Năm A

Chúa Nhật lễ Ḿnh Máu Thánh

(Bài 1)

 

Phải hiểu thế nào câu: “Đức Giêsu là thức ăn tâm linh”?

 

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=YYdEE98AMOw&list=PLV5k4sBhQLw5lOD3zUW35x-n9Aw6wUmo-

 

I. ĐỌC LỜI CHÚA

 

● Đnl 8:2-3.14b-16a: (3) Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng c̣n sống nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.

 

● 1Cr 10:16-17: (16) Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao?

 

● TIN MỪNG: Ga 6:51-58

 

Đức Giêsu là bánh hằng sống

 

Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái: (51) «Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống».

 

(52) Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: «Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?» (53) Đức Giêsu nói với họ: «Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi ḿnh. (54) Ai ăn thịt và uống máu tôi, th́ được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, (55) v́ thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. (56) Ai ăn thịt và uống máu tôi, th́ ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. (57) Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đă sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, th́ kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. (58) Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đă ăn, và họ đă chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời».

 

 

II. CHIA SẺ

 

Câu hỏi gợi ư:

 

1.  Con người được cấu tạo gồm mấy phần? Phần nào quan trọng hơn? Người ta thường quan tâm lo lắng cho phần nào? Người chỉ quan tâm lo cho phần kém quan trọng mà bỏ quên phần quan trọng có khôn ngoan không?

 

2.  Đức Giêsu nói: «Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống». «Thịt» và «máu» ở đây có phải là thịt và máu thể chất không? «Của ăn» và «của uống» đây thuộc loại nào: loại nuôi sống tâm linh hay nuôi sống thể chất?

 

3.  Cách ăn thức ăn tâm linh có giống như cách ăn thức ăn thể chất không? Khác thế nào? Có thể dùng thân xác để ăn thức ăn tâm linh không?

 

Suy tư gợi ư:

 

1.   Hai loại sự sống, hai loại đồ ăn thức uống

Đức Giêsu nói về bánh hằng sống sau khi dân chúng đến t́m kiếm Ngài để mong Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều như Ngài vừa mới làm trước đó một ngày (x. Ga 6:1-15). Ngài biết rơ tâm ư họ khi đến với Ngài là để t́m của ăn vật chất: «Các ông đi t́m tôi không phải v́ các ông đă thấy dấu lạ, nhưng v́ các ông đă được ăn bánh no nê» (Ga 6:26). Lợi dụng việc họ t́m kiếm bánh vật chất, Đức Giêsu giới thiệu cho họ bánh hằng sống hay bánh tâm linh. Cũng như khi gặp người phụ nữ Samari muốn kín nước vật chất để uống, Đức Giêsu lợi dụng cơ hội này để giới thiệu nước hằng sống hay nước tâm linh (x. Ga 4). Bánh hay nước hằng sống đều chính là Đức Giêsu.

 

Thông thường, con người thời nào cũng ham mê t́m của ăn thức uống vật chất, là nhu cầu cấp thiết của con người về sự sống, v́ không ai sống được mà không cần ăn hoặc uống. Ngoài mục đích duy tŕ sự sống thể chất, con người c̣n muốn hưởng thụ khoái lạc trong việc ăn uống nữa và trong mọi phương diện thể chất khác nữa. Nói chung, con người quá mải mê lo lắng cho sự sống thể chất. Nhưng con người đâu chỉ có sự sống thể chất, mà c̣n một sự sống khác nữa quan trọng hơn gấp bội, đó là sự sống tâm linh. Sự sống thể chất kéo dài nhiều lắm chừng trăm năm, sự sống ấy dù hạnh phúc hay đau khổ th́ cũng chỉ hạnh phúc hay đau khổ khoảng trăm năm, rồi chấm dứt.

 

C̣n sự sống tâm linh, là sự sống chủ yếu của con người, ngoài việc tạo cho sự sống thể chất một ư nghĩa, và làm cho sự sống thể chất hạnh phúc hay đau khổ hơn bội phần, c̣n là thứ sự sống kéo dài muôn đời. Nếu đời sống tâm linh đau khổ th́ sẽ là đau khổ muôn đời, và nếu nó hạnh phúc th́ cũng sẽ hạnh phúc muôn đời. Do đó, đúng ra con người phải quan tâm tới sự sống tâm linh nhiều hơn bội phần. Nếu sự sống thể chất có thức ăn thức uống để nuôi dưỡng và phát triển nó, th́ sự sống tâm linh cũng có đồ ăn và thức uống riêng của nó. Đức Giêsu muốn giới thiệu và giúp con người ư thức về thứ đồ ăn thức uống nuôi dưỡng sự sống tâm linh ấy.

 

2. Đồ ăn thức uống tâm linh

Khi giới thiệu nước hằng sống, Đức Giêsu nói với người phụ nữ Samari: «Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời» (Ga 4:14). Lần này, Đức Giêsu nói về bánh hằng sống: «Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống» (Ga 6:51). Nghe câu ấy, lập tức người Do Thái hiểu ngay theo nghĩa đen: «Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?» (Ga 6:52). Cũng tương tự như người phụ nữ Samari: «Xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước» (Ga 4:15). Ngay cả các tông đồ đă được Đức Giêsu giáo dục mấy năm, khi nghe Ngài nói: «Thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết» (Ga 4:32), cũng chỉ biết hiểu theo nghĩa đen. Họ sầm x́ với nhau: «Đă có ai mang thức ăn đến cho Thầy rồi chăng?» (Ga 4:33).

Nhưng Đức Giêsu cho biết chữ «lương thực» mà Ngài dùng ở đây không có nghĩa vật chất: «Lương thực của Thầy là thi hành ư muốn của Đấng đă sai Thầy, và hoàn tất công tŕnh của Người» (Ga 4:34).

 

Người hướng về vật chất mà hiểu về tâm linh th́ ngây ngô làm sao! Làm sao tâm linh lại có thể sống bằng thức ăn vật chất được? Thức ăn cho tâm linh đương nhiên cũng phải là tâm linh! Và chỉ tâm linh mới ăn được thức ăn tâm linh thôi! Thể xác làm sao ăn được thức ăn tâm linh? Thật vậy, giả như Đức Giêsu có lấy thịt và máu vật chất trong thân xác của Ngài cho con người ăn, th́ thịt và máu ấy chỉ có thể nuôi sống thể xác họ, chứ làm sao nuôi sống tâm linh họ được? Cũng tương tự như việc gặp gỡ Đức Giêsu: gặp gỡ Ngài chỉ là gặp gỡ đích thực và có ích lợi nếu sự gặp gỡ đó là gặp gỡ bằng tâm linh. Nếu chỉ gặp gỡ mặt thể chất th́ chẳng ích lợi ǵ cho tâm linh cả. Biết bao kinh sư Do Thái xưa đă từng gặp Ngài, nói chuyện với Ngài nhiều lần, nhưng sự gặp gỡ ấy có ích lợi ǵ cho tâm linh họ đâu?! V́ «hữu duyên thiên lư năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng» (=Có duyên th́ dù ở xa nhau ngàn dặm vẫn có thể gặp nhau, không có duyên th́ dù có đối diện cũng không gặp nhau). Có duyên với nhau th́ đă là gặp gỡ nhau trong tâm linh rồi!

 

3.   Đức Giêsu là lương thực tâm linh

Đức Giêsu nói: «Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, th́ ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy» (Ga 6:55-56). Câu này phải hiểu thế nào? – Thịt và máu là cái ǵ chính yếu nhất cấu tạo nên con người, nên nó tượng trưng cho bản thân con người ấy. Thức ăn là vật dùng để nuôi sống. Nó hiện hữu không v́ chính nó, mà hoàn toàn v́ sự sống của người ăn nó. Không ǵ mang tính vị tha bằng thức ăn. Đức Giêsu hiện hữu tại trần gian không phải v́ bản thân Ngài, mà v́ sự sống vĩnh cửu của con người. Nên một cách nào đó, Ngài chính là thức ăn cho sự sống vĩnh cửu của trần gian. Ư nghĩa ấy c̣n trở nên rơ ràng hơn khi Ngài nói trong bữa tiệc ly: «Đây là Ḿnh Thầy, sẽ bị nộp v́ anh em», «Đây là Máu Thầy, sẽ đổ ra cho anh em và nhiều người được khỏi tội» (Lời truyền phép trong thánh lễ). Chung quy lại là Ngài chết v́ sự sống của con người. V́ thế, Ngài đă trở nên của ăn để nhân loại được sống. Nói theo ngôn từ của linh mục Antoine Chevrier, tu hội Prado, Ngài đă trở nên «một người bị ăn».

 

4. Phải dùng thức ăn tâm linh thế nào?

Đành rằng Đức Giêsu chính là lương thực tâm linh. Nhưng ăn Ngài thế nào là cả một vấn đề cần phải nắm vững. Nhiều Kitô hữu quan niệm rằng cứ nuốt Đức Giêsu vào bụng một cách vật chất dưới h́nh dạng bánh thánh, th́ chính là ăn Ngài, nhờ đó mà ích lợi cho linh hồn và đời sống tâm linh ḿnh. Thực ra hành động ăn Đức Giêsu dưới dạng bánh thánh chỉ là dấu chỉ hữu h́nh bề ngoài cho việc ăn Ngài một cách tâm linh xảy ra ở trong nội tâm. Điều quan trọng là phải có hành động ăn Ngài một cách tâm linh ở bên trong th́ dấu chỉ bên ngoài kia mới thật sự có ư nghĩa và đem lại lợi ích thật sự cho tâm linh.

 

Ăn uống Ḿnh và Máu Đức Giêsu chính là nội tâm hóa Ngài, biến Ngài thành bản thân ta.

 

● Nội tâm hóa Ngài là ǵ? – Trước đây, ta quan niệm Đức Giêsu như là một con người hoàn toàn ở bên ngoài ta. Việc Ngài sinh ra, sống, chịu đau khổ, chết đi và sống lại đều là những biến cố độc lập xảy ra bên ngoài bản thân ta, tương tự như bao biến cố lịch sử khác. Nội tâm hóa Đức Giêsu là làm cho Ngài trở thành thực tại sống động ở ngay trong ta, có khả năng ảnh hưởng thật sự trên mọi quan niệm, tư tưởng, lời nói, hành vi của ta. Những biến cố trong cuộc đời Ngài không c̣n là những biến cố xảy ra trong quá khứ bên ngoài ta, mà là đang xảy ra cách sống động trong ta, tại đây và lúc này.

 

● Biến Ngài thành bản thân ta là ǵ? – Khi ta ăn một thức ăn ǵ, thức ăn đó sẽ được tiêu hóa để trở thành máu xương, da thịt của ta. Nghĩa là trở thành cái ǵ đó của ta, thành bản thân ta. Cũng vậy, ăn Đức Giêsu là biến Đức Giêsu trở thành một phần của bản thân ta. Nghĩa là: con người của Ngài, cùng với quan niệm, tư tưởng, cách nói năng, cách hành xử thấm nhuần yêu thương của Ngài sẽ trở thành con người ta, thành quan niệm, tư tưởng, cách nói năng, cách hành xử thấm nhuần yêu thương của ta. Và đến một lúc nào đó, ta có thể nói được như thánh Phaolô: «Tôi sống, nhưng không c̣n là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi» (Gl 2:20).

Cuối cùng, ta trở thành một con người được nội tâm hóa, được tâm linh hóa, hay được kitô hóa, thành một «con người mới» (Ep 4:24; Cl 3:10), «thụ tạo mới» (2Cr 5:17; Gl 6:15), với một «đời sống mới» (Rm 6:4; 8:11) và «tinh thần mới» (Rm 7:6): chủ yếu «sống theo thần khí» hơn là «sống theo xác thịt» (Rm 8:4-6; 1Cr 3:1; Gl 5:17). Lúc đó ta mới cảm nghiệm được thiên đàng tại thế là ǵ? Và Thiên Chúa hay Đức Giêsu dịu ngọt dường bao!

 

III. CẦU NGUYỆN

 

Lạy Cha, Đức Giêsu chính là của ăn tâm linh. Biết bao người cũng như con biết rất rơ điều ấy, nhưng đă hiểu điều ấy một cách rất vật chất. V́ thế, con đă chẳng «ăn» được Ngài. V́ «ăn» Ngài một cách rất vật chất, nên suốt bao năm «ăn» Ngài, tâm linh con chẳng tiến bộ được bao nhiêu. Con vẫn «sống theo xác thịt» chẳng khác ǵ bao người chưa hề «ăn» Ngài. Xin Cha giúp con biết cách «ăn» thức ăn tâm linh bằng chính tâm linh của con chứ không phải bằng thể xác của con. Để con nhận được sức mạnh tâm linh thật sự từ Cha, qua Đức Giêsu.      

 

      

Nguyễn Chính Kết

_______________

 

Để đọc tiếp bài 2:

Ăn Thịt và uống Máu Chúa là một hành động nội tâm chứ không phải thể lư

Web: https://cstm-nam-a.blogspot.com/2023/05/a-minh-mau-chua.html

Video: https://www.youtube.com/watch?v=zAFcjkTANiY&list=PLV5k4sBhQLw5lOD3zUW35x-n9Aw6wUmo-

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính