Năm A
Chúa Nhật thứ 16 Thường Niên

 

(Bài 1)

 

Tại trần gian, kẻ tốt người xấu chung sống với nhau

 

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=Xn8lXAWHbXk&list=PLV5k4sBhQLw5lOD3zUW35x-n9Aw6wUmo-

 

I. ĐỌC LỜI CHÚA

 

● Kn 12:13.16-19: (13) Các phán quyết của Ngài không bất công. (15) Ngài là Đấng công chính, cai trị muôn loài thật công minh.

 

● Rm 8:26-27: (26) Có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, v́ chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta (...) (27) Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói ǵ, v́ Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ư Thiên Chúa.

 

 

● TIN MỪNG: Mt 13,24-43

 

Dụ ngôn cỏ lùng

 

(24) Đức Giêsu tŕnh bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: «Nước Trời ví như người kia gieo giống tốt trong ruộng ḿnh. (25) Khi mọi người đang ngủ, kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. (26) Lúa mọc lên và trổ bông, th́ cỏ lùng cũng xuất hiện. (27) Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: «Thưa ông, không phải ông đă gieo giống tốt trong ruộng ông sao? (28) Thế th́ cỏ lùng ở đâu ra vậy?» Ông đáp: «Kẻ thù đă làm đó!» Đầy tớ nói: «Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?» (29) Ông đáp: «Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. (30) Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hăy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, c̣n lúa, hăy thu vào kho lẫm cho tôi».

 

Dụ ngôn hạt cải

 

(31) Đức Giêsu c̣n tŕnh bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: «Nước Trời cũng giống như hạt cải người nọ gieo trong ruộng ḿnh. (32) Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được».

 

Dụ ngôn men trong bột

 

(33) Người c̣n kể cho họ một dụ ngôn khác: «Nước Trời cũng giống như men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men».

 

Tại sao Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói?

 

(34) Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông; và Người không nói ǵ với họ mà không dùng dụ ngôn, (35) hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.

 

Giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng

 

(36) Bấy giờ, Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: «Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe». (37) Người đáp: «Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. (38) Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. (39) Kẻ thù đă gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. (40) Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, th́ đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. (41) Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, (42) rồi quăng chúng vào ḷ lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. (43) Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai th́ nghe.

 

 

II. CHIA SẺ

 

Câu hỏi gợi ư:

 

1.   Tại trần gian, người tốt kẻ xấu, người thiện kẻ ác phải chung sống với nhau. Điều đó có nằm trong kế hoạch hay ư muốn của Thiên Chúa không? Chúng ta có dễ dàng phân biệt kẻ tốt người xấu không?

2.   Kẻ xấu người tốt tương đối dễ phân biệt. Nhưng người tốt thật và người tốt giả th́ sao? Có dễ phân biệt không? Có nên xét đoán ai tốt thật ai tốt giả không? Tại sao?

3.   T́nh trạng chung sống giữa kẻ tốt người xấu có kéo dài măi không? Người tốt giả có lừa dối mọi người măi được chăng? Kết cục sẽ ra sao?

 

Suy tư gợi ư:

 

1.   Trần gian, nơi người thiện người ác cùng chung sống

 

Trên đời, ta thấy người thiện và người ác đều sống chung với nhau trong cùng một xă hội. Môi trường nào cũng có đủ hai hạng người ấy. Trong triều đ́nh luôn luôn có trung thần và nịnh thần. Cai trị xă hội bao giờ cũng có những thanh quan, sống liêm khiết, yêu thương dân, lo cho dân, lẫn những cẩu quan, luôn tham ô, coi dân như đối tượng đàn áp, ức hiếp, bóc lột. Trong một tôn giáo, luôn luôn có những mục tử nhân lành, sẵn sàng sống chết cho đàn chiên, và cũng không bao giờ thiếu các mục tử giả, coi tín đồ ḿnh như một bầy chiên có nhiệm vụ cung cấp «thịt và sữa» cho ḿnh, khi nguy hiểm th́ sẵn sàng phó mặc đàn chiên cho sói dữ. Hai hạng người tốt và xấu ấy luôn luôn sống cạnh nhau, lẫn lộn nhau, ảnh hưởng nhau, làm lợi mà cũng làm hại lẫn nhau. Người tốt thường phải đau khổ v́ bị người xấu hăm hại, ức hiếp để họ được giàu có, uy quyền… Nhưng không thiếu những trường hợp người tốt cảm hóa được kẻ xấu, biến kẻ xấu thành người tốt.

 

Do ảnh hưởng lẫn nhau, người xấu có thể trở thành người tốt, và ngược lại. Chính v́ thế, nếu người tốt biết tích cực hoạt động cho điều thiện, biết làm gương sáng, họ có thể trở thành «men tốt» (Mt 13:33), biến những người xấu chung quanh ḿnh thành người tốt. Gương sáng của họ giống như những «hạt cải» mà Đức Giêsu nói đến (Mt 13:31-32), tuy nhỏ bé, nhưng sẽ lớn lên, ảnh hưởng đến toàn xă hội và thế giới. Trường hợp của Mẹ Têrêxa Calcutta là một điển h́nh. Giáo Hội mà có được thật nhiều «hạt cải» hay «men tốt» như vậy th́ thế giới mới trở thành Nước Trời.

 

Thiên Chúa vẫn muốn trần gian này người tốt và người xấu sống chung với nhau, để cả hai được lợi. Người xấu có thể nhờ gương sáng của người tốt mà bớt xấu hơn, nhưng cũng có những trường hợp v́ hại người tốt mà trở nên xấu hơn. C̣n người tốt th́ được thánh hóa nhờ những đau khổ do người xấu gây nên. Thiên Chúa vẫn thường thánh hóa những người Ngài chọn, những người Ngài yêu bằng đau khổ. Chính «Đức Giêsu cũng phải trải qua gian khổ để trở thành vị lănh đạo thập toàn» (Dt 2:10) và Ngài cũng «đă phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục» (Dt 5:8). Hăy xem cục đá mài và con dao: sau khi mài, con dao tuy bị ṃn nhưng trở nên sắc bén và tăng giá trị lên; c̣n cục đá mài khi làm cho dao bị ṃn th́ chính nó cũng bị ṃn đi, nhưng nó càng bị ṃn th́ càng bị giảm giá trị. Cũng vậy, người tốt khi chịu đau khổ v́ người ác th́ được thánh hóa và tăng giá trị lên. C̣n người ác khi làm cho người thiện đau khổ cũng sẽ bị đau khổ v́ hậu quả của việc ác, nhưng lại trở nên xấu hơn, kém giá trị đi.

 

2.   Trần gian, nơi người thật người giả không phân biệt

 

Giữa người xấu và người tốt, người tinh tường có thể phân biệt được. Nhưng giữa những người được coi là tốt, vẫn luôn luôn có những người tốt thật và những người tốt giả. Trong số những người được tiếng là đạo đức, luôn luôn có những người đạo đức thật và những người đạo đức giả. Họ cùng làm những hành động tốt y như nhau, nhưng được thúc đẩy bởi những động lực khác nhau. Người tốt thật th́ làm điều tốt v́ thật sự yêu Chúa và thương tha nhân; c̣n kẻ tốt giả th́ làm điều tốt là để được khen, để lấy ḷng người, để được thăng tiến trong xă hội hay tôn giáo ḿnh, v.v… Toàn là v́ những động lực vị kỷ, chứ không v́ yêu thương. Thánh Phaolô nói về cách đánh giá của Thiên Chúa đối với những người tốt giả này: «Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, th́ cũng chẳng ích ǵ cho tôi» (1Cr 13:3). Chính Đức Giêsu cũng nói: «Khi bố thí, đừng như bọn đạo đức giả thích biểu diễn để người ta khen. Thầy bảo thật: họ đă được phần thưởng rồi» (Mt 6:2; x. 6:5; 6:16)

 

Con mắt hay trí tuệ người trần khó có thể phân biệt được tốt thật và tốt giả, v́ tiêu chuẩn để phân biệt thật hay giả nằm sâu trong đáy ḷng người: «Sông sâu biển rộng dễ ḍ, nào ai lấy thước mà đo ḷng người?» Các nhà tu đức diễn tả thực trạng khó phân biệt này bằng câu: «Sanctus est, sed non videtur; Sanctus videtur, sed non est»: người thánh thiện thực th́ lại không có vẻ thánh thiện (v́ không cố ư ra vẻ thánh thiện), c̣n người thánh thiện giả th́ cố làm ra vẻ thánh thiện để mọi người nể phục, ca tụng.

 

Cứ so sánh Đức Giêsu, người thật sự thánh thiện, với những người Pharisêu, những kẻ cũng được tiếng là đạo đức th́ thấy rơ điều ấy. Đức Giêsu chẳng làm ra vẻ thánh thiện bao giờ: Ngài thật “bụi đời”, hay giao thiệp với hạng tội lỗi, lại ăn uống nhậu nhẹt với họ, và hay vi phạm luật sabát. Ngài cũng chẳng có vẻ ǵ là gắn bó với đền thờ cho lắm, lại c̣n nói một câu thật khó lọt tai người Pharisêu: «Đă đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải tại (đền thờ) trên núi này hay ở Giêrusalem» (Ga 4:21). C̣n mấy ông Pharisêu th́ lúc nào cũng làm ra vẻ đạo mạo, đáng kính, thích cầu nguyện, bố thí ở những nơi công cộng, có ăn chay th́ cũng làm ra vẻ âu sầu cho mọi người biết ḿnh đang ăn chay. Họ có vẻ thánh thiện hơn Đức Giêsu nhiều! Nhưng Ngài nói về họ: «bên ngoài th́ có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả h́nh và gian ác» (Mt 23:28).

 

Để dễ hiểu hơn, ta hăy so sánh hai chàng nọ theo đuổi một cô nhà giàu kia: một anh yêu cô chân thực, c̣n anh kia có ư “đào mỏ”. Anh “đào mỏ” có vẻ yêu cô hơn: những dịp sinh nhật, bổn mạng, ngày phụ nữ 8-3 hay ngày Valentine, anh mau mắn tặng cô những bông hoa thật tươi, những tặng phẩm đắt giá… C̣n anh kia nếu không xảy ra những chuyện hệ trọng th́ xem ra chẳng sốt sắng mặn mà với cô được như vậy. Nhưng cô gái tinh ư sẽ nhận ra ai thật sự yêu ḿnh. Nếu khờ khạo th́ cô sẽ phải ḷng anh “đào mỏ”!

 

3. Chung cuộc: thiện ác, thật giả phân minh

 

Người đời thật khó mà phân biệt được người tốt thật và người tốt giả, v́ họ chỉ có thể nh́n thấy những ǵ bề ngoài, chứ không thấy những ǵ xảy ra trong đáy ḷng con người. V́ thế, việc xét đoán người tốt người xấu, người tốt thật người tốt giả không phải là chuyện của con người, mà là của Thiên Chúa. Chỉ ḿnh Ngài mới có khả năng «ḍ thấu ḷng dạ con người» (Tv 7:10; Kh 2:23). Chúng ta không nên làm công việc mà chỉ Thiên Chúa mới làm được và chỉ dành cho Ngài: «Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán» (Mt 7:1). «Chỉ Thiên Chúa mới có quyền xét đoán, chúng ta là ai mà dám xét đoán người khác?» (Gc 4:12).

 

Dụ ngôn cỏ lùng cho thấy Thiên Chúa muốn ở trần gian này người tốt và người xấu sống chung với nhau, người tốt thật và tốt giả lẫn lộn nhau khó mà phân biệt. Nhưng đến ngày chung cuộc, kẻ tốt người xấu sẽ tách biệt nhau, kẻ tốt thật người tốt giả đều ra trước ánh sáng. Ngày ấy không ai che giấu ai được điều ǵ, v́ «không có ǵ che giấu mà sẽ không  được tỏ lộ» (Mt 10:26). «Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ» (Mt 13:43); c̣n «mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác sẽ bị tống ra khỏi Nước của Người, bị quăng vào ḷ lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng» (Mt 13:41-42).

 

 

III. CẦU NGUYỆN

 

Lạy Cha, xin cho con đủ kiên nhẫn để chịu đựng những đau khổ mà người ác tâm gây ra cho con. Xin cho con biết yêu thương họ, dù họ làm hại con. Xin giúp con năng cầu nguyện cho họ, mong những điều tốt đẹp đến với họ, nhất là t́m cách làm họ nên tốt hơn. Xin cho con mặc lấy tâm t́nh yêu thương và cứu độ của Đức Giêsu: «Tôi đến không phải để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi» (Mt 9:13). Có yêu thương họ th́ mới cứu họ được. Xin cho con yêu cả những người ác với con.            

 

                                            

Nguyễn Chính Kết

_______________

Để đọc tiếp bài 2:

Sự ác và đau khổ cũng có vai tṛ tích cực trong đời sống con người

Web: https://cstm-nam-a.blogspot.com/2023/07/a-tn16b.html

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ZXNtFvK3Fdg&list=PLV5k4sBhQLw5lOD3zUW35x-n9Aw6wUmo-

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính