Năm A
Chúa Nhật thứ 20 Thường Niên

(Bài 1)

 

Đức tin tạo nên sức mạnh cho đời sống tâm linh và đời sống thường nhật

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=q1w1xXigdEU&list=PLV5k4sBhQLw5lOD3zUW35x-n9Aw6wUmo-

 

I. ĐỌC LỜI CHÚA

 

● Is 56:1.6-7: (6) Người ngoại bang nào gắn bó cùng Đức Chúa để phụng sự Người và yêu mến Thánh Danh (7) đều được Ta dẫn lên núi thánh và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của Ta.

● Rm 11:13-15.29-32: (13) Tôi xin ngỏ lời với anh em là những người gốc dân ngoại. Với tư cách là Tông Đồ các dân ngoại, (14) tôi làm cho anh em đồng bào tôi phải ganh tị, và tôi cứu được một số anh em đó.

● TIN MỪNG: Mt 15:21-28

 

Đức Giêsu chữa con gái người đàn bà Canaan

 

(21) Ra khỏi đó, Đức Giêsu lui về miền Tia và Xiđôn, (22) th́ này có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: «Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ ḷng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!» (23) Nhưng Người không đáp lại một lời.

 

Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: «Xin Thầy bảo bà ấy về đi, v́ bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu măi!» (24) Người đáp: «Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ítraen mà thôi». (25) Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: «Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!» (26) Người đáp: «Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con». (27) Bà ấy nói: «Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống». (28) Bấy giờ Đức Giêsu đáp: «Này bà, ḷng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao th́ sẽ được vậy». Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

 

 

II. CHIA SẺ

 

Câu hỏi gợi ư:

 

1.   Tại sao Đức Giêsu đối xử với người phụ nữ Canaan có vẻ như thiếu t́nh người và cũng mang tính phân biệt chủng tộc chẳng khác ǵ những người Pharisêu đối xử với bà?

2.   Đức Giêsu không làm được nhiều phép lạ cho những người Do Thái ở Nadarét (x. Mt 13,58), thế mà Ngài lại làm được phép lạ cho người phụ nữ ngoại giáo này. Tại sao? Việc biểu lộ quyền năng của Ngài cho họ hệ tại điều ǵ?

3.   Trên đời, có những người tinh thần rất mạnh mẽ, làm được nhiều việc tốt đẹp, to tát, và làm việc ǵ cũng dễ thành công. Nhưng cũng có những người tinh thần rất yếu đuối, dễ nản chí, làm việc ǵ cũng dễ thất bại. Họ khác nhau chủ yếu ở điểm nào? Nguyên nhân chủ yếu là ǵ?

 

Suy tư gợi ư:

 

1.   Bối cảnh bài Tin Mừng

 

Miền Tia và Siđôn – nơi Đức Giêsu và các môn đệ Ngài đến trong bối cảnh bài Tin Mừng này – cũng như miền Cana, là những miền đất của dân ngoại nằm trong lănh thổ Do Thái. Tương tự như Chợ Lớn là vùng dân cư người Hoa, Phan Rang là vùng của người Chàm tại Việt Nam. Người Do Thái, đặc biệt người Pharisêu, coi dân ngoại bang hay ngoại giáo là những người tội lỗi, bị ô uế về mặt tâm linh, nên họ khinh bỉ ra mặt. Thái độ này tương tự như của người Bàlamôn ở Ấn Độ đối với tiện dân Paria: ngay cả bóng do mặt trời của những người này ngả trên người họ cũng khiến họ phải về nhà tẩy uế.

 

Người phụ nữ đến với Đức Giêsu trong bài Tin Mừng là người Cana, là người ngoại bang và cũng là ngoại giáo. V́ thế, khi đến với Đức Giêsu là người Do Thái, bà đă mường tượng trước thái độ kém thân thiện có thể có của Đức Giêsu đối với bà. Do đó, sau khi yêu cầu Ngài chữa bệnh cho con gái bà, bà không ngạc nhiên khi thấy Đức Giêsu im lặng không đáp, và các môn đệ Ngài tỏ thái độ không muốn bà làm phiền Ngài.

 

Thái độ của Đức Giêsu, nếu không hiểu, ta có thể kết luận rằng Ngài thiếu t́nh người, v́ Ngài đă tỏ ra không sẵn sàng giúp bà chỉ v́ bà là dân ngoại. Ngài nói với các môn đệ: «Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ítraen mà thôi», thậm chí Ngài c̣n ví dân ngoại như bà là chó nữa: «Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con». Thật ra, Ngài muốn thử thách niềm tin của bà vào Ngài, bằng cách thử làm cho bà nản ḷng xem thái độ bà thế nào. V́ điều kiện để Ngài có thể chữa lành con gái của bà theo như ư bà xin là bà phải có đức tin mạnh mẽ. Nếu bà không có đức tin, Ngài không thể giúp bà được ǵ cả.

 

Thật vậy, khi Ngài về quê hương của ḿnh là Nadarét, Tin Mừng cho biết: «Người không làm nhiều phép lạ tại đó, v́ họ không tin» (Mt 13:58). V́ thế, việc thử thách đức tin của bà là chuyện cần thiết. Và Ngài đă thử bà bằng cách tỏ ra coi thường bà giống như những người Do Thái khác vẫn đối xử với bà xem sao. Nhưng bà đă vượt qua thử thách ấy, bà đă thắng được ḷng tự ái dân tộc của bà và không nản ḷng. Điều ấy chứng tỏ bà tin vào quyền năng và t́nh thương của Ngài. V́ thế, Ngài đă cho bà được toại nguyện. Ngài nói: «Này bà, ḷng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao th́ sẽ được vậy» (Mt 15:28). Và con gái bà đă được khỏi bệnh ngay lúc ấy.

 

2.   Điều quan trọng là phải có đức tin

 

Để một phép lạ hay lời cầu xin được thành tựu, cần hai yếu tố: quyền năng Thiên Chúa niềm tin của con người. Yếu tố đầu không c̣n là vấn đề, v́ Thiên Chúa luôn sẵn sàng ban ơn cứu giúp con người v́ t́nh thương vô biên của Ngài. V́ thế, yếu tố quyết định thành tựu hay không, nằm ở phía con người: con người có đủ niềm tin hay không. Thật vậy, mỗi lần Ngài chữa bệnh thành công cho một người nào, Ngài không nói «Ta đă cứu chữa con» cho dù nói như vậy rất đúng, mà nói «Ḷng tin của con đă cứu chữa con» (Mt 9:22; Lc 17:19).

 

Thiếu đức tin về phía con người, dù Ngài có muốn cứu giúp, Ngài cũng không làm được, như trường hợp Ngài về Nadarét, Ngài đă không biểu lộ quyền năng của Ngài được v́ dân chúng thiếu đức tin, cho dù dân ở đây đều là người cùng tôn giáo với Ngài (x. Mt 13:58). Khi con người có đức tin, cho dù là người ngoại giáo, Ngài vẫn thực hiện được những phép lạ. Đây là một điều đáng cho ta suy nghĩ về khả năng nhận được ơn cứu độ: người theo tôn giáo chân chính mà thiếu đức tin và t́nh yêu, có thể không được ưu tiên nhận ơn cứu độ cho bằng người ngoại giáo nhưng có đức tin và t́nh yêu, biết sống theo tinh thần của Đức Giêsu.

 

Khi có đức tin mạnh mẽ, th́ điều ta mong muốn sẽ thành tựu: «Nếu anh em có ḷng tin lớn bằng hạt cải thôi, th́ dù anh em có bảo núi này: “rời khỏi đây, qua bên kia!” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có ǵ mà anh em không làm được» (Mt 17:20). Gương của Phêrô khi ông đi trên mặt nước (x. Mt 14:28-31) cho ta thấy: sở dĩ ông làm được chuyện ấy v́ ông tin vững chắc rằng ông sẽ làm được với sự trợ giúp của Chúa. Nhưng đang đi trên mặt nước ngon lành, bỗng thấy gió thổi, ông liền nghi ngờ, thế là ông bị ch́m xuống ngay lập tức trước mặt Đức Giêsu. Điều ấy cho thấy rơ ràng ông đi được trên nước là v́ ông tin vững mạnh, và ông bị ch́m xuống là v́ lúc ấy ông thiếu đức tin. Như vậy có thể nói: không phải ông đi trên nước mà ông đi trên đức tin của ḿnh. Đức tin của ta chính là mặt đất để ta bước đi trong đời sống tâm linh của ḿnh.

 

3. Tại sao những ước nguyện của ta lại không thành tựu?

 

Sở dĩ ta ước nguyện, quyết tâm mà không thành tựu, chính v́ ta thiếu niềm tin, tin không đủ mạnh. V́ đức tin của ta nhiều khi chỉ là thứ đức tin được chấp nhận một cách lư thuyết hay chỉ được tuyên xưng mạnh mẽ ngoài miệng thôi. Đó là thứ đức tin bằng lời nói chứ không phải đức tin bằng hành động. Nếu có đức tin thật sự và vững vàng, ta sẽ có một sức mạnh tinh thần rất đáng kể, và đời sống của ta chắc chắn sẽ thay đổi theo chiều hướng lạc quan. Về tinh thần, người mạnh mẽ và người yếu đuối khác nhau ở chỗ: người mạnh mẽ là người dám tự tin vào ḿnh, tin ḿnh có sức mạnh và khả năng thực hiện nhiều việc, c̣n người yếu đuối không dám tự tin vào ḿnh. Sự tự tin vào bản thân ḿnh của người Kitô hữu được xây dựng trên niềm tin vững chắc vào t́nh yêu và quyền năng của Thiên Chúa.

 

Người có đức tin mạnh mẽ không chỉ tin bằng lời nói, mà tin bằng hành động thực tế. Họ tin rằng Thiên Chúa yêu thương họ v́ bản chất Ngài là t́nh yêu (x.1Ga 4:8.16), Ngài không thể không yêu thương, không thể lănh đạm với những nhu cầu khẩn thiết của họ. Và t́nh yêu của Ngài là thứ t́nh yêu đầy quyền năng, không sự ǵ mà Ngài không làm được (x. Lc 1:37). V́ thế, khi họ kết hiệp với Ngài bằng đức tin và t́nh yêu, th́ t́nh yêu của họ cũng sẽ trở thành một thứ t́nh yêu quyền năng, có khả năng làm được mọi việc. Họ sẽ có kinh nghiệm y như Phaolô: «Tôi có thể làm được mọi sự nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi» (Pl 4:13).

 

Tuy nhiên, để có được kinh nghiệm về sức mạnh như Phaolô, điều kiện tiên quyết là họ phải từ bỏ chính ḿnh, coi nhẹ «cái tôi» của ḿnh, đồng thời ư thức sự hư vô và bất năng của ḿnh đă. Ư thức sự bất năng của ḿnh là nhận thức rằng nếu không nhờ vào quyền năng của Thiên Chúa, họ sẽ không làm được ǵ cả, như Ngài từng nói: «Không có Thầy, anh em chẳng làm ǵ được» (Ga 15:5). V́ thế, không bao giờ họ hănh diện hay lên mặt với ai khi mà tất cả những ǵ họ làm được đều nhờ vào quyền năng của Thiên Chúa. Nhờ đó, lời cầu nguyện của họ trước Thiên Chúa rất đắt giá v́ tâm hồn họ tràn đầy t́nh yêu, không mang tính vị kỷ, và cũng tràn đầy tin tưởng vào t́nh yêu và quyền năng của Ngài. Họ sẽ được Thiên Chúa đối xử với họ như đă đối xử với Abraham như Ngài từng nói với ông: «Ta sẽ chúc phúc những ai chúc phúc ngươi; Ai nhục mạ ngươi, Ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc» (St 12:3).

 

Đương nhiên, không phải những người tin vững vàng vào Thiên Chúa th́ sẽ không gặp khó khăn, thử thách, nghịch cảnh hay đau thương. Những thứ này luôn luôn là những dụng cụ Thiên Chúa dùng để thánh hóa những người Ngài yêu thương, kể cả Đức Giêsu, Con của Ngài. Họ càng vững mạnh trong đức tin th́ họ càng được Thiên Chúa thử thách, để khi vượt thắng những thử thách ấy, đức tin của họ vào Ngài sẽ vững mạnh hơn, và họ được Ngài chúc phúc hơn. Bí quyết để họ vượt qua thử thách chính là đặt niềm tin vào Thiên Chúa nhiều hơn nữa. Nếu họ không vượt qua được thử thách v́ chưa mạnh tin đủ th́ đức tin của họ sẽ bị suy giảm. Mỗi lần được thử thách là một dịp để họ chiến thắng nếu họ dám tin vào Chúa, để sau đó đức tin họ vững mạnh hơn. Nhưng thử thách cũng sẽ là dịp để họ thất bại nếu họ không đặt đủ niềm tin vào Ngài, và đức tin của họ sẽ ngày càng bị suy yếu, sự tự tin nơi bản thân và sức mạnh tinh thần của họ cũng sẽ giảm đi. V́ thế, điều quan trọng là ta phải củng cố đức tin của ḿnh mỗi ngày, và kiên tŕ với đức tin khi bị thử thách.

 

 

III. CẦU NGUYỆN

 

Lạy Cha, người phụ nữ Canaan là người ngoại giáo, nhưng lại tin tưởng vững chắc vào t́nh yêu quyền năng của Đức Giêsu, nên bà đă đạt được ư nguyện của bà. C̣n những người cùng quê hương, cùng tôn giáo với Ngài ở Nadarét lại không đạt được điều ấy. Xin cho con ư thức sự quan trọng của đức tin và t́nh yêu đối với Cha, với Đức Giêsu và với con người, trong đời sống tâm linh của con. Đừng để con quá cậy vào tôn giáo chân chính của ḿnh mà quên đi điều cần thiết hơn rất nhiều là đức tin và t́nh yêu của con. Thiếu nó, đời sống tâm linh của con sẽ bị hụt hẫng, không phát triển được, và đời sống của con sẽ không có giá trị trước mặt Cha.

 

 

Nguyễn Chính Kết

-------------------------

Để đọc tiếp bài 2:

 

A-TN20b | Thiên Chúa thường thử thách đức tin và t́nh yêu của những ai tin yêu Ngài

Web: https://cstm-nam-a.blogspot.com/2023/08/a-tn20b.html

Video: https://www.youtube.com/watch?v=7CCsP4gQ14s&list=PLV5k4sBhQLw5lOD3zUW35x-n9Aw6wUmo-

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính