Năm A
Chúa nhật 14 Thường Niên

 

(Bài 1)

 

Tránh tự măn để hiểu biết và kinh nghiệm về Thiên Chúa hơn

 

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=I0fODrEvYcI&list=PLV5k4sBhQLw5lOD3zUW35x-n9Aw6wUmo-&index=2&pp=gAQBiAQB

 

 I. ĐỌC LỜI CHÚA

 

Dcr 9:9-10: (9) Ḱa Đức Vua đang đến với ngươi: Người (…) khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn c̣n theo mẹ.

● Rm 8:9.11-13: (9) Anh em được Thần Khí chi phối, v́ Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có Thần Khí của Đức Kitô, th́ không thuộc về Đức Kitô.

● TIN MỪNG: Mt 11:25-30

 

Chúa Cha và người Con

 

(25) Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: «Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, v́ Cha đă giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. (26) Vâng, lạy Cha, v́ đó là điều đẹp ư Cha».  (27) «Cha tôi đă giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rơ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rơ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

 

Hăy mang lấy ách của tôi

 

 (28) «Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hăy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. (29) Anh em hăy mang lấy ách của tôi, và hăy học với tôi, v́ tôi có ḷng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. (30) V́ ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng».

 

II. CHIA SẺ

 

Câu hỏi gợi ư:

 

1.   Người tự măn với những ǵ ḿnh đang có, đang biết, th́ có thể có thêm, biết thêm nhiều hơn không? Tại sao?

2.   Trong đời sống tâm linh, nếu ta tự măn với những hiểu biết hay tŕnh độ tâm linh ḿnh đang có, th́ có thể tiến bộ về tâm linh hơn không? Tại sao?

3.   Mang lấy ách của Đức Giêsu nghĩa là ǵ? Tại sao ách Ngài lại nhẹ nhàng?

 

Suy tư gợi ư:

 

1.   Muốn đạt chân lư, phải dấn thân trọn vẹn cho chân lư

 

Một nhà thông thái nọ đến xin một đạo sư truyền đạo cho ḿnh. Đạo sư bèn lấy trà ra để tiếp khách. Nhưng ông làm một điều rất kỳ lạ: nước đă đầy và tràn ra mà ông vẫn cứ rót tiếp. Người khách ngạc nhiên hỏi ông tại sao lại làm như vậy. Đạo sư đáp: «Tâm hồn và ḷng trí ông cũng đầy ắp như tách trà này rồi, làm sao chứa thêm những chân lư về đạo được nữa?»

 

Kinh nghiệm cho tôi thấy: một khi ḷng trí tôi mải miết lo chuyện ǵ, th́ tôi không thể mải miết với chuyện khác được, nhất là những chuyện có tính chất trái ngược với chuyện tôi đang mải miết say mê. Đó là một định luật tâm lư rất phổ quát. Cũng vậy, một người đang say mê những chuyện trần tục, những chuyện tầm thường, người ấy khó có thể nhập tâm và hiểu được những chân lư siêu việt của tôn giáo. V́ muốn hiểu và cảm nghiệm được những chân lư này, con người phải dấn thân trọn vẹn cho chân lư. Chân lư tôn giáo giống như viên ngọc quư hay kho báu dấu trong ruộng, phải bán hết tất cả những ǵ ḿnh có mới mua được (x. Mt 13:44-46). Đối với những ai trong ḷng đang đầy ắp «cái tôi» vị kỷ của ḿnh cũng vậy, ḷng trí họ không c̣n chỗ nào cho Thiên Chúa hay Đức Giêsu sống và hoạt động trong họ nữa.

 

2. Phá chấp, phá «sở tri chướng»

 

Học sinh cấp một được cô giáo dạy: không được lấy số nhỏ trừ số lớn, v́ không thể có 3 trái cam mà lại ăn hết 5 trái được. Với trí óc của em, điều đó hoàn toàn hợp lư, không thể khác được. Nhưng nếu em cứ cố chấp với kiến thức hạn hẹp ấy, em sẽ không thể chấp nhận khái niệm về số âm khi em bắt đầu học cấp 2 vốn coi việc lấy số nhỏ trừ số lớn là chuyện b́nh thường.

 

Cũng vậy với các học sinh cấp hai. Các em được dạy rằng trong căn hiệu bậc hai không thể có số âm, v́ số trong căn hiệu được giả thiết là b́nh phương của một số, mà đă là b́nh phương th́ không thể là số âm được. Đối với tŕnh độ cấp 2 của các em, điều đó thật hợp lư, và không thể khác hơn được. Nhưng nếu các em cứ cố chấp với kiến thức cố hữu này, các em sẽ không thể chấp nhận được khái niệm về số ảo được dạy trong chương tŕnh giải tích ở đại học, cho phép có số âm trong căn hiệu bậc chẵn.

 

C̣n nhiều thí dụ khác tương tự trong lănh vực toán học, vật lư, hóa học, sinh học… Tương tự, với những kinh nghiệm và kiến thức trần gian, nếu cứ chấp vào đó, người ta không thể hiểu được những chân lư cao sâu về tâm linh trong tôn giáo. Cứ chấp cứng vào những quan niệm hay lề lối suy tư của tôn giáo này, ta sẽ vô phương hiểu được quan niệm hay lề lối suy tư của các tôn giáo khác. Hoặc cố chấp vào những điều mà ta cho là chân lư bất biến ở tŕnh độ này, ta không thể tiếp thu được những chân lư ở tŕnh độ cao hơn.

 

3.   Ai tự măn với những ǵ ḿnh đă biết sẽ không thể biết thêm

 

Cái lư tất yếu ấy, Đức Giêsu đă nói đến: «Lạy Cha, con xin ngợi khen Cha, v́ Cha đă giấu không cho các bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn» (Mt 11:25). «Các bậc khôn ngoan thông thái» ở đây không có nghĩa là những người khôn ngoan thông thái đích thực, mà đúng hơn là những kẻ tự măn với sự thông thái của ḿnh, cho rằng sự hiểu biết của ḿnh đă viên măn, tràn đầy, không cần phải học hay t́m hiểu thêm ǵ nữa. Một người tuy dốt nát hiểu biết không hơn ai, nhưng lại tự măn về sự hiểu biết của ḿnh, cũng được liệt vào hạng này. Họ giống như tách trà đă đầy ắp tới miệng, không thể chứa thêm giọt nước nào nữa. C̣n «những người bé mọn» ở đây không có nghĩa là những người nhỏ bé, địa vị thấp kém, ít học hành, ít kiến thức, mà có nghĩa là những người tự cho ḿnh là c̣n biết rất ít, hoặc chưa biết ǵ cả. Những người này bao gồm cả những người hết sức thông thái nhưng không cho rằng ḿnh biết tất cả, vẫn sẵn sàng lắng nghe và học hỏi nơi người khác. Tâm hồn họ như một ly chưa đầy, sẵn sàng đón nhận những ǵ từ ngoài vào.

 

Hai hạng người trên, với thời gian, hạng thứ nhất – tự măn với những hiểu biết của ḿnh – sẽ không tiếp nhận thêm được ǵ nữa, nên dần dần sẽ bị lạc hậu khi sống trong một thế giới hay xă hội ngày càng tân tiến. Họ cho rằng những điều họ từng tiếp thu được đă viên măn, trọn vẹn, là những chân lư bất biến rồi, nên không thể chấp nhận điều ǵ khác hay ngược với những kiến thức ấy. Họ cố chấp với những hiểu biết ấy, nên không thể tiến xa và lên cao hơn được nữa. Họ như một học sinh cấp một, cứ nhất định rằng không thể lấy số nhỏ trừ số lớn được, nên từ chối không học cấp hai, v́ không chấp nhận được khái niệm về số âm. Phật giáo gọi sự cố chấp này là «sở tri chướng», nghĩa là chính sự hiểu biết của ḿnh là chướng ngại cản trở ḿnh hiểu biết thêm. C̣n hạng thứ hai, cho dù hiểu biết nhiều tới đâu, vẫn cảm thấy ḿnh c̣n rất nhiều điều chưa biết, và những ǵ ḿnh đă biết c̣n rất phiến diện, thiếu sót, nên không tự măn mà khao khát và sẵn sàng học hỏi thêm. V́ thế, họ vẫn c̣n khả năng tiếp thu thêm những điều mới lạ. Socrate, một triết gia lỗi lạc thời thượng cổ, nói: «Điều tôi biết chắc chắn là: tôi không biết ǵ cả». Những người có thái độ như ông, cho dù có thông thái tới đâu, cũng là «những kẻ bé mọn» mà như Đức Giêsu nói, sẽ được Chúa Cha mặc khải cho những chân lư quan trọng.

 

4. Bé mọn trong đời sống tâm linh

 

Để hiểu biết về thế giới vật chất hữu hạn này mà người ta đă phải phá chấp không biết bao nhiêu lần mới có thể tiến bộ và lên cao hơn cấp độ ḿnh đang có. Để hiểu được một giả thuyết khoa học mới, phải chấp nhận giả thuyết cũ là c̣n thiếu sót. Vật chất hữu hạn mà c̣n vậy, huống hồ Thiên Chúa vô hạn, siêu việt, siêu nghiệm, không bao giờ hiểu cho hết được! V́ thế, để hiểu biết về Thiên Chúa, nếu ta cứ tự măn hay cố chấp vào những hiểu biết cũ th́ ta sẽ ở măi trong tŕnh độ thấp kém của ḿnh, không thể tiến xa hơn được. Đúng ra càng sống đạo lâu, sự hiểu biết, khám phá và kinh nghiệm về Thiên Chúa của ta càng phải mới lạ, sâu xa và phong phú hơn. Thánh Phaolô viết: «Với thời gian, lẽ ra anh em phải là những bậc thầy, thế mà anh em lại cần phải để cho người ta dạy anh em những điều sơ đẳng về các sấm ngôn của Thiên Chúa: thay v́ thức ăn đặc, anh em vẫn c̣n phải dùng sữa. Thật vậy, phàm ai c̣n phải dùng sữa, th́ không hiểu ǵ về đạo lư liên quan đến sự công chính, v́ người ấy vẫn là trẻ con. Thức ăn đặc th́ dành cho những người đă trưởng thành, những người nhờ thực hành mà rèn luyện được khả năng phân biệt điều lành điều dữ» (Dt 5:12-14). Khi c̣n nhỏ, ta chỉ có thể ăn sữa, và ăn sữa là đủ để ta sống. Nhưng khi lớn lên, thức ăn lỏng như sữa không cung cấp đủ năng lượng cần thiết để ta sống và sinh hoạt.

 

Cũng vậy đối với đời sống tâm linh. Khi mới bước vào đời sống tâm linh, ta cần dùng một thức ăn tâm linh sơ đẳng: chẳng hạn ta cầu nguyện bằng những lời kinh đă dọn sẵn, nhờ đó ta tập nói chuyện với Chúa. Và lúc đó thức ăn tâm linh đó đủ cho sự sống tâm linh c̣n non nớt của ta. Nhưng nếu ta không nâng cấp cách cầu nguyện ấy lên, tâm linh ta không thể lớn lên được. Cách cầu nguyện đơn giản ấy không đem lại đủ sức mạnh để ta chu toàn những phận sự ngày càng khó khăn và nặng nề hơn của ta, không giúp ta vượt qua được những trở ngại lớn lao mà ta gặp trên đường đời, và thắng được những cơn cám dỗ mạnh mẽ. Ta cần thực tập những cách cầu nguyện cao hơn: cầu nguyện tự phát bằng chính những tâm t́nh có thật, những nhu cầu có thật của ta. Hoặc cao hơn nữa, cầu nguyện bằng cách ư thức sâu xa sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn ta, bằng cách lắng nghe Chúa nói trong đáy ḷng ta, bằng sự kết hiệp thân mật với Thiên Chúa… Những cách cầu nguyện cao cấp đem lại cho ta nhiều sức mạnh, nhiều niềm vui hơn, nhờ đó ta có nhiều kinh nghiệm về Thiên Chúa hơn…

 

Nếu ta tự măn với t́nh trạng tâm linh hiện tại của ta, đời sống tâm linh của ta không thể lớn lên và mạnh mẽ được. Trái lại, nếu ta nh́n nhận rằng ta cần phải tiến bộ nhiều hơn, sẵn sàng đón nhận những hiểu biết và kinh nghiệm mới mẻ về Thiên Chúa, những cách thức sống đạo mới hơn, cao hơn, thực tế hơn, bớt h́nh thức mà đi vào chiều sâu hơn, th́ ta sẽ thấy ḿnh dần dần tiến cao hơn, và dễ dàng sống thánh thiện, vị tha, hy sinh cho Thiên Chúa và tha nhân hơn. Nếu cá nhân cần phải loại trừ tính tự măn mới tiến bộ được, th́ các tập thể, kể cả quốc gia, tôn giáo, cũng phải như vậy.

 

 

III. CẦU NGUYỆN

 

Lạy Cha, tâm hồn con nặng trĩu những âu lo, phiền muộn, chỉ v́ con đă đặt nặng «cái tôi» của ḿnh nhiều quá. «Cái tôi» của con đă chiếm hết không gian tâm thức của con, và gây ra biết bao xáo trộn, xung đột với tha nhân, với lương tâm, với bổn phận, tạo nên bao phiền muộn, lo lắng, sợ hăi… Cái ách của «cái tôi» thật nặng nề. Xin cho con biết mang lấy ách nhẹ nhàng của Đức Giêsu, bằng cách «từ bỏ ḿnh», là điều kiện đầu tiên mà Ngài đ̣i buộc những ai theo Ngài phải thực hiện. Từ xưa đến nay, con chỉ mang danh theo Chúa thôi, chứ thực tế con chưa hề theo Ngài bao giờ, v́ con chưa hề «từ bỏ ḿnh». Con vẫn coi «cái tôi» của ḿnh quan trọng quá mức! Ai nói động đến con là con nổi tam bành lên. Xin cho con hiểu rằng điều kiện tiên quyết để theo Chúa là từ bỏ chính «cái tôi» của ḿnh. Nhờ thế, những ai theo Chúa đích thực luôn luôn được b́nh an, hạnh phúc và tràn đầy sức mạnh.

 

 

Nguyễn Chính Kết

_______________

Để đọc tiếp bài 2:

 

Mang lấy ách t́nh yêu của Đức Giêsu, là dẹp bớt «cái tôi» của ḿnh đi (09/07/2023)

Web: https://cstm-nam-a.blogspot.com/2023/07/a-tn14b.html

Video: https://www.youtube.com/watch?v=fNpG0y9rwqY&list=PLV5k4sBhQLw5lOD3zUW35x-n9Aw6wUmo-&index=2&pp=gAQBiAQB

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính