Năm A
Chúa Nhật thứ 11 Thường Niên

 

(Bài 1)

 

Người tông đồ đích thực phải là người có lư tưởng tông đồ

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=1tam70pr5t4&list=PLV5k4sBhQLw5lOD3zUW35x-n9Aw6wUmo-

 

I. ĐỌC LỜI CHÚA

 

Xh 19:2-6a: (5) Nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, th́ giữa các dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta. V́ toàn cơi đất đều là của Ta. (6) Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh.

Rm 5:6-11: (7) Hầu như không ai chết v́ người công chính, hoạ may có ai dám chết v́ một người lương thiện chăng. (8) Thế mà Đức Kitô đă chết v́ chúng ta, ngay khi chúng ta c̣n là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.

 

● TIN MỪNG: Mt 9:36–10:8

 

Đức Giêsu sai mười hai Tông Đồ
đi rao giảng Tin Mừng

 

(36) Đức Giêsu thấy đám đông th́ chạnh ḷng thương, v́ họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. (37) Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: «Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. (38) Vậy anh em hăy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về».

 

(1) Rồi Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. (2) Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Simôn, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Anrê, anh của ông; sau đó là ông Giacôbê con ông Dêbêđê và ông Gioan, em của ông; (3) ông Philípphê và ông Batôlômêô; ông Tôma và ông Mátthêu người thu thuế; ông Giacôbê con ông Anphê và ông Tađêô; (4) ông Simôn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giuđa Íscariốt, là chính kẻ nộp Người. (5) Đức Giêsu sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng:

«Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari. (6) Tốt hơn là hăy đến với các con chiên lạc nhà Ítraen. (7) Dọc đường hăy rao giảng rằng: Nước Trời đă đến gần. (8) Anh em hăy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đă được cho không, th́ cũng phải cho không như vậy».

 

 

II. CHIA SẺ

 

Câu hỏi gợi ư:

 

1.   Tông đồ là ǵ? Trong Giáo Hội, ai là tông đồ của Chúa: chỉ có các linh mục? hay cả giáo dân nữa? Mọi giáo dân, mọi linh mục đều là tông đồ cả sao? Nếu thế th́ Giáo Hội đâu có thiếu tông đồ? Vậy tông đồ là những ai?

2.   Trong Giáo Hội, có mấy con đường để thực hiện lư tưởng tông đồ? Con đường nào hữu hiệu nhất? Những con đường khác th́ sao?

3.   Điều cốt yếu để là một tông đồ đích thực của Đức Giêsu là ǵ? là chức thánh? là phép rửa? là lư tưởng tông đồ và ḷng nhiệt thành với lư tưởng ấy?

 

Suy tư gợi ư:

 

1. Tông đồ là ǵ?

 

Các môn đệ của Đức Giêsu là những người được Ngài tuyển chọn và mời gọi theo Ngài. Và khi các ông vâng lệnh Ngài đi loan báo Tin Mừng về Nước Trời cho muôn dân, th́ các ông trở thành những tông đồ của Ngài. Vậy, tông đồ là những người được Đức Giêsu mời gọi theo Ngài để tiếp nối việc loan báo Tin Mừng và công tŕnh cứu rỗi của Ngài. Hiện nay, Đức Giêsu không c̣n ở trần gian một cách hữu h́nh để kêu gọi ai làm môn đệ Ngài như xưa. Nhưng Ngài vẫn tiếp tục tuyển chọn nhiều người làm môn đệ Ngài và mời gọi họ bằng tiếng nói từ trong tâm hồn họ.

 

Những người nghe được lời của Ngài từ bên trong mời gọi họ làm tông đồ của Ngài, là những người đă thật sự cảm thấy hạnh phúc và được tràn đầy sức mạnh của Thiên Chúa v́ biết được Tin Mừng của Ngài và sống theo Tin Mừng ấy. Thấy ḿnh thật hạnh phúc trong khi biết bao người chung quanh ḿnh đang sống cảnh «lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt» th́ «chạnh ḷng thương». T́nh thương đ̣i buộc họ phải làm một cái ǵ cho họ, phải làm sao để họ cũng được hạnh phúc như ḿnh. Ḿnh được hạnh phúc v́ biết Thiên Chúa và v́ đă sống theo lời Ngài, nên ḿnh cũng phải làm sao để họ biết Thiên Chúa sống theo lời Ngài như ḿnh, để họ cũng được hạnh phúc. Khi họ nghĩ được như vậy, th́ lập tức họ cảm thấy tiếng Chúa thối thúc từ bên trong, mời gọi họ làm tông đồ cho Ngài. Nếu có ai chưa hề cảm thấy hạnh phúc, cũng chưa hề nhận được sức mạnh từ Tin Mừng mà lại muốn làm cho người khác cảm nghiệm được hạnh phúc và sức mạnh đó, th́ thật buồn cười!

 

Làm tông đồ là ơn gọi và là bổn phận của tất cả mọi Kitô hữu chứ không phải là ơn gọi của riêng ai (x. GLCG, 863, 900). Và để thực hiện ơn gọi hay lư tưởng tông đồ ấy, mỗi Kitô hữu có thể chọn một trong ba con đường – thường gọi là ba bậc sống – trong Giáo Hội. Đó là:

 

a) Vẫn tiếp tục làm một Kitô hữu b́nh thường, thường được gọi là giáo dân: Đây là con đường của hầu hết các Kitô hữu trong Giáo Hội.

 

b) Làm tu sĩ: Đây là con đường của những người muốn hiến cả cuộc đời cho Thiên Chúa để phụng sự Ngài theo một linh đạo đặc biệt trong Giáo Hội (mỗi ḍng tu có một đường hướng nên thánh và phương cách làm tông đồ riêng biệt).

 

c) Làm giáo sĩ: Đây là con đường của những người muốn làm tông đồ chuyên nghiệp và chính thức trong Giáo Hội, được Giáo Hội nâng đỡ và tạo những điều kiện đặc biệt để làm tông đồ. Trong Giáo Hội, giáo sĩ gồm những người có chức thánh như phó tế, linh mục, giám mục.

 

Đó là ba con đường mà một Kitô hữu có thể chọn để thực hiện lư tưởng tông đồ của ḿnh. Điều tiên quyết và quan trọng nhất là có lư tưởng tông đồ hay không, rồi mới tới việc chọn con đường nào thích hợp nhất với ḿnh để thực hiện lư tưởng ấy. Ba con đường ấy chỉ là những phương tiện để thực hiện lư tưởng tông đồ mà thôi, và người ta vẫn có thể dùng những phương tiện ấy vào những mục đích khác chứ không chỉ để làm tông đồ. V́ thế, nếu không có lư tưởng tông đồ th́ dù có làm tu sĩ hay giáo sĩ, cũng chẳng phải là tông đồ đích thực. Do đó có những giáo dân, có những tu sĩ hay linh mục không phải là tông đồ v́ không có lư tưởng tông đồ.

 

2. Làm linh mục hay tu sĩ là một phương tiện rất tốt để thực hiện lư tưởng tông đồ

 

Trong ba con đường kể trên, th́ con đường giáo sĩ và tu sĩ là những con đường hữu hiệu nhất để thực hiện lư tưởng tông đồ. Tuy nhiên, nhiều Kitô hữu quan niệm những con đường hay phương tiện này như những lư tưởng trong cuộc đời. Chẳng hạn, trong các chủng viện hiện nay, nhiều chủng sinh vẫn coi linh mục như là lư tưởng cuộc đời họ. V́ thế họ thường nói: «lư tưởng linh mục». C̣n làm tông đồ chỉ là một trong những bổn phận hay chức năng chính yếu nhất của lư tưởng này. V́ thế, khi một chủng sinh không c̣n theo đuổi «lư tưởng linh mục» nữa, th́ tất nhiên họ không c̣n quan tâm ǵ tới việc làm tông đồ nữa. Quan niệm này quả là «đặt cái cày trước con trâu».

 

Đúng ra, nên hiểu rằng: v́ muốn làm tông đồ, nên mới làm linh mục. Chứ không phải là: v́ làm linh mục nên có bổn phận làm tông đồ. Từ quan niệm «đặt cày trước trâu» ấy dẫn đến quan niệm: nếu không làm linh mục th́ không có bổn phận làm tông đồ. Điều này trái với giáo lư của Hội Thánh: tất cả mọi Kitô hữu đều có ơn gọi và bổn phận làm tông đồ: «Tất cả các phần tử của Hội Thánh mỗi người một cách đều được sai đi. “Ơn gọi Kitô hữu tự bản chất cũng là ơn gọi làm tông đồ”. Mọi hoạt động của Nhiệm Thể nhằm “làm cho Nước Đức Kitô rộng mở trên khắp hoàn cầu” được gọi là “việc tông đồ”» (GLCG, 863); «Mọi tín hữu được Thiên Chúa trao nhiệm vụ tông đồ qua bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức» (GLCG, 900).

 

V́ thế, thiết tưởng các chủng viện cần phải chủ yếu đào tạo nên các tông đồ chứ không phải chỉ đào tạo nên các linh mục. Một chủng sinh nếu thật sự có lư tưởng tông đồ, th́ khi không c̣n theo con đường linh mục nữa, sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi lư tưởng tông đồ trong một con đường khác. Lư tưởng tông đồ phải là một lư tưởng mà người Kitô hữu theo đuổi suốt cả cuộc đời, chứ không chỉ theo khi làm linh mục. Nhiều chủng sinh hoặc linh mục khi xuất tu đă trở nên lănh đạm hoàn toàn với công việc tông đồ. Điều đó cho thấy: có nhiều chủng sinh khi nhập chủng viện đă không hề có lư tưởng tông đồ (nghĩa là họ vào chủng viện v́ một động lực khác). Và nền giáo dục chủng viện đă không khơi dậy được lư tưởng tông đồ trong ḷng họ suốt thời gian họ được đào tạo. Những người này mà làm linh mục th́ không thể là những tông đồ đích thực được. Việc tông đồ khi ấy chỉ là một chức năng hay bổn phận của họ, chứ không phải là lư tưởng cuộc đời họ. Một số chủng viện hiện nay dường như chỉ chú trọng giúp các chủng sinh có những kiến thức, những khả năng hay đức tính cần thiết để thi hành chức năng của linh mục, hơn là đào tạo và củng cố lư tưởng hay tinh thần tông đồ. Như vậy là chỉ chăm lo cái ngọn hơn là cái gốc.

 

3. Tông đồ đích thực của Đức Giêsu

 

Thánh Phaolô viết: «Người Do Thái chính hiệu không phải là căn cứ vào cái thấy được bên ngoài. Nhưng người Do Thái chính hiệu là người Do Thái tận đáy ḷng» (Rm 2,28-29). Cũng vậy, người tông đồ chính hiệu không căn cứ trên những ǵ thấy được ở bên ngoài, mà là tông đồ từ trong đáy ḷng. Chính lư tưởng tông đồ mà các Kitô hữu theo đuổi suốt cuộc đời ḿnh và ḷng nhiệt thành với lư tưởng ấy mới là lời đáp trả đích thực cho ơn gọi tông đồ mà họ đă lănh nhận khi chịu phép rửa tội và thêm sức. Chính lư tưởng và ḷng nhiệt thành ấy mới làm cho họ thành những tông đồ đích thực của Đức Giêsu, cho dù họ là giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân. Thiếu lư tưởng và ḷng nhiệt thành này th́ không thể là tông đồ đích thực được. Chính lư tưởng và ḷng nhiệt thành này nơi các tông đồ sẽ hấp dẫn mọi người, mọi dân tộc sống tinh thần Tin Mừng, nhờ đó Nước Thiên Chúa mới được thực hiện trên trần gian.

 

Câu «Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hăy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về» (Mt 9,37-38) của Đức Giêsu là một lời mời gọi giúp ta ư thức được sự cần thiết của những tông đồ đích thực và cho thấy t́nh trạng thiếu tông đồ ở trần gian hiện nay. Là Kitô hữu đích thực, chúng ta không thể vô t́nh hay lănh đạm với lời mời gọi cũng là nhu cầu khẩn thiết ấy.

 

 

III. CẦU NGUYỆN

 

Lạy Cha, trước một nhân loại đầy những con người đau khổ v́ sống thiếu t́nh thương, lời Đức Giêsu quả rất đúng: «Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hăy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về». Cha chính là «chủ mùa gặt», xin Cha hăy sai phái những sứ giả đích thật của t́nh thương đến với nhân loại, để tiếp nối công việc của Đức Giêsu. Hầu biến từng tâm hồn, từng gia đ́nh, từng họ đạo, từng khu phố… và cả Giáo Hội, cả thế giới thành những môi trường chan ḥa t́nh thương, đầy tinh thần công bằng và ḷng chân thật, nghĩa là thành Nước Trời ở trần gian. Amen.

 

Nguyễn Chính Kết

 _______________

 

Để đọc tiếp bài 2: 

Người tông đồ đích thực phải là người mau mắn làm theo ư muốn của Chúa

Web: https://cstm-nam-a.blogspot.com/2023/06/a-tn11b.html
Video: https://www.youtube.com/watch?v=NJlqHzvo-ck&list=PLV5k4sBhQLw5lOD3zUW35x-n9Aw6wUmo-

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính