Lật lại trang sử của nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Ḥa


Nguyễn Dư

 


Cách nay cũng chưa lâu, tôi có đọc một bài viết trên Dân Làm Báo của tác giả Cánh Dù lộng gió. Ông đặt ra câu hỏi: “Ai là những kẻ đánh thuê?”. Thật ra trong câu hỏi này, người ta chỉ cần nh́n vào biểu tượng của màu cờ thôi, chịu khó “động năo” một chút th́ cũng đă có sẵn câu trả lời.


Lá cờ màu vàng và ba sọc đỏ là tượng trưng cho dân tộc máu đỏ da vàng của cả ba miền. Cờ đỏ sao vàng mang hàm ư đă bán linh hồn cho cộng sản quốc tế chứ không thể là lá cờ của người Việt Nam!


Chiến tranh Nam - Bắc là một cuộc chiến thuộc về ư thức hệ; là một cuộc chiến giữa chính và tà; là để bảo vệ nền nhân bản dân tộc, quyền con người, lẽ phải; chống lại những đường lối ngoại lai vô thần và đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa cộng sản. Mọi sự trả lời, mọi bằng chứng cho chúng ta, dễ nhận ra nhất là đă hơn bốn mươi năm nay, cộng sản lúc nào cũng sửa sai, đổi mới liên tục; chắp vá lúng túng, vụng về, học đ̣i nền kinh tế (thị trường) và ư thức hệ của chủ nghĩa tư bản để mà tồn tại. Nhưng xă hội dần đă biến tướng, cho nên sản sinh ra những phe cánh bảo thủ cho quyền lợi cá nhân; ngụp lặn trong những u mê tham lam không thoát ra nổi nghèo đói, lạc hậu. Và nó cũng chính là “thành quả cách mạng mà đất nước và nhân dân ta đă đạt được như ngày hôm nay”: nợ nần chồng chất, con người sống dưới chế độ mất hết nhân tính!


Chính thể Đệ Nhất Việt Nam Cộng Ḥa ra đời là nhằm để đối phó với Hồ Chí Minh có ư đồ áp đặt chủ nghĩa cộng sản man rợ trên toàn cơi đất nước Việt Nam. Ông Ngô Đ́nh Diệm thề trước Chúa và nhận trách nhiệm từ Bảo Đại về nước để chống lại chủ nghĩa ngoại lai đó của Hồ Chí Minh.


*


Bài viết này nhằm vào ngày giỗ lần thứ năm mươi bốn (02/11/1963 – 02/11/2017) của cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và bào đệ -ông cố vấn Ngô Đ́nh Nhu; và cũng để nói lên một trong những gian trá, xảo quyệt của người cộng sản dẫn đến cơ hội cho họ chiếm trọn miền Nam.


Phải khẳng định cho chính xác rằng Ông Ngô Đ́nh Diệm là một người quốc gia chân chính. Cờ hiệu của ông là khóm trúc: “Tiết trực tâm hư” tượng trưng cho tấm ḷng của người quân tử. Ông là người Quốc gia yêu nước, không tham quyền và không tham nhũng. Bằng chứng sau khi ông mất, gia sản của ông không có ǵ. Và hơn nữa, ông ba lần từ chối (có những nguyên nhân sâu xa) theo yêu cầu của Bảo Đại ra thành lập nội các.


Lần thứ nhất: Năm 1945 Bảo Đại có ư muốn Ông Ngô Đ́nh Diệm ra thành lập nội các đầu tiên của một “nước Việt Nam độc lập”, nhưng Bảo Đại không đạt được ư nguyện đó cho nên mới giao cho ông Trần Trọng Kim sau khi Nhật đảo chính Pháp tại Đông Dương.


Lần thứ hai là năm 1948, chính quyền ba miền Nam, Trung, Bắc h́nh thành, ông Diệm chống lại những đ̣i hỏi của người Pháp về chủ quyền, không kư vào hiệp ước sơ bộ Vịnh Hạ Long, thế cho nên Bảo Đại giao cho trung tướng Nguyễn Văn Xuân đứng ra thành lập nội các.


Và lần thứ ba là vào năm 1954, lúc này Bảo Đại đang ở Pháp, ông muốn ông Diệm về Việt Nam thành lập chính phủ. Ông Diệm từ chối, viện lẽ là sau nhiều năm suy nghĩ, đến lúc này ông quyết định sẽ đi tu. Bảo Đại nghiêm khắc, có thể nói gần như ra lệnh: “Tôi tôn trọng ư định của ông, nhưng hôm nay tôi kêu gọi ḷng ái quốc của ông. Ông không có quyền từ khước trách nhiệm v́ vận mệnh đất nước”. Ở một đoạn khác, ông nói tiếp: “Mỗi lần thay đổi nội các, tôi nhờ đến ông và ông đều từ chối, nhưng t́nh thế hôm nay rất quan trọng, có thể đất nước sẽ bị chia đôi, ông phải đứng ra cầm đầu nội các. Cuối cùng, sau một lúc im lặng, ông ta thưa: tâu bệ hạ, nếu vậy tôi xin nhận lănh sứ mạng”. Bảo Đại dẫn ông qua pḥng kế bên chỉ tượng Chúa rồi bảo: “Chúa của ông đó. Ông sẽ thề trước Chúa của ông bảo vệ lănh thổ đă trao phó. Ông sẽ bảo vệ nó chống lại cộng sản, nếu cần chống lại cả người Pháp. Ông ta trầm tư giây lát, nh́n tôi rồi quay qua cây thánh giá nói nhỏ bằng một giọng nghẹn ngào: tôi xin thề” (nên nhớ, Bảo Đại có lẽ không thích ông Diệm cho lắm trong việc ông Diệm trưng cầu dân ư truất phế ông, nhưng chính Bảo Đại sau này viết lại trong hồi kư như vừa nêu th́ chúng ta đáng tin đó là lời lẽ trung thực).


Thời gian sống ở Pháp, chắc có lẽ Bảo Đại nhận ra rằng người Pháp sau thế chiến thứ hai và nhất là sau khi thua trận ở Điện Biên Phủ, không c̣n khả năng đương đầu với cộng sản nữa. Lúc này người Mỹ muốn trực tiếp chính tay họ giúp miền Nam nói riêng và bán đảo Đông Dương nói chung ngăn chặn làn sóng đỏ tràn xuống từ phương Bắc.


Quân đội, các tướng lănh và dàn lănh đạo cũ thân Pháp, người Mỹ không mấy mặn mà ǵ nên Bảo Đại buộc ḷng phải thay đổi. Do đó, ông mới cử Ông Ngô Đ́nh Diệm về nước để thành lập chính phủ mới, cho nên không gặp khó khăn ǵ với sự chống đối của quyền tổng tham mưu trưởng -trung tướng Nguyễn Văn Hinh. Lúc này vai tṛ của Bảo Đại được người Pháp bảo hộ không c̣n giá trị nữa.

Phải công nhận rằng, trong giai đoạn đầu, người Mỹ giúp ông Diệm rất nhiều tiền của trong việc định cư cho hơn tám trăm ngàn người di cư từ miền Bắc chạy trốn chế độ cộng sản.


Khác với những người theo đạo thờ cúng ông bà hay Phật giáo, những người theo đạo Công giáo thường sống tập trung trong một cộng đồng có sự d́u dắt của cha xứ. Khi người chủ chăn biết rằng các giáo dân không thể tồn tại dưới chế độ cộng sản, họ khuyến khích các giáo dân chạy vào Nam theo Ông  Ngô Đ́nh Diệm là một người mộ đạo là lẽ đương nhiên. Không riêng ǵ người Công giáo, mà có cả những người Phật giáo di cư được sự giúp đỡ tận t́nh của chính quyền để ổn định lại cuộc sống mới.


Sau khi chia đôi đất nước, t́nh h́nh c̣n tranh tối tranh sáng, cộng sản cài lại những thành phần theo phe nằm vùng để phá rối miền Nam. Trong giai đoạn đầu, họ phát động chiến tranh tâm lư gây hoang mang cho người dân về chính quyền TT. Ngô Đ́nh Diệm. Bằng những cuộc biểu t́nh; bằng những rỉ tai các đảng phái quốc gia chân chính chống lại anh em ông Diệm với cái gọi là “độc tài gia đ́nh trị”; kích động Phật tử, sinh viên, Phật giáo Ấn Quang bằng cách thêu dệt, chỉ ra cho họ thấy những người Công giáo di cư được chính quyền Ngô Đ́nh Diệm giúp đỡ tận t́nh.


Cái gian trá, bất công của những kẻ giấu mặt là chỉ nói một nửa sự thật về người Thiên Chúa giáo được sự giúp đỡ của chính quyền TT. Ngô Đ́nh Diệm; nửa sự thật c̣n lại -về những người Phật giáo di cư, những chùa chiền được xây thêm dưới thời TT. Ngô Đ́nh Diệm th́ họ không thèm đếm xỉa!


Những kẻ giấu mặt rất ma mănh, t́m đủ mọi cách, mọi nguyên nhân để tuyên truyền, bảo rằng anh em ông Diệm chỉ biết lo cho tôn giáo của ḿnh, kỳ thị Phật giáo. Họ khiêu khích hai tôn giáo đúng với câu thành ngữ: “Trai c̣ đánh nhau, ngư ông đắc lợi”. Phật giáo chỉ là “phương tiện”. Thế là họ đă đạt được “mục đích”. Và nó cũng chính là tử huyệt của gia đ́nh họ Ngô.


Thế rồi những đ̣i hỏi yêu sách b́nh đẳng của Phật giáo Ấn Quang ra đời bằng những cuộc biểu t́nh, rồi dẹp biểu t́nh cứ xoay tṛn trong cái ṿng không lối thoát. Chính quyền lập lại trật tự, dẹp những kẻ đem bàn thờ Phật xuống đường làm loạn đường phố th́ người ta cho rằng đàn áp tôn giáo(!). Những mâu thuẫn càng ngày càng leo thang, đỉnh điểm là vụ “tự thiêu” của ḥa thượng Thích Quảng Đức.


Cần phải làm sáng tỏ trong vấn đề này: Đă gọi là “tự thiêu” th́ phải là do chính ḿnh hủy hoại đời ḿnh; đàng này một nhà sư khác chế xăng lên đầu nạn nhân rồi châm lửa đốt vào tháng 06/1963! H́nh ảnh này c̣n lưu truyền trên mạng. Nhiều người c̣n “vẽ rắn thêm chân”, cho rằng ḥa thượng tự đốt. Thử hỏi lấy loại bật lửa nào sử dụng trong khi tất cả đều ướt do xăng! Đây phải gọi là “bị” thiêu chứ không phải “tự” thiêu! Ai đứng đàng sau trong vụ này???.


Tội phạm giết người sờ sờ ra đó, cần phải bắt giam, truy tố theo pháp luật. Thế mà mọi người vô tâm, mù quáng, trút mọi trách nhiệm lên gia đ́nh họ Ngô! Một sự lừa đảo trắng trợn! Lừa đảo các nhân sĩ trí thức dở hơi, nhẹ dạ và các tướng lănh ngây ngô của nền Đệ Nhất VNCH; lừa đảo chính quyền Mỹ và cả thế giới!


Nếu là v́ “độc tài gia đ́nh trị”, nếu là v́ “Nhà Ngô kỳ thị tôn giáo” th́ tại sao măi cho đến đầu năm 1966, tức gần ba năm sau khi nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Ḥa sụp đổ, nhóm Phật giáo Ấn Quang vẫn c̣n làm loạn?! Những yêu sách mà họ đ̣i tiếp theo là cái ǵ? Có phải chăng là giao hoàn toàn miền Nam cho cộng sản!?


Thật vậy, khi miền Nam rơi vào tay cộng sản rồi, chùa chiền bị đập phá, Sư săi đi tù mà chẳng c̣n thấy ma nào yêu sách! Cái đám sinh viên, Phật tử, nhà sư ngày xưa làm loạn đường phố, trói tay chính quyền của nền Đệ Nhất và Đệ Nhị VNCH chết đâu hết rồi!?


Tất cả chỉ là những mưu ma chước quỷ, những con rối trong chiến tranh tâm lư bị các thế lực đứng đàng sau điều khiển. Thế mà cộng sản lừa được cả thế giới!


Sau khi cái gọi là “cuộc cách mạng giải phóng miền Nam thành công”, đến bây giờ người ta mới giật ḿnh nhận ra, th́ đă muộn!


Rồi đến tháng 07/1963, vụ uống thuốc độc của nhà văn Nhất Linh khi ông bị chính quyền giam lỏng tại tư gia. Tháng 08/1963, Quách Thị Trang -lúc đó mới mười lăm tuổi, là một Phật tử đấu tranh(!)- bị trúng đạn chết trong vụ biểu t́nh trước chợ Bến Thành.


Ba cái chết trong ba tháng nối tiếp nhau làm rúng động lương tâm của người Mỹ và thế giới, cho nên chính quyền John F. Kennedy cân nhắc trong việc loại bỏ TT.Ngô Đ́nh Diệm qua bàn tay các tướng tá phản loạn. Ngoài mặt th́ người Mỹ muốn đổ trách nhiệm, coi như trong nội bộ, để các tướng tá Việt Nam tự giải quyết. Nhưng thật ra nếu người Mỹ không khuyến khích, không hỗ trợ th́ đố có ông tướng nào dám tạo phản. Tức là người Mỹ đă chủ mưu. Đám tướng tá chỉ là những kẻ thừa hành.


Những nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ cho rằng anh em TT. Diệm “làm cản trở mục tiêu ngăn chặn cộng sản của họ tại miền Nam Việt Nam”, cho nên lúc đầu họ có ư định không giúp anh em Ông Ngô Đ́nh Diệm dồi dào như ngày xưa, và biện pháp cúp viện trợ được tính đến. Nhưng kế hoạch này có lẽ họ cho rằng với tinh thần quốc gia của ông Diệm th́ khó mà lay chuyển, tốn nhiều thời gian mà t́nh thế bạo động th́ càng ngày càng căng thẳng. Rồi vấn đề đảo chánh được đặt lên bàn cân, nhưng họ cũng dè dặt bởi rút kinh nghiệm từ sự thất bại trong vụ đảo chánh của đại tá Nguyễn Chánh Thi và trung tá Vương Văn Đông hồi năm 1960; Vịnh con heo ở Cuba hồi năm 1961. Nhưng cuối cùng th́ vấn đề đảo chánh cũng được thi hành. Và tổng thống Kennedy trao toàn quyền cho đại sứ Henry Cabot Lodge tùy cơ ứng biến mà hành động.


Người ta đồn đoán rằng TT. Ngô Đ́nh Diệm không cho Mỹ đổ quân vào miền Nam nên mới bị lật đổ!. Thật ra, trước đó (khoảng năm 1962), Ông Ngô Đ́nh Diệm có cân nhắc trong vấn đề này. Ông bảo rằng: miền Bắc có cố vấn Liên Sô và Trung Quốc, chứ không có quân đội tham chiến; nếu chính quyền ông cho Mỹ đổ quân vào th́ mất hết chính nghĩa. Ông cũng đă dự trù cho rút bớt một số cố vấn Mỹ về nước.


Như đă nói ở trên, TT. Ngô Đ́nh Diệm không tham quyền, không tham nhũng nhưng cái tánh cố chấp, quyết đoán của ông quá lớn! Ông thề trước Chúa và nhận trách nhiệm từ Bảo Đại về nước để bảo vệ miền Nam. Ông có sách lược riêng của ông. Ông là người không đội trời chung với cộng sản v́ trong gia tộc có hai người là Ngô Đ́nh Khôi và Ngô Đ́nh Huân bị Việt cộng thủ tiêu cùng lúc với học giả Phạm Quỳnh. Bảo Đại hiểu rơ kể cả khả năng, tánh thanh liêm, ngay thẳng nên tin tưởng và trao hết quyền hành cho ông về quân sự cũng như về dân sự (hồi kư cựu hoàng ghi lại chỉ dụ trước khi ông Diệm về nước). Trong vấn đề này chưa có tiền lệ cho vai tṛ của một thủ tướng thời bấy giờ.


Vào dịp lễ Quốc khánh 26-10-1963, t́nh h́nh lúc này bất ổn nghiêm trọng. Đại diện các cơ quan, đoàn thể đến Dinh Gia Long chúc tụng. Linh cảm một điều ǵ không lành. Có thể ông Diệm cảm nhận được có một số tướng lănh muốn tạo phản, truất phế ông chăng? Cho nên ông buồn rầu tuyên bố trước mặt bá quan văn vơ: “Nếu tôi tiến, các ông tiến theo tôi. Nếu tôi lùi, các ông cứ giết tôi. Nếu tôi chết, các ông hăy theo gương tôi”. Một con người quả cảm, quá tự tin ở tấm ḷng ngay thẳng, chân thật của ḿnh đối với quốc gia, dân tộc. Nếu ông chịu “lùi” th́ không chết, anh em ông đi ra ngoại quốc sống, đâu có bị Dương Văn Minh sai thuộc hạ giết! Ông không “lùi”, nói lên cái khí tiết của một người quân tử. Họ giết ông bởi v́ họ run sợ trước một con người “tiết trực tâm hư”, có chính nghĩa rơ ràng. Những năm tiếp theo sau ông, chính quyền miền Nam... loạn bởi các tướng tá tham lam, bất tài, rồi miền Nam rơi vào tay cộng sản .


Hay nói trắng ra: gia đ́nh TT. Ngô Đ́nh Diệm là nạn nhân của Phật giáo Ấn Quang. Tất cả mọi người Việt Quốc gia, kể cả người Mỹ đă bị trúng độc kế cộng sản khi loại trừ được TT. Ngô Đ́nh Diệm.


Có phải chăng vận mệnh đất nước đă có sự sắp đặt: Đại tá Nguyễn Văn Thiệu kéo quân về tấn công Dinh Gia Long để rồi sau đó ông lên làm tổng thống. C̣n Dương Văn Minh đứng đàng sau chủ mưu, điều hành, chỉ thị hạ sát anh em TT. Ngô Đ́nh Diệm, cuối cùng làm tổng thống được ba ngày th́ giao trọn miền Nam cho cộng sản. Lịch sử đă ghi nhận điều này.


Gần mười năm trời, Nguyễn Văn Thiệu “ăn ṣ”; c̣n Dương Văn Minh th́ có công “đổ vỏ”. Là cái giá Dương Văn Minh phải trả cho việc đê hèn của một vị được gọi là “Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng” mà lại đi giết lén tù binh bị trói hai tay trong hầm xe thiết giáp, không c̣n khả năng phản kháng.

 


Nguyễn Dư

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính