Năm A
Chúa Nhật thứ 31 Thường Niên

 

(Bài 1)

 

Phong cách lănh đạo của những người theo Chúa

 

Web: https://cstm-nam-a.blogspot.com/2023/10/a-tn31a.html

Video: https://www.youtube.com/watch?v=fNcLW7EBi74&list=PLV5k4sBhQLw5lOD3zUW35x-n9Aw6wUmo-

 

I. ĐỌC LỜI CHÚA

 

· Ml 1:14b–2:2b.8-10: (1,14b) Đức Chúa các đạo binh phán: «Hỡi các tư tế, (2,2) nếu các ngươi không nghe và không lưu tâm tôn vinh Danh Ta, (8) các ngươi đă đi trệch đường và làm cho nhiều người lảo đảo trên đường Luật dạy. (9) Ta sẽ làm cho các ngươi đáng khinh và ra hèn mạt trước mặt toàn dân, v́ các ngươi không tuân giữ đường lối Ta».

 

· 1 Tx 2:7b-9.13: (7) Khi ở giữa anh em, chúng tôi đă cư xử thật dịu dàng, chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ. (8) Chúng tôi đă quư mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, v́ anh em đă trở nên những người thân yêu của chúng tôi.

 

· TIN MỪNG: Mt 23:1-12

 

Các kinh sư và người Pharisêu giả h́nh

 

(1) Bấy giờ, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: (2) «Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên toà ông Môsê mà giảng dạy. (3) Vậy, tất cả những ǵ họ nói, anh em hăy làm, hăy giữ, c̣n những việc họ làm, th́ đừng có làm theo, v́ họ nói mà không làm. (4) Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ th́ lại không buồn động ngón tay vào. (5) Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. (6) Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, (7) ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là rápbi.

(2)  

 (8) «Phần anh em, th́ đừng để ai gọi ḿnh là rápbi, v́ anh em chỉ có một Thầy; c̣n tất cả anh em đều là anh em với nhau. (9) Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, v́ anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. (10) Anh em cũng đừng để ai gọi ḿnh là người lănh đạo, v́ anh em chỉ có một vị lănh đạo, là Đức Kitô. (11) Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. (12) Ai tôn ḿnh lên, sẽ bị hạ xuống; c̣n ai hạ ḿnh xuống, sẽ được tôn lên.

 

 

 

II. CHIA SẺ

 

Câu hỏi gợi ư:

 

1.  Những thói xấu mà Đức Giêsu nói về các kinh sư và Pharisêu có thể quy về điều căn bản nào? Phải có tinh thần nào mới tránh được những thói xấu ấy?

 

2.  Những điều Đức Giêsu khuyên các môn đệ ḿnh phải có quy về điều căn bản nào? Muốn thực hiện những điều ấy, phải có tinh thần nào?

 

Suy tư gợi ư:

 

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu mô tả chân dung của giới chức sắc đạo Do Thái thời Ngài. Ngài nhấn mạnh đến khuynh hướng vị kỷ, ham danh, tự tôn tự đại, chuộng h́nh thức bề ngoài nhưng rỗng tuếch bề trong của họ. Để rồi Ngài yêu cầu các môn đệ, những người theo Ngài, phải có một thái độ ngược lại: tự xóa ḿnh, quên ḿnh, coi ḿnh không là ǵ cả, để dấn thân hết ḿnh phục vụ tha nhân. Như thế, bài Tin Mừng này mô tả hai phong cách: phong cách của những người lănh đạo trong Do Thái giáo thời Ngài, và phong cách mà người lănh đạo trong tôn giáo mới của Ngài phải có. Ngài mong những người lănh đạo trong tôn giáo mới của Ngài đừng đi vào vết xe cũ đă đổ của những người đi trước. Sự khác biệt căn bản giữa hai phong cách ấy, một đằng là khuynh hướng vị kỷ của giới lănh đạo cũ, và một đằng là khuynh hướng vị tha mà giới lănh đạo tôn giáo mới phải có.

 

1.  Khuynh hướng đặt nặng «cái tôi» của giới chức sắc tôn giáo cũ

Trong môi trường tôn giáo, trong các hoạt động tôn giáo, các kinh sư và những người Pharisêu xưa có một động lực rất căn bản là «v́ ḿnh», coi «cái tôi» của ḿnh là quan trọng nhất, muốn quy tất cả vinh quang, uy tín, quyền bính, quyền lợi về cho ḿnh, để được sống vinh quang và an nhàn trên đầu trên cổ mọi người. Đang khi thực chất về mặt tâm linh của họ th́ chẳng có ǵ, tất cả chỉ là bề ngoài. Họ giảng dạy những điều hay lẽ phải v́ đó là chức năng của họ, nhưng họ giảng là để người khác nghe và thực hiện, chứ chính họ th́ chẳng thèm thực hiện. V́ thế, Đức Giêsu khuyên các môn đệ: «Tất cả những ǵ họ nói, anh em hăy làm, hăy giữ, c̣n những việc họ làm, th́ đừng làm theo, v́ họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ th́ không buồn động ngón tay vào» (Mt 23:3-4).

 

Đức Giêsu tố cáo tính thích hư danh của họ, thích «cái tôi» của ḿnh được đề cao, ca tụng, được ph́nh to lên trước mặt mọi người: «Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là rápbi”» (Mt 23:5-7). Ai không chào hỏi hay xưng hô với họ như thế th́ họ khó chịu ra mặt. Điều họ ham thích nhất là quyền bính: có quyền là có thể ép buộc người khác làm theo ư ḿnh, có thể chi phối người khác, được mọi người quỵ lụy, xin xỏ, cầu cạnh, nể sợ. Họ thích mọi người phải nghe lời họ, làm theo ư họ, không thích nghe ai hay làm theo ai cả, v́ thế, họ thường bỏ ngoài tai tất cả những góp ư của người khác.

 

Với một tâm thức như thế, mọi việc làm của họ dù tốt đẹp hay vĩ đại đến đâu, đều trở nên những con số không to tướng trước mặt Thiên Chúa. V́ chỉ những việc làm nào được thúc đẩy hay phát xuất từ t́nh yêu thương chân thực mới có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Họ chỉ có thể được đánh giá cao trước người đời chứ không phải trước Thiên Chúa. Và như thế, họ đă được người đời thưởng công rồi (x. Mt 6:2.5), họ chẳng c̣n công trạng ǵ trước Thiên Chúa nữa. Việc truyền giáo của họ chỉ đạt được những thành quả hời hợt bên ngoài, không có chiều sâu tâm linh bên trong.

 

2.  Khuynh hướng từ bỏ «cái tôi» của người theo Chúa

Để theo Ngài, Đức Giêsu đưa ra hai điều kiện rơ ràng: «Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính ḿnh, vác thập giá ḿnh mà theo» (Mt 16,24). Như vậy, điều kiện căn bản nhất của những ai muốn theo Chúa là từ bỏ chính ḿnh, nghĩa là coi nhẹ «cái tôi» của ḿnh; và điều kiện kế đó là «vác thập giá» nghĩa là sẵn sàng chấp nhận hy sinh, thiệt tḥi, đau khổ v́ t́nh yêu đối với Ngài và tha nhân. Một khi đă thật sự từ bỏ ḿnh, coi nhẹ «cái tôi» của ḿnh, th́ không c̣n ham được ca tụng, đề cao, không c̣n ham những hư danh ngoài đời, không c̣n thích được người ta gọi ḿnh bằng những danh này hiệu nọ, và cũng không c̣n ham hố quyền bính nữa. Ngài khuyên những người theo Ngài: «Phần anh em, đừng để ai gọi ḿnh là rápbi”» (Mt 23:8a).

 

Khi ta sống một cuộc đời thánh thiện, được mọi người cảm phục, th́ một cách tự phát, họ muốn biểu lộ sự kính trọng cảm phục ấy với ta bằng cách gọi ta là «rápbi». Ngay cả trong trường hợp này, Ngài cũng khuyên ta đừng để họ gọi ḿnh như vậy. Nghĩa là Ngài muốn ta chủ động khuyên họ đừng gọi ḿnh như thế. Lư do: «V́ anh em chỉ có một Thầy; c̣n tất cả anh em đều là anh em với nhau» (Mt 23:8b). Ngài muốn người theo Ngài, dù có cao cả đến đâu, cũng tự hạ ḿnh xuống ngang hàng với mọi người, coi mọi người là anh chị em ngang hàng với ḿnh. Có thế ta mới tôn trọng họ, lắng nghe họ, không muốn áp đặt họ phải nghe ḿnh, phải làm theo ư ḿnh. Nếu họ có nghe lời ḿnh th́ là v́ họ nhận ra lẽ phải ở nơi ḿnh, và họ làm theo lẽ phải ấy chứ không phải làm theo ư ḿnh v́ nể nang hay v́ sợ ḿnh phật ḷng. Ư tưởng này được Đức Giêsu nói rất rơ trong câu: «Anh em cũng đừng để ai gọi ḿnh là người lănh đạo, v́ anh em chỉ có một vị lănh đạo là Đức Kitô» (Mt 23:10). Làm sao để họ quan tâm nghe theo ư muốn của Thiên Chúa, là người lănh đạo đích thật của họ và của ta, được tỏ lộ trong lương tâm họ, chứ không phải nghe theo ư muốn của ta. Làm sao để mọi người nhận ra không phải ta lănh đạo, mà là Đức Kitô lănh đạo nơi con người của ta. Phải có tinh thần như Gioan Tẩy Giả: «Người phải nổi bật lên, c̣n tôi phải lu mờ đi» (Ga 3:30); và ư riêng của ta cũng phải lu mờ đi để thánh ư của Ngài được nổi bật lên.

Khuynh hướng từ bỏ «cái tôi» ấy không chỉ cần áp dụng trong Giáo Hội, giáo xứ, giữa giáo sĩ với giáo dân, mà trong tất cả mọi đoàn thể, tập thể, gia đ́nh, giữa giáo dân với giáo dân, giữa người lănh đạo với tập thể ḿnh lănh đạo. Phải làm sao để người ta thấy chính Đức Kitô đang lănh đạo gia đ́nh, tập thể, cộng đoàn… chứ không phải ta lănh đạo. Cần ư thức rằng bản thân ta và ư của ta không là ǵ cả, mà Đức Kitô và thánh ư của Ngài mới là quan trọng. Hăy coi chừng, nếu không có ư thức phản tỉnh cao, th́ khi điều hành cộng đoàn, rất nhiều trường hợp ta đặt bản thân ta cao hơn cả Thiên Chúa, và coi ư riêng của ta quan trọng hơn thánh ư Ngài. Mà thánh ư Ngài, trong rất nhiều trường hợp, được biểu lộ qua ư kiến hay ư muốn của đa số trong cộng đoàn: «Ư dân là ư Trời» (Vox populi, vox Dei). Nhưng nhiều khi ta lại ỷ vào quyền lănh đạo của ḿnh phủ nhận mọi ư kiến của người khác, để áp đặt ư riêng của ta lên ư của Thiên Chúa hay ư của đa số. Tất cả chỉ v́ ta đă coi «cái tôi» của ḿnh quá quan trọng, nghĩa là ta chưa thật sự «từ bỏ chính ḿnh» như Đức Giêsu đ̣i hỏi những người theo Ngài.

 

3. Một nghịch lư rất thực tế

Trong đời sống tâm linh, nếu ta hồi tâm suy nghĩ, ta thấy ngay chân lư này: ta càng quan trọng hóa «cái tôi» của ḿnh th́ tâm linh ta càng trống rỗng Thiên Chúa, trống rỗng sức mạnh và t́nh yêu của Ngài. Giữa «cái tôi» của ta và sự sống của Thiên Chúa trong ta luôn luôn tỷ lệ nghịch với nhau. Cái này càng lớn lên th́ tất nhiên cái kia càng nhỏ đi, và ngược lại. Nếu sự sống của Thiên Chúa trong ta quá ít do «cái tôi» của ta quá lớn, th́ cách hành xử của ta sẽ trở nên y hệt như cách hành xử của các kinh sư và Pharisêu xưa. Ta sẽ là bản sao rất trung thành của họ, cho dù ta có dáng vẻ bên ngoài thánh thiện hay đạo mạo tới đâu, cho dù chức vụ trong tôn giáo của ta có cao vời tới đâu. Tất cả những ǵ tốt đẹp mà người ta thấy nơi ta chỉ hoàn toàn là bên ngoài, rỗng tuếch chiều sâu bên trong. Lúc đó ta cần lắng nghe lời cảnh báo của ngôn sứ Malakia trong bài đọc 1: «Hỡi các tư tế, nếu các ngươi không nghe và không lưu tâm tôn vinh Danh Ta, các ngươi đă đi trệch đường và làm cho nhiều người lảo đảo trên đường Luật dạy. Ta sẽ làm cho các ngươi đáng khinh và ra hèn mạt trước mặt toàn dân, v́ các ngươi không tuân giữ đường lối Ta» (Ml 1:14b–2:2b.8-9). Lúc đó, lời của Đức Giêsu sẽ được ứng nghiệm: «Ai tôn ḿnh lên, sẽ bị hạ xuống; c̣n ai hạ ḿnh xuống, sẽ được tôn lên» (Mt 23:12).

 

III. CẦU NGUYỆN

 

Lạy Cha, điều kiện để theo Đức Giêsu là «phải từ bỏ chính ḿnh, vác thập giá ḿnh mà theo» (Mt 16:24). Nhưng trong thực tế đời sống con, con vừa muốn theo Ngài, lại vừa muốn giữ «cái tôi» của con thật lớn, vừa muốn được hưởng thụ mọi ưu đăi của trần gian. Như thế con có c̣n là môn đệ đích thực của Ngài nữa không? Xin Cha giúp con thành thật và can đảm nhận ra sự thật nơi con, để con cải thiện thành môn đệ đích thực của Đức Giêsu, Con Cha. Amen.

 

Nguyễn Chính Kết

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính