Nợ máu phải đền bằng máu

(Quật khởi 30/4/2020)

 

 

Kẻ sống sót xin quay về tưởng nhớ

Tháng Tư Đen xương máu đổ thịt rơi.

Gia đ́nh tôi có tất cả mười người

Chết hết chín, chỉ c̣n tôi sống sót.

 

Nhân chứng sống được về từ cơi chết

Cùng đồng bào hăy đứng dậy chiêu quân

Đốt sao vàng đ̣i nợ máu cho dân

Không thể sống dưới bạo quyền bán nước.

 

Các bạn trẻ thanh sinh viên trí thức

Nhớ c̣n quên nhục mất nước không tên?

Quá lâu rồi dân tộc Việt lầm than

Sao các bạn măi ngủ quên vô cảm.

 

Hăy quật khởi, đứng vùng lên can đảm

Nhào xuống đường t́m xử trảm đảng viên.

Diệt ba đời bọn giặc Cọng ác ôn,

Trừ hậu họa lũ Việt gian bán nước.

 

Cha mẹ bạn bị “công an”  đấu gục

Tại sân đ́nh tức hộc máu chết tươi.

Anh chị em bị chôn sống nửa người

Và chính bạn án ba đời địa chủ.

 

Năm cải cách (1) biển gầm vang đất lở.

Tố gia đ́nh giàu ba họ dâm gian.

Là thương gia hút máu mủ nhân dân

Cần xử bắn theo lệnh truyền quân ủy.

 

Thời mạt vận,  giặc  “Sao Vàng” ác quỷ

Đảng tung ḥanh truất hữu hóa tư nhân

Biến tài nguyên thành tư hữu đương nhiên.

Cấp lănh đạo là thành phần láo khoét.

 

Bạn c̣n nhớ, hàng triệu người phải chết

Trên đại dương, trại cải tạo rừng sâu.

Người Quốc gia bị chặt cổ bêu đầu

V́ chống đối cờ  “ vàng sao” phải chết.

 

Xin hỏi thật bạn công dân nước Việt ,

Có bao giờ  thấy hănh diện hay chưa?

Mang visa nước Dân Chủ Cọng Ḥa (2),

Đi xuất ngoại bị người ta khinh bỉ?

 

Dân tộc Việt, Tổ tiên ta hào khí.

Bốn ngàn năm viết trang sử hào hùng.

Chưa bao giờ khuất phục giặc xâm lăng.

Không lẽ bạn nay cam đành chịu nhục?

 

Là con cháu vua Hùng Vương Việt tộc,

Thuộc giống ṇi Lư Thường Kiệt, Quang Trung,

Là anh hùng Phù Đổng, nữ Trưng Vương

Có sứ mạng hoàn thành trang sử mới.

 

Hởi các bạn Thanh Sinh viên Hà Nội

Huế, Sài G̣n hăy đồng khởi vùng lên.

Đi tiền phong về chiếm lại Saigon

Dân làm chủ đọc tuyên ngôn độc lập.

 

 

Nguyễn Đ́nh Hoài Việt

(1) năm 1954 Miền Bắc thẳng tay phát động quần chúng: cải cách ruộng đất.

(2) Cọng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính