Lời thề trên mộ

Thánh Ngô Đ́nh Diệm

 

 

C̣n đâu nữa,

Một Miền Nam hưng thịnh ?

Chín năm trời, đất nước Việt b́nh an .

Nhờ ơn Ngài

Ngô Tổng Thống  thương dân,

Đem nhiệt huyết

Dựng xây nền Dân Chủ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

Bổng một sớm (1) quê hương thành biển lửa.

Gió đổi chiều, quân khủng bố làm vua

Lũ tướng hèn, tham vọng mấy cho vừa

Giết Tổng Thống chia nhau ba triệu bạc (2).

Cả thế giới bổng bàng hoàng ngơ ngác

Trước hung tin bọn tướng tặc giết người,

Vị anh hùng  Tổng Thống chết mất ngôi .

“Trăm năm nữa khó kiếm người thay thế”. (3)

Các phản tướng tranh dành ăn, xâu xé.

Thăng  quân hàm bọn tướng tá “góp công”

Thưởng bạc vàng cho hạ cấp “xung phong”

Tay vấy máu giết anh hùng thời đại.

Sư Phật Cọng đổ thêm dầu lửa cháy.

Các chùa chiền như ngày hội đấu tranh

Đ̣i tự do “Ḥa Hợp” với ḥa b́nh

Xóa biên giới nhập hai miền thành một.

Ấp Chiến Lược sẽ không c̣n bắt buộc.

Các trại giam phóng thích hết tù nhân.

Nhiều ṣng bài, nhà thổ vươn mọc lên

Tên thành phố được thay tên đổi mới.

.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Đời là thế .

Miền Nam trời lửa khói,

Dương văn Minh

Tên phản bội quê hương .

Đă công khai tuyên bố lệnh đầu hàng

Vô điều kiện

Toàn quân dân tù tội  .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

Bên thánh mộ,

tôi thành tâm sám hối

Dâng lời thề không phản bội quê hương .

Cầu xin Ngài tha thứ,  dủ ḷng thương

Cứu dân Việt khỏi con đường lốc xoáy .

Chấp tay vái ,

Van vái Ngài ba lạy …

Với trầm hương

thơm ngát tới Thiên Đường …

 

 

Nguyễn Đ́nh Hoài Việt

 

(1) Ngày 1/11/1963 các hèn tướng theo lệnh Mỹ và phật giáo Ấn Quang đảo chánh lật đổ chính quyền dân cử VNCH.

 

(2) Mỹ trả công đảo chánh với giá ba triệu bạc VNCH theo thời giá 1963. (có biên lai) như sau:

   

Số bạc 3 triệu đồng (tương đương 42.000 đollars) của Conein trao cho  tướng Đôn phát cho những người sau đây:

Ngày 1/11/63, T/T/TMT Trần thiện Khiêm nhận ..............................500,000 $ 

(do đạI tá Đặng văn Quang làm biên nhận)

Ngày 1/11/63, T/T Tôn Thất Đính tư lệnh quân đoàn 3 nhận ..............500,000 $ 

(do đại úy Phạm viết Hùng nhận)

Ngày 10/11/63, TT Tôn thất Đính có nhân thêm .............................100,000 $

Ngày 4/11/63, tặng sư đoàn 5 .....................................................50,000 $ 

(do đại tá Nguyễn văn Thiệu nhận)

Ngày 5/11/63, tặng liên đoàn thủy quân lục chiến của đại tá Lê nguyên Khang ..100,00$ (do đại úy Quế nhận)

Ngày 5/11/63, đại tá Trần ngọc Huyến thị trưởng Đàlạt nhận...............100,000 $

Ngày 9/11/63, thiếu tá Phan ḥa Hiệp trường thiết giáp nhận...............100,000$

Ngày 19/11/63, đại úy Đào ngọc Diệp câu lạc bộ tổng tham mưu nhận...100,000$

Tổng cộng............................................................................. 1,550,000$

 

Tất cả số tiền 1,550,000 $ trên đây đều có biên nhận (đính kèm). Như vậy c̣n lại 1,450,000 $, trung tướng cũng tặng cho anh em nhưng không có chữ kư biên nhận. Nếu tôi nhớ không lầm th́ trung tướng đă tặng cho các ông sau đây:

 

Trung tướng Dương văn Minh ,Trung tướng Lê văn Kim,Trung tướng Tôn thất Đính ,Thiếu tướng Nguyễn hữuCó, Thiếutướng Trần ngọc Tám ,Trung tướng Nguyễn Khánh ,Trung tướng Nguyễn cao Trí.

 

Ngày 14 tháng 8 năm 1971 

Kư tên 

Hoa

 

(3) Sau khi nghe tin TT.NDD bi sát hại, TT Tưởng Giới Thạch đă công khai xác quyết: “Một trăm năm sau chưa chắc thế giới đă có một vĩ nhân như cố TT.Ngô Đ́nh Diệm”.

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính