh có quyền yêu cầu Chủ nhà sửa lại… để khỏi bị mùi hôi thối… ảnh hưởng đến người khác… V́, đây là cộng-đồng chung…”

 

Ví như, chuyện của những kẻ đă nhân danh Vơ-Bị Quốc-Gia Việt-Nam… để “Tổ-Chức Hội-Đoàn, Họp Mặt hay Đại-Hội…là một “sự việc lớn lao…không những ảnh-hưởng riêng cho toàn Vơ-Bị Quốc-Gia…mà cũng ảnh-hưởng chung đến lănh-vực Quốc-Gia (Tổ-Quốc) và Dân-Tộc…”

 

Ví-dụ: một số Vơ-Bị Quốc-Gia (tuy là những kẻ chiến bại Tị-Nạn…) đă hô hào tổ-chức Hội Đoàn này nọ… nhưng lại chỉ là “một bọn Phá Thối tranh ǵanh Hăo Danh…” tạo ra sự ô nhục, không những cho Vơ Bị Quốc-Gia (Đà-Lạt) mà c̣n ảnh-hưởng mang tiếng xấu chung cho QL/VNCH (kể cả Chính-Quyền và người dân Miền Nam…) Đương nhiên phải có sự Phản Đối…

 

Chưa tính đến cái âm mưu thâm độc của Cộng-Sản Việt-Nam và Tàu Cộng… “nằm vùng…” đă xử dụng “Kế Ly Gián…” cho chúng mày Tranh Giành… Chửi Bới… Giết Hại nhau… Cộng Việt & Tàu Cộng trở thành “ Ngư Ông Thủ Lợi…”

 Vơ-Bị Quốc-Gia là một quân trường danh tiếng số một của QL/VNCH…mọi việc làm…đă đựơc đánh gía qua hành-động…tư-cách và phẩm-cách…mà một thời đă đựơc xem như là “Danh-Dự số một của QL/VNCH”

 

Nếu không muốn nói… Những ǵ mà Sĩ-Quan Vơ-Bị Quốc-Gia Tổ-Chức và Hành-Động…(từ mọi cử chỉ…lời nói…) đều v́ Danh-Dự + Trách-Nhiệm  đối với cá nhân của Họ trước Quốc-Dân đồng bào…Họ đă đựơc đào tạo…để làm gương mẫu… phục vụ bảo-vệ “ Tổ-Quốc và Nhân Dân…”

 

Dám xin hỏi, Ai…? Tên nào…? (xin nêu rơ danh tánh và chức vụ…trước 30-4-1975) có đựơc cái quyền phủ quyết… Cấm người khác (người dân) KHÔNG đựơc quyền nhận định và phê phán những việc làm của Họ  (ví  như  tổ -chức Hội Đoàn / Cộng-Đồng / Đại-Hội…)

(nôm na gọi là  không đựơc “Xía” vào việc làm của vài Tên Vơ Bị Quốc-Gia…Hữu Danh Vô Thực… tại Hải-Ngoại !?)

 

Dám xin hỏi, nếu tôi không sai…gía như có vài tên Cộng Việt Nằm Vùng…phản phé trong Vơ Bị Quốc-Gia… “ỉa” ra trong hội-đoàn… tranh ǵanh nhau… chức vụ và danh tiếng “Ảo” … đă đưa bài lên diễn đàn… nói về sự tranh-chấp, sai trái giữa Vơ-Bị Nam Cali. và Vơ-Bị Bắc Cali.  (…vạch áo cho người xem lưng… không ra thể-thống ǵ cả… Tôi không tiện viết tên họ của qúi-vị ra đây…)

 

Tổ-chức Hội-Đoàn (Đại-Hội…) Vơ Bị Quốc-Gia… có tính cách lớn lao ảnh hưởng đến Xă-Hội, Quốc-Gia… ảnh-hưởng đến Tư-Cách và Danh-Dự của một tập thể QL/VNCH  “không thể” so sánh trong phạm vi hạn hẹp thấp kém… ví như một gia-đ́nh anh em xích mích… vợ chồng lục đục… Kính xin, cần phải suy xét cân nhắc lại vấn-đề… Kính thưa Ông Vơ Bị tên Thạch!

 

Tổ-Chức Vơ Bị Quốc-Gia giữa Nam và Bắc Cali. không phải là hai đứa con nít…trong một gia đ́nh “giành giựt nhau đồ chơi…cải lộn nhau…đánh lộn nhau…” người hàng xóm nh́n vào…Họ sẽ mỉm cười… hay Họ sẽ nghĩ thầm… mấy thằng con nít đánh nhau… v́ cha mẹ không có ở nhà… và thiếu người hướng dẩn… có phải thế không? Kính thưa Ông Vơ Bị tên Thạch…?

 

   Nhận định chung… xin đừng để bị “ Hiểu Lầm…”

1/ Nếu Tổ-chức Đại-Hội chỉ là một sự tŕnh-diễn… luyến tiếc thời vàng son trong qúa khứ… Có dịp mặc áo quần đẹp… để bắt tay chụp h́nh… làm kỷ-niệm… Th́ thật là đáng tiếc lắm thay…?

 

2/ Đại-Hội không phải là nơi để khoe tài…. tranh giành hơn thua qua mấy chữ Chủ-Tịch, Tổng Hội-Trưởng, Hội-Trưởng và Trưởng Ban Tổ-Chức Điều-Hành… Hay hảnh diện ngồi bàn VIP…?

 

3/ Tôi có thể đặt vấn đề hay không?  không nên “Ngụy Biện” cho cái lư lẽ… Vơ Bị Quốc-Gia năm nay có “Đẻ” ra  2 Đại-Hội kỳ thứ 21… Dzậy đường phân chia vĩ-tuyến 17 / Bắc-Nam Cali. ở cái lỗ (chỗ)  “ MÔ”?

 

4/  Kính thưa Ông Vơ Bị (tên) Thạch, trước 30-4-75 cho phép tôi đựơc đoán ṃ…Ông Thạch “ QUEN ở Hậu-Cứ để giử an-ninh…” nên đă chứng kiến và tiếp xúc với mấy Bà… ở trại Gia Binh… hơi lắm lời… Kính mong Ông Thạch tha thứ cho tôi và Ông Nhà Văn nào đó… đă vô t́nh làm trái ư và có thể đă xúc phạm đến Ông Thạch… + Vơ Bị của Ông…?

 

Kính thưa Ông Vơ Bị (tên) Thạch tổ-chức Đại-Hội Vơ Bị kỳ thứ 21… Ông Thạch đă cho đó là một sự thành công mỹ măn… Có thể rất đúng với riêng Ông Thạch lúc tuổi đă ngoài Thất Thập…?

 

Ôi sự thành công…(!?) trên sân khấu và Nhà Hàng… của những kẻ chiến bại Tị Nạn tại đất Mỹ …có chua xót lắm không? Đối với đất nước Việt-Nam ngày hôm nay…!?

 

·        Vơ Bị Quốc-Gia (Đà-Lạt) không là của riêng một ai….

·        Theo thời gian…dần dần đi qua… có phải chăng (?) sẽ có một ngày…Vơ Bị Quốc-Gia, SQTB, Cảnh-Sát QG, Cán-Bộ Dân-Chính… rồi sẽ tàn phai… Thế hệ con cháu sẽ làm đựơc những ǵ…? Có tiếp nối đựơc ư nguyện của Ông Thạch hay không…?

·        Bằng-Phong Đặng-Văn-Âu đă phán một lời có đại-ư rất chí lư… cho những Ai đă và đang “ ăn mày sự hào nhoáng của qúa khứ…”

·        Có vài người đă nhờ tôi viết đoạn văn sau đây,  gởi đến 2 Đại-Hội Bắc/Nam Cali. kỳ thứ 21.

 “…nhân danh tinh thần của Vơ Bị Quốc-Gia… xin thay mặt cho vài Niên-Trưởng từ Khóa 4  đến Khóa 20 Vơ Bị …

Xin thay mặt cho các đàn Thầy, đàn Anh… như Tướng Đỗ-Cao-Trí, Lê-Quang-Lưỡng, Trần-Văn-Hai, Văn-Bá-Ninh… Trung-Tá Nguyễn-Đ́nh-Bảo/Nguyễn-Văn-Đương/Hoàng-Mộng-Thủy và nhóm Lạt-Lô-Mễ… Không những chỉ riêng Vơ Bị Quốc-Gia… mà tất cả Anh Em thuộc QL/VNCH hăy qúi mến yêu thương nhau nhiều hơn…

 

Tuy chúng ta là những kẻ chiến bại… nhưng lỗi lầm không phải do chính chúng ta đă tạo nên sự chiến bại… Tất cả ngoài tầm tay ‘Quyền-Lực’ của chúng ta…

 

Cái tệ hại nhất trong Chính Quyền Miền Nam Việt-Nam đó là nạn Lưng Chừng Thân Cộng / Nằm Vùng / Phá Thối và Ly-Gián… đă Lừa Gạt và Đánh Bại Chúng Ta… V́ Chúng Ta thuộc Miền Nam qúa Nhân-Đạo và Từ Tâm… nên chúng ta đă bị Mắc Mưu Lật Lọng và Thua Cuộc… Hăy khắc ghi bài học này… tuy là đă qúa trễ muộn…! (?)

 

QL/VNCH hăy qúi mến và thương yêu nhau… đừng có ‘Ngây Thơ’ để bị tái diễn lần thứ hai…”

 

·        Riêng cá nhân tôi, (thứ tép riu—quèn) xin đựơc hỏi: Tại Sao Không? Tôi “nhân danh” một người dân thuộc Miền Nam VN…Tôi có quyền Tự-Do Ngôn-Luận và “Xía” vào những ǵ mà một số Vơ Bị Quốc-Gia đă làm “Sai…” V́ Vơ Bị Quốc-Gia không riêng ǵ của một AI…! mà là của toàn dân miền Nam VN. Họ đă đựơc đào tạo ra để Bảo-vệ Tổ-Quốc và An Dân… (ngoại trừ những tên Cộng Nằm Vùng trong Vơ Bị Quốc-Gia…?)

 

Nếu có vài tên Vơ Bị QG làm sai…người Dân miền Nam có quyền phê chuẩn và tẩy chay…

 

Kẻ khen Ta mà khen “Sai”  là kẻ thù của Ta…

(… đă quên hai câu sau…)

 

 

Nguyễn-Lễ

May 23, 2018

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính