Chơi chữ muốn ǵ đây?

Chơi chữ nhưng không gạt được ai

Thế mà bọn họ cứ làm hoài

Mưu đồ chuyển hướng luôn bền bĩ

Kế hoạch trồng người quá dẽo dai

“Kháng chiến” tuồng xưa từng hốt bạc

“Đấu tranh” kịch mới lại xào bài

Khuyên dân tị nạn thôi không hận (1)

V́ cộng đâu c̣n, chống mới sai!!!??? (2)

 

Nguyễn Đạt

September 20, 2017

 

(1) Họ t́m đủ mọi cách để thay đổi ư nghĩa ngày 30 tháng 4 mà người Việt tị nạn VC gọi là Ngày Quốc Hận, họ t́m đủ mọi cách để bỏ chữ “Quốc Hận” và thay bằng những danh từ nhẹ nhàng vô thưởng vô phạt khác. Như thế, không phải là họ ngầm khuyên dân tị nạn VC thôi dừng hận nữa mà tổn hao sức khoẻ???!!! Họ tốt quá chăng???!!!


(2) Rồi bây giờ họ lại bày ra vụ “Cộng Đồng Không Cộng Sản”. Họ muốn ǵ đây? Hỏi tức là trả lời.

 

NCK và đồng bọn trước đây đă cố gắng tuyên truyền “bây giờ đâu c̣n cộng sản nữa mà chống cộng”.

 

Những năm gần đây lại có câu tuyên truyền “tôi không chống VC mà chỉ chống độc tài” như NHQ, như TKN... 

 

 

 

 

Không Cộng Sản!

 

Tớ không là Việt Tân

Chỉ chung mâm, chung bát

Đù cha cái thằng nào

Tung tấm hình gian ác...

 

Tớ ngồi với Đéo Cày

Thằng cán binh vịt cộng

Đứa nào dám chỉ tay

Chính nó quân...phản động!

 

Tớ không là Vịt Tân

Chỉ thâm tình bè bạn

Ngồi với cháu Tứ Duy

Là tớ ”Không Cộng Sản”!

 

Búa Tạ

 

 

 

Cứ theo đường lối “Không cộng sản” này là thắng chắc rồi, Đồng bào hải ngoại ơi!!!???

 

Hải ngoại này “không Cộng Sản” dzồi

Đâu cần “chống Cộng”nữa ai ôi!

Quây quần ăn nhậu chen vai tựa

Xúm xít hàn huyên thích cánh ngồi

Quốc Hận xoá tan đừng “lấn cấn” (1)

Cờ Vàng chối phắt chẳng lôi thôi (2)

42 năm họ chưa xong chuyện (3)

Cấp tiến “phe ta”, thắng mấy hồi!!! (4)

 

Nguyễn Đạt

August 30, 2017

 

(1) “Lấn cấn”: Chưa thông suốt, chưa thực sự yên tâm, c̣n phải bận tâm suy nghĩ (chữ thường dùng trong nước)

(2) Đéo Cày công khai chối bỏ Cờ Vàng.

(3) Lư luận của bọn vịt tân: Chống cộng theo cách của mọi người ở hải ngoại là lỗi thời, nên đă 42 năm rồi việt cộng càng ngày càng mạnh.

(4) Theo lập trường, đường lối, chủ trương cấp tiến của “phe ta” (vịt tân), lập ra toàn “công đồng không cộng sản” ở hải ngoại th́ chắc chắn sẽ thắng chẳng mấy hồi v́ “không cộng sản” có nghĩa là không c̣n ai là cộng sản nữa,  có nghĩa là chiến thắng rơ ràng vô cùng to lớn và quá vẻ vang, theo kiểu “bất chiến tự nhiên thành”. C̣n theo đường lối “chống cộng” nghĩa là cộng sản vẫn c̣n đó, có nghĩa là chúng ta c̣n ở thế “bị động”, “chống cộng hoài mệt quá, chống đến 42 năm rồi mà việt cộng vẫn c̣n hoài, thất bại thấy rơ ràng”. “Có nhiều cách chống cộng mà”, đâu phải chỉ có một cách chống cộng lỗi thời mà nhiều người ở hải ngoại cứ khăng khăng theo đâu, khiến “phe ta đánh phe ḿnh” bậy quá.

 

 

 

Chống Cộng cần phân biệt bạn

 

Chống Cộng cần phân biệt bạn, thù

Bằng không, bá láp, hạng ruồi bu!

Cờ Vàng chối bỏ: bầy heo hạch (1)

Vẹm Đỏ cung nghênh: lũ chuột chù (2)

Hả họng đầy phân, tru với sủa

Nhe nanh vàng bựa, doạ cùng hù

Nằm vùng nối giáo muôn người thấy

Cứ ngỡ đồng hương mắt bị mù!

 

Nguyễn Đạt

November 25, 2014

 

(1) Chối bỏ Cờ Vàng hay bênh vực kẻ xúc phạm Cờ Vàng đều là bọn bưng bô VC, giả dạng “chống Cộng”.

(2) Cung nghênh Vẹm Đỏ chối bỏ Cờ Vàng và chống người chống Cộng đều là bọn bưng bô VC, giả dạng “chống Cộng”.

 

Những kẻ biết phân biệt bạn (Quốc Gia Cờ Vàng chống Cộng) và thù (Việt Cộng Cờ Đỏ buôn dân bán nước và “đội ngũ tay sai bưng bô VC ở hải ngoại” chống người chống Cộng ) th́ không bao giờ nói “PHE TA” ĐÁNH “PHE M̀NH” một cách ngớ ngẩn, hàm hồ, nhằm tung hoả mù che lấp SỰ THẬT, CHÍNH NGHĨA.

 

 

 

Chống Cộng cần phân biệt bạn, thù

 

Bưng bô Việt cộng đếch ra ǵ

Hót điệu cu mồi chẳng sợ khi

Đội háng khỉ rừng đầu sói sọi

Luồn trôn chồn mướp mặt đen ś

Thân danh đem lót hầu tâng bốc

Bằng cấp mang trưng cốt lạy qú

Một lũ buôn dân cùng bán nước

Sống đời ô nhục để làm chi?

 

Nguyễn Đạt

November 25, 2013

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính