Năm A
Chúa Nhật thứ 27 Thường Niên

(Bài 1)

 

Tôn giáo thời nay có khác thời các ngôn sứ và thời Chúa Giêsu không?

 

Web: https://cstm-nam-a.blogspot.com/2023/09/a-tn27a.html

Video: https://www.youtube.com/watch?v=FfnlgRVJgOY&list=PLV5k4sBhQLw5lOD3zUW35x-n9Aw6wUmo-

 

I. ĐỌC LỜI CHÚA

 

Is 5:1-7: (4) Có ǵ làm hơn được cho vườn nho của tôi, mà tôi đă chẳng làm? Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại? (5) Vậy bây giờ tôi cho các người biết tôi đối xử thế nào với vườn nho của tôi: hàng giậu th́ chặt phá cho vườn bị tan hoang, bờ tường th́ đập đổ cho vườn bị giày xéo.

 

Pl 4:6-9: (9) Những ǵ anh em đă học hỏi, lănh nhận, nghe, thấy ở nơi tôi, th́ hăy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn b́nh an của anh em.

 

● TIN MỪNG: Mt 21:33-43

 

Dụ ngôn những tá điền sát nhân

 

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân:  (33) Các ông hăy nghe một dụ ngôn khác: «Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. (34) Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. (35) Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. (36) Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. (37) Sau cùng, ông sai chính con trai ḿnh đến gặp chúng, v́ nghĩ rằng: «Chúng sẽ nể con ta». (38) Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, th́ bảo nhau: «Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!» (39) Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. (40) Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm ǵ bọn tá điền kia?» (41) Họ đáp: «Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông». (42) Đức Giêsu bảo họ: «Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công tŕnh của Chúa, công tŕnh kỳ diệu trước mắt chúng ta.

 

(43) Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.

 

 

II. CHIA SẺ

 

Câu hỏi gợi ư:

 

1.   Dụ ngôn này có ư nghĩa ǵ? Những nhân vật trong đó ám chỉ những ai?

2.   Dụ ngôn này chỉ áp dụng đúng cho Do Thái giáo thời của Đức Giêsu thôi, hay c̣n có thể đúng cho các tôn giáo, các thể chế xă hội thuộc mọi nơi mọi thời?

2.   Nếu đúng cho mọi thời đại, th́ ta có đóng vai tṛ nào trong vở kịch không?

 

Suy tư gợi ư:

 

1.   Đức Giêsu đến hoàn chỉnh tôn giáo cũ và thiết lập Nước Trời

Đức Giêsu đă đến trần gian, Ngài có nhiệm vụ thành lập Nước Trời, là một vương quốc b́nh an, hạnh phúc, nơi ấy t́nh yêu luôn ngự trị trong tâm hồn mọi người, và mọi người đều đối xử với nhau bằng t́nh yêu. Nước ấy trước tiên và cần thiết nhất phải được thành lập trong ḷng mỗi người: «Nước Thiên Chúa ở trong các ông», (bản tiếng Anh của NIV là: «The kingdom of God is within you» – Lc 17:21). Và từ trong ḷng mỗi người, Nước ấy mới được thể hiện trong xă hội và thế giới thành một vương quốc hoàn hảo, tốt đẹp, trong đó mọi người đều thật sự hạnh phúc. Để thực hiện Nước ấy, Ngài đă hoàn chỉnh, nâng cấp tôn giáo của Cựu ước – mà Môsê đă có công luật pháp hóa thành một tôn giáo có quy củ – bằng cách nội tâm hóa tôn giáo ấy. Ngài chủ trương: «Đă đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giêrusalem. Giờ đă đến – và chính là lúc này đây – giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật» (Ga 4:21.23).

 

Nhưng giáo lư mới của Ngài nói chung chỉ được giới b́nh dân chấp nhận (đặc biệt bọn thu thuế, gái điếm, những người tội lỗi). C̣n giới lănh đạo tôn giáo thời ấy không chấp nhận. Chẳng những không chấp nhận, họ c̣n cho rằng Ngài là kẻ phá hoại tôn giáo, làm đảo lộn những giá trị truyền thống của tôn giáo, vốn chuộng những h́nh thức, lễ bái bên ngoài. Họ cho rằng những truyền thống này xuất phát từ Thiên Chúa nên con người không được thay đổi. V́ thế, họ đă t́m cách trừ khử Ngài. Và cuối cùng, do âm mưu của họ, Ngài đă bị kết án tử h́nh thập giá. Họ giết Ngài với lư do: bảo vệ truyền thống tôn giáo. Nhưng họ hành động như vậy v́ quyền lợi của Thiên Chúa th́ ít, mà v́ quyền lợi của họ th́ nhiều. V́ truyền thống ấy đă và đang đem lại nhiều đặc quyền đặc lợi cho họ trong tôn giáo cũng như ngoài xă hội. Ngài biết trước và báo trước họ sẽ giết Ngài, đồng thời tố cáo tội ác của họ qua dụ ngôn những tá điền sát nhân.

 

2. Ư nghĩa của dụ ngôn những tá điền sát nhân

Trong dụ ngôn này, bằng h́nh thức ẩn dụ, Đức Giêsu vạch trần sự sang đoạt quyền lợi của Thiên Chúa và âm mưu giết Con của Ngài – là Đức Giêsu – của giới lănh đạo tôn giáo Do Thái. Trong dụ ngôn này, Đức Giêsu muốn ám chỉ:

a- Ông chủ vườn nho là Thiên Chúa;
b- Vườn nho là dân Israel;
c- Các tá điền là giới chức sắc lănh đạo Do Thái giáo;
d- Đầy tớ của chủ vườn đến thu lợi là các ngôn sứ;
e- Người con trai của chủ vườn là Đức Giêsu;
g- Các tá điền khác là dân ngoại.

 

Thiên Chúa lập nên Do Thái giáo và giao cho giới lănh đạo tôn giáo trông coi để đem lại nguồn lợi – là vinh quang của Ngài cũng là hạnh phúc của dân chúng – về cho Ngài. Nhưng nhiều khi giới lănh đạo tôn giáo thay v́ quan tâm đem lại vinh quang cho Ngài và hạnh phúc cho nhân loại, th́ lại chỉ quan tâm t́m kiếm, bảo vệ, củng cố vinh quang, quyền bính và quyền lợi cho bản thân và cho giới chức sắc của ḿnh. Đối với họ, Thiên Chúa và tôn giáo chỉ là b́nh phong, chiêu bài để họ tiến thân trong môi trường tôn giáo và xă hội, để họ nắm vững quyền bính và quyền lợi đă đạt được. Quyền bính thay v́ họ dùng để phục vụ dân Chúa, đem lại hạnh phúc cho dân, th́ họ lại dùng để củng cố vinh quang bản thân họ, để áp đặt lên dân chúng ách thống trị của họ, để có được một đời sống giàu sang, phú quư, an nhàn cho họ.

 

Các ngôn sứ đă lên tiếng cảnh báo họ, yêu cầu họ đi vào đường ngay nẻo chính th́ họ t́m cách hăm hại bằng nhiều cách. Khi Đức Giêsu đến để cải cách tôn giáo, nâng cấp tôn giáo lên, th́ giới lănh đạo Do Thái giáo đă chụp mũ Ngài là phá hoại tôn giáo, là lộng ngôn phạm thượng, chống lại Thiên Chúa, chống lại quyền bính tôn giáo, là kẻ nguy hại cho tôn giáo, cho trật tự xă hội, v.v… Họ c̣n cấu kết với chính quyền ngoài đời để kết án Ngài. Họ đă mượn danh nghĩa bảo vệ vinh quang Chúa, bảo vệ tôn giáo để trừ khử Ngài, nhưng kỳ thực họ chỉ muốn bảo vệ quyền bính và những đặc quyền đặc lợi của họ trong tôn giáo và xă hội mà thôi. Giáo lư mới của Đức Giêsu mang tính nội tâm hóa rất cao, coi nhẹ những h́nh thức lễ bái bên ngoài mà nhấn mạnh hơn thái độ nội tâm. Mà dân chúng th́ càng ngày càng có nhiều người nghe theo giáo huấn của Ngài. V́ thế, họ cảm thấy uy tín của Ngài, những lời giảng dạy có tính cách mạng của Ngài rất nguy hiểm cho quyền bính và quyền lợi của họ, mà họ cảm thấy phải bảo vệ cho bằng được. Một cách nào đó, họ đă ăn cướp vinh quang của Thiên Chúa, cũng là hạnh phúc của dân chúng.

 

3. Chúng ta đang đóng vai tṛ nào trong vở kịch?

Vấn đề đặt ra cho chúng ta là: dụ ngôn này chỉ đúng cho tôn giáo thời của Ngài – là Do Thái giáo – mà thôi, hay nó cũng có thể đúng cho tôn giáo mọi thời đại? Nếu nó chỉ đúng với Do Thái giáo trong quá khứ mà thôi, th́ dụ ngôn này không có giá trị cho thời đại chúng ta. Và nếu thế th́ 4 sách Tin Mừng đă có những phần không có giá trị thực tế cho mọi thời mọi nơi. Điều này người Kitô hữu khó có thể chấp nhận, v́ Tin Mừng được mọi Kitô hữu tin rằng có giá trị cho mọi nơi mọi thời. V́ thế, dụ ngôn này vẫn có thể đúng với mọi tôn giáo trong mọi thời đại. Nghĩa là vẫn có thể đúng trong thời đại chúng ta. Nếu thế, chúng ta thử thật ḷng xét ḿnh xem, ta có dự phần vào vở kịch của dụ ngôn này không?

 

– Ta sẽ đóng vai giới lănh đạo tôn giáo nếu ta đang là một chức sắc tôn giáo và ta đang cương quyết nhân danh vinh quang và quyền lợi Thiên Chúa để bảo vệ quyền bính và quyền lợi ḿnh. Hơn là thật sự bảo vệ vinh quang và quyền lợi của Ngài, tức bảo vệ quyền lợi và hạnh phúc của nhân loại, đặc biệt những người bé nhỏ nhất, đang bị đàn áp, bóc lột trong thế giới? Muốn biết điều này rất dễ: Ta chỉ cần xét xem ta có thật sự quan tâm đến hạnh phúc của những kẻ nghèo hèn bé mọn, những kẻ bị áp bức trong xă hội để bênh vực họ không? Đó là những người mà Đức Giêsu đă tự đồng hóa với chính Ngài. Ta có thật sự ưu ái và nâng đỡ họ trong cảnh khốn cùng không, hay ta chỉ ưu ái những kẻ giàu sang, và đứng về phe có quyền bính trong xă hội? Nhất là ta có ác cảm, chụp mũ, mạ lị những ai dám nói thẳng nói thật những bất công, bất hợp lư trong cộng đoàn, xứ đạo hay Giáo Hội không?

 

– Ta sẽ đóng vai các ngôn sứ của Thiên Chúa nếu ta dám hành động v́ vinh quang Thiên Chúa và hạnh phúc nhân loại. Dám làm chứng cho Thiên Chúa, dám lên tiếng và ra mặt bênh vực kẻ cô thân cô thế, bị bóc lột áp bức, bất chấp phải hy sinh quyền lợi, hạnh phúc cá nhân. Ngôn sứ là người của Thiên Chúa, của chân lư, công lư và t́nh thương, hơn là người của một thế lực trần gian, cho dù là Giáo Hội. Nhất là những khi Giáo Hội đang đi sai đường lối của Thiên Chúa như đă từng thấy trong lịch sử. Ngôn sứ của Thiên Chúa là người dám lên tiếng cho sự thật, cho t́nh thương, bất chấp bị đồng đạo hiểu lầm, kết án hay chụp mũ. Số phận các ngôn sứ luôn luôn là như thế (x. Mt 5:12; Lc 6:23).

 

– Ta sẽ đóng vai dân chúng bị giật dây khi ta sẵn sàng hùa theo giới có chức có quyền để được hưởng chút ít quyền lợi mà họ ban phát cho ḿnh, bất chấp họ làm những điều sai trái. Cũng như dân Do Thái xưa: họ biết Đức Giêsu nói đúng, nói thật nên muốn tôn Ngài làm vua, nhưng khi giới lănh đạo tôn giáo âm mưu hại Ngài, th́ dân chúng lại hùa theo họ, tạo cho họ một hậu thuẫn mạnh mẽ để lên án và giết chết Ngài. V́ dân chúng là những người dễ bị doạ nạt, không dám suy nghĩ độc lập theo lương tri ḿnh, chỉ biết suy nghĩ và làm theo những ǵ người có quyền dạy bảo, tuyên truyền. Họ sẵn sàng hành động như đàn cừu Panurge! (con đầu đàn nhảy xuống biển th́ cả đàn nhảy theo!) Sức mạnh của giới lănh đạo nhiều khi dựa trên sự hậu thuẫn này. Thật vậy, nếu dân chúng không hùa theo giới lănh đạo tôn giáo Do Thái, mà dám hành động theo lương tri ḿnh, th́ giới này chưa chắc đă hại được Ngài. V́ thế, dân chúng cũng có trách nhiệm trước cái chết của Ngài, và của những ngôn sứ đi trước và sau Ngài!

 

Rất có thể mỗi người chúng ta đều đang đóng một vai trong vở kịch ấy. Đôi khi phải thành thật với chính ḿnh và với Thiên Chúa, đồng thời có can đảm chấp nhận sự thật, chúng ta mới nhận ra ḿnh đang đóng vai tṛ nào. Điều ta phải lưu ư đó là trách nhiệm của ta gắn liền với vai tṛ ta đóng. Bài Tin Mừng nói: «Ác giả ác báo» (Mt 21,41) là một lời cảnh cáo!

 

III. CẦU NGUYỆN

 

Lạy Cha, đọc dụ ngôn những tá điền sát nhân của Đức Giêsu, con nhận ra dụ ngôn ấy đang là một thực tại sống động trong thế giới hiện tại con đang sống, mà trong đó con đang đóng một vai tṛ, và là một nhân vật trong đó. Xin cho con đủ chân thành và sáng suốt để nhận ra vai tṛ con đang đóng là vai tṛ nào, có đẹp ḷng Cha không, vai tṛ đó được Cha chúc lành hay nguyền rủa. Xin giúp con thành thật với chính bản thân con và với Cha.

 

 

Nguyễn Chính Kết

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính