Đối thoại với Việt cộng là Tự Sát

 

 

 

Tôi tán đồng lập trường của Việt Nam Quốc Dân Đảng:

 

“ĐỐI THOẠI VỚI VIỆT CỌNG LÀ TỰ SÁT!”


Bài học lịch sử đau đớn và hệ lụy thê thảm ngày nay là TỪ NGÀY CÁC ĐẢNG PHÁI - PHẦN TỬ QUỐC GIA bắt tay "đối thoại - thỏa hiệp - hợp tác" với tên điếm cọng sản quốc tế bí danh Hồ chí Minh và bè lũ:


1/ Chánh phủ Liên hiệp 1946: Việt Quốc - Việt Cách bị sát hại tả tơi trên phố Ôn Như Hầu.


2/ Hiệp Định Đ́nh chiến Genève 1954: Phân chia Đất nước. Giọt lệ Trần Văn Đổ vẫn c̣n nóng hổi! Tiếng sáo khóc thương Vơ Thành Minh đến nay hăy c̣n vẳng đưa!


3/ Hiệp Định Ngưng Bắn Paris 1973: Bức tử VNCH, thống nhứt Đất nước dưới gông cùm, búa - liềm cọng sản. Vận nước điêu linh - Dân t́nh khốn khổ cho tới ngày nay!


MUỐN CỨU NƯỚC CHỐNG TÀU XÂM LĂNG,

TRƯỚC TIÊN, DIỆT NỘI GIAN VIỆT CỌNG!

 

Nguyễn Nhơn

-------------------------------------------

 

 

THÔNG CÁO

Về đề nghị đối thoại với nhà cầm quyền CSVN


Nhân chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn Phú Trọng

Kính thưa:

- Quư vị Lănh Đạo các Tôn Giáo, Cộng Đồng, Đoàn Thể, Tổ Chức chính trị, Truyền Thông báo chí,

- Toàn thể đồng bào hải ngoại và quốc nội,

- Chính phủ Hoa Kỳ và các Quốc Gia dân chủ trên thế giới.


Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) Nguyễn Phú Trọng đă viếng thăm Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng Thống Obama từ ngày 5 đến 9 tháng 7 năm 2015. Cộng Đồng Việt Nam đã tổ chức biểu tình và phổ biến tuyên cáo phản đối. Những thông tin về chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng đă được các cơ quan truyền thông phổ biến đầy đủ.


Sau chuyến viếng thăm này, chúng tôi được biết Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ có ư định làm trung gian cho cuộc đối thoại giữa nhà cầm quyền CSVN với Cộng Đồng Người Việt tại hải ngoại. Nhiều cuộc tiếp xúc thăm ḍ đă được hoặc sẽ được tổ chức dưới h́nh thức gặp gỡ Cộng Đồng Việt Nam. Hiện nay đã có nhiều nhóm người Việt ráo riết vận động tìm cách gặp các giới chức Hoa Kỳ.
Trước sự kiện này, Việt Nam Quốc Dân Đảng nhận định như sau:


1- Những cuộc tiếp xúc kể trên chỉ có tính cách riêng lẻ của một số cá nhân, tổ chức, không được xem là tiếng nói của Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ hoặc tại Hải Ngoại. “Cộng Đồng Việt Nam” phải được hiểu là những tổ chức bất vụ lợi được người Việt bầu cử trong một tiến tŕnh dân chủ. Không ai được phép tự nhận đại diện cho Cộng Đồng Việt Nam nếu không theo tiến tŕnh như trên dù bất kỳ ở cấp nào, thành phố, tiểu bang, liên bang, hoặc thế giới.


2- Kinh nghiệm từ khi các chế độ Cộng Sản được thành h́nh tại Liên Xô, Trung Cộng và các nơi khác trên thế giới (trong đó có Việt Nam) cho thấy Cộng Sản không bao giờ chấp nhận hợp tác chân thành với bất cứ ai ngoài người của đảng Cộng Sản. Nếu có, cũng chỉ là hợp tác giai đoạn, cuối cùng rồi sẽ loại bỏ bằng mọi h́nh thức, thủ đoạn ám hại, kể cả thủ tiêu. Người Việt Nam đă có quá nhiều kinh nghiệm kể từ ngày đảng CSVN thành lập năm 1930, nhất là đối với các tổ chức đấu tranh chống thực dân trước đây.


3- Chính phủ Hoa Kỳ với sức mạnh về mọi lănh vực đă thành công làm tan ră hoặc biến thể các chế độ Cộng Sản bằng nhiều phương thức khác nhau. Hiện nay CSVN đang gặp khó khăn về mọi mặt, đặc biệt là về kinh tế và sự uy hiếp quân sự của Trung Cộng nên phải chấp nhận ḥa hoãn với Hoa Kỳ chỉ để dựa thế bám quyền chứ không v́ quyền lợi của dân tộc Việt Nam. Khi đủ sức, họ sẽ trở mặt tiếp tục nắm độc quyền cai trị. Tuy nhiên, VNQDĐ hoan nghinh mọi chính sách của Hoa Kỳ và các nước Tự Do trên thế giới đối với Việt Nam với điều kiện vấn đề dân chủ hóa và tôn trọng nhân quyền phải được xem là quan trọng.


4- Chúng tôi ghi nhận đại đa số người dân Việt Nam trong nước kể cả những thành phần từng theo Cộng Sản nay đă thức tỉnh nh́n thấy sự thật, từ bỏ Cộng Sản, sẵn sàng đối đầu với chính quyền độc tài nhưng chưa thể vọng động v́ thế yếu, đang âm thầm nuôi dưỡng lực lượng chờ cơ hội như ở Liên Xô, Đông Âu... Toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước quyết tâm đoàn kết tạo sức mạnh để đạt được mục tiêu cuối cùng là Tự Do Dân Chủ.


5- Sau 40 năm cưỡng chiếm Miền Nam, nắm quyền thống trị đất nước, đảng CSVN vẫn giữ nguyên đặc tính của một đảng độc tài toàn trị, nhưng lại nhát hèn trước giặc ngoại xâm, không đủ uy tín huy động toàn dân vào công cuộc giữ vững độc lập dân tộc, bảo vệ sự toàn vẹn lănh thổ, lănh hải của tổ quốc. CSVN luôn luôn đàn áp những ai không theo họ, gây chia rẽ làm suy yếu cuối cùng tận diệt những tiếng nói khác biệt. Việc đối thoại với Cộng Đồng Việt Nam tại hải ngoại nếu có chỉ là thủ đoạn ru ngủ để tiếp tục nắm quyền cai trị độc tôn.


6- Sau hơn bốn thập niên đấu tranh bền bỉ, với lòng yêu nước nhiệt thành, người Việt Quốc Gia tại hải ngoại đang ở chặng đường cuối cùng; thực tế chứng minh rằng ngọn đuốc Chính Nghĩa đang tỏa sáng về phía người Việt Yêu Chuộng Tự Do và dân tộc Việt Nam.

 

Từ những nhận định trên, Việt Nam Quốc Dân Đảng long trọng minh định lập trường như sau:


1- Đối thoại với Cộng Sản chỉ là tự sát. Chúng ta chỉ đối thoại với nhân dân Việt Nam, với những người yêu nước chân thành, với một chế độ có tự do dân chủ, người dân có quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do bầu cử, tự do mưu cầu cuộc sống và các quyền tự do khác; không c̣n tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo, hoặc các hình thức quản chế tại gia trá hình.


2- Việt Nam Quốc Dân Đảng chủ trương hợp lực với Cộng Đồng người Việt Tự Do tại Hải Ngoại có chính danh, được bầu cử dân chủ; liên kết với các đảng phái Quốc Gia, các tổ chức đấu tranh chân chính, cùng đồng hành và hỗ trợ các anh chị em thanh niên, sinh viên, học sinh, trí thức, công nhân, nông dân trong nước kể cả các lực lượng quân đội, công an, cán bộ, đảng viên muốn từ bỏ Cộng Sản, để cùng nhau dốc sức vào công cuộc đấu tranh cho một nước Việt Nam thật sự Độc Lập, Tự Do, Dân Sinh được Hạnh Phúc và bảo vệ đất nước.

 

Trân trọng,


Hoa Kỳ ngày 10 tháng 7 năm 2015

Thay mặt Việt Nam Quốc Dân Đảng

Lê thành Nhân Trần Tử Thanh Nguyễn Hồng Dũng

Lethanhnhan@vietquoc.org Tranlogiang59@yahoo.com  Douglashongnguyen@gmail.com

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính