Năm A
Chúa Nhật thứ 28 Thường Niên

 

(Bài 1)

 

Đồng phục của Nước Trời là t́nh yêu chân thực

 

Web: https://cstm-nam-a.blogspot.com/2023/10/a-tn28a.html

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Egw2V9VR9IU&list=PLV5k4sBhQLw5lOD3zUW35x-n9Aw6wUmo-

 

I. ĐỌC LỜI CHÚA

 

● Is 25:6-10a: (6) Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đăi muôn dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế.

 

● Pl 4:12-14.19-20: (13) Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi làm được hết. (19) Thiên Chúa sẽ thoả măn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người.

 

 ● TIN MỪNG: Mt 22:1-14

 

Dụ ngôn tiệc cưới

 

(1) Khi ấy, Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: (2) «Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con ḿnh. (3) Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đă được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. (4) Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: «Hăy thưa với quan khách đă được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đă dọn xong, ḅ tơ và thú béo đă hạ rồi, mọi sự đă sẵn. Mời quư vị đến dự tiệc cưới!» (5) Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ th́ đi thăm trại, người th́ đi buôn, (6) c̣n những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. (7) Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng. (8) Rồi nhà vua bảo đầy tớ: «Tiệc cưới đă sẵn sàng rồi, mà những kẻ đă được mời lại không xứng đáng. (9) Vậy các ngươi đi ra các ngă đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới». (10) Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên pḥng tiệc cưới đă đầy thực khách.

 

(11) «Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, (12) mới hỏi người ấy: «Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?» Người ấy câm miệng không nói được ǵ. (13) Nhà vua liền bảo những người phục dịch: «Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng! (14) V́ kẻ được gọi th́ nhiều, mà người được chọn th́ ít».

 

 

II. CHIA SẺ

 

Câu hỏi gợi ư:

 

1.   Dụ ngôn trong bài Tin Mừng có ư nghĩa ǵ? Ư nghĩa này đúng trong quá khứ, nhưng liệu có đúng trong hiện tại và tương lai không? Nếu đúng trong hiện tại, th́ bạn có cảm nghiệm nó đúng thế nào không? Nó diễn tiến trong hiện tại ra sao?

 

2.   Nếu dụ ngôn này cũng đang diễn tả t́nh trạng hiện tại của thế giới, của Giáo Hội, th́ chính bạn đang đóng vai tṛ ǵ trong đó?

 

3.   «Y phục lễ cưới» trong dụ ngôn này ám chỉ điều ǵ? Ư nghĩa của nó có quan trọng trong đời sống đạo của chúng ta không?

 

4.   Các ngôn sứ chỉ có vào thời xưa trong đạo Do Thái, hay cũng có trong mọi thời đại, mọi tôn giáo, mọi xă hội? Nếu có trong mọi thời đại, th́ ta có thể nhận ra ngôn sứ của thời đại ḿnh không? Họ là người của Thiên Chúa, nhưng tại sao họ lại cứ bị dân Chúa bách hại, tẩy chay vậy?

 

Suy tư gợi ư:

 

1.   Ư nghĩa dụ ngôn tiệc cưới

 

Dụ ngôn tiệc cưới có ư nghĩa phần nào giống như dụ ngôn những tá điền sát nhân (Mt 21:33-46). Nhưng dụ ngôn này nói đến toàn dân Israel nhiều hơn giới lănh đạo tôn giáo Do Thái.

 

a)   Ông Vua ám chỉ Thiên Chúa Cha: Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người bằng cách mời họ gia nhập vào Nước Trời.

 

b)   Tiệc cưới ám chỉ Nước Trời: Nước Trời trước hết là t́nh trạng an b́nh, hạnh phúc ở trong những tâm hồn biết yêu thương, kế đến là một xă hội lư tưởng – vừa tại thế vừa tại thiên – trong đó mọi người đều được an vui hạnh phúc v́ biết yêu thương nhau.

 

c)   Con Vua ám chỉ Đức Giêsu: Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, đến trần gian để thành lập Nước Trời.

 

d)   Các quan khách được mời ám chỉ dân Do Thái: Nước Trời được dành ưu tiên cho dân Do Thái, là dân đặc biệt của Thiên Chúa.

 

đ)   Đầy tớ Vua ám chỉ các ngôn sứ: Các ngôn sứ đă đến trong lịch sử để mời gọi người Do Thái gia nhập Nước Trời. Nhưng người Do Thái đa số không màng tới lời mời ấy, v́ họ mải mê t́m những lợi lộc trần gian hơn là t́m sự công chính, lối sống yêu thương.

 

e)   Người ở các ngả đường được mời vào dự tiệc ám chỉ dân ngoại được mời vào Nước Thiên Chúa. Người Do Thái không chịu gia nhập Nước Trời, nên Thiên Chúa đă mời dân ngoại vào thay thế họ.

 

g)   Y phục lễ cưới: Theo phong tục văn hóa Do Thái thời ấy, trong đám cưới của nhà vua (hay của những nhà quư tộc), mỗi người vào dự tiệc đều được phát cho một chiếc áo cưới. Từ chối không mặc áo cưới này là tỏ ra khinh thường nhà Vua, nên mắc tội khi quân. Y phục lễ cưới này ám chỉ t́nh yêu thương chân thực, là điều kiện tất yếu phải có để được vào Nước Trời. Không có t́nh yêu thương chân thực, không thể vào được nước Trời. V́ Nước Trời là thế giới của t́nh yêu, nên chỉ những ai có t́nh yêu đích thực mới có thể ở đây. Những ai không có t́nh yêu đích thực th́ bản thân họ không phù hợp với chốn này.

 

2.   Dụ ngôn này đă ứng nghiệm trong quá khứ

 

Dân Do Thái là đối tượng ưu tiên được Thiên Chúa mời gọi vào Nước Trời. Ngài đă sai các ngôn sứ đến để mời gọi họ, yêu cầu họ sống tốt đẹp để gia nhập Nước Trời của Ngài. Nhưng hầu hết các ngôn sứ đến với dân Do Thái đều bị bách hại, ném đá hoặc giết chết, v́ những lời cảnh cáo của các ngôn sứ không lọt tai họ. Họ chỉ thích nghe những ai nịnh nọt, ca tụng họ, phù hợp với quan niệm cố hữu của họ, chứ họ không thích những lời «thẳng mực tàu đau ḷng gỗ» của các vị, hoặc những quan niệm mới mẻ, đúng đắn và phù hợp với thời đại hơn. Ngay cả Đức Giêsu cũng bị họ giết chết. V́ thế, bài Tin Mừng nói: «Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng» (Mt 22:7). Câu này đă được ứng nghiệm vào năm 70, sau khi Đức Giêsu bị dân Do Thái giết khoảng 40 năm sau. Năm đó, đế quốc Rôma đă tiêu diệt và phá b́nh địa đất nước Do Thái. Dân Do Thái bị mất nước và phải lưu lạc măi đến năm 1947 mới lập quốc trở lại.

 

Người Do Thái từ chối lời mời gọi vào Nước Trời của Thiên Chúa, nên Ngài đă mời những người ngoài Do Thái vào. Và dân ngoại được Ngài mời gọi vào Nước của Ngài đă trở thành một tôn giáo là Kitô giáo ngày nay. Nhưng để vào được Nước của Ngài, những kẻ được mời phải có một trang phục thích hợp đó là t́nh yêu thương. V́ bản chất của Thiên Chúa là t́nh yêu (1Ga 4:8.16). Nước của Ngài cũng là nước của t́nh yêu, nên dân trong nước ấy cũng phải là những người có t́nh yêu đích thực, biết yêu thương và biết sống v́ tha nhân. Do đó, những người ích kỷ, chỉ biết sống cho ḿnh, không biết nghĩ đến người khác, cho dù có được người đời tưởng là đạo đức tới đâu, hay có chức vụ cao trong tôn giáo tới đâu, đều không thể là đối tượng của Nước Trời. Hiểu được điều này, ta sẽ không lạ ǵ khi nghe Đức Giêsu nói với «các thượng tế và kỳ mục trong dân»: «Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông» (Mt 21,31). Hoặc nghe Ngài nói với những người có khả năng nói tiên tri, trừ quỷ, làm nhiều phép lạ trong ngày phán xét cuối cùng: «Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác» (Mt 7:23).

 

Nghe bài Tin Mừng này, chúng ta cần nhận thức: khi gia nhập Kitô giáo, là ta đă chấp nhận lời mời của Thiên Chúa để vào Nước Trời. Nhưng ta có vào được Nước Trời hay không, điều này c̣n tùy thuộc vào việc chúng ta có chịu mặc vào ḿnh chiếc «áo cưới», tức đồng phục của Nước Trời hay không. «Áo cưới» ấy chính là t́nh yêu chân thực, tương tự như t́nh yêu của Thiên Chúa. Hay ta lại cứ nhất định mặc chiếc «áo cưới» theo ư của ta, là sống đạo kiểu hương nguyện, chủ h́nh thức, chủ lễ nghi, chủ lề luật giống như những người Pharisêu xưa, mà thiếu hẳn chất «yêu thương», «vị tha», «quên ḿnh» trong cuộc sống cá nhân, gia đ́nh và xă hội. Nếu thế, dù ta có mang danh đạo đức cỡ nào trong cách sống đạo ấy, ta vẫn chẳng vào được Nước Trời đâu!

 

3. Tiếng nói của các ngôn sứ trong đời sống

 

Ngày xưa, có dân Do Thái và dân ngoại. Dân Do Thái là những người ưu tiên được mời vào Nước Trời, nhưng họ không thèm vào, nên Thiên Chúa đă phải mời dân ngoại vào. Và dân ngoại thời ấy là những người nhận lời mời của Thiên Chúa đă trở thành dân Kitô giáo thời nay. Tuy nhiên hiện nay, ngoài Kitô giáo vẫn c̣n có dân ngoại mới, là những người ngoài Kitô giáo. Qua Đức Giêsu, Thiên Chúa đă mời gọi người Kitô hữu sống yêu thương như giới răn chính yếu nhất của Ngài. Nhưng đă đến lúc ta thử xét xem: với tư cách từng cá nhân Kitô hữu cũng như với tư cách tập thể Kitô giáo (chẳng hạn cộng đoàn giáo xứ, hội đoàn, giáo phận, giáo hội địa phương, Giáo Hội hoàn vũ), chúng ta đă đáp lại lời mời gọi sống yêu thương của Ngài chưa?

 

Khi dân Chúa không sống đúng với lời mời gọi của Thiên Chúa, Ngài thường sai đến những ngôn sứ để nói lên tiếng nói của Ngài. Nhưng thường th́ các ngôn sứ đều bị đối xử như được diễn tả trong bài Tin Mừng: «Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ th́ đi thăm trại, người th́ đi buôn, c̣n những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết» (Mt 22:5-6). Chẳng mấy ai nhận ra được ngôn sứ của thời đại ḿnh, v́ các ngôn sứ thường nói ngược lại với quan niệm chính thống của thời đại, để sửa sai, hoàn chỉnh hoặc nâng cấp quan niệm ấy cho phù hợp với tŕnh độ và nhu cầu tâm linh mới của con người thời đại. V́ thế, các vị thường bị những đồng đạo đương thời cho là phá hoại, sai lầm, thậm chí bị tẩy chay, bách hại, giết chết, hay ít ra là không thèm nghe, không đếm xỉa tới. Ngôn sứ đích thật luôn luôn bị đối xử như thế (x. Lc 6:22-23), chỉ có ngôn sứ giả mới được ưu đăi thôi (x. Lc 6:26). Tuy nhiên, những người nào thành tâm thiện chí, luôn luôn t́m hiểu thánh ư Thiên Chúa để sống phù hợp với ư Ngài, sẽ nhận ra chân lư trong lời của các ngôn sứ.

 

Chúng ta có bao giờ để tâm lắng nghe tiếng nói của những ngôn sứ đồng thời với ḿnh, mà Thiên Chúa sai đến để mời gọi ta sống đúng với thánh ư Thiên Chúa, để sửa sai, để nâng cấp quan niệm của thời đại không? Hay chúng ta sẽ hành xử giống những người Pharisêu xưa là: cứ tôn vinh, ca tụng các ngôn sứ thời đại trước mà cha ông họ đă bách hại và giết chết; nhưng chính họ lại bách hại và giết chết các ngôn sứ thời đại ḿnh mà chỉ con cháu họ về sau mới nhận ra và tôn vinh là ngôn sứ (x. Mt 23:29-32)? Ôi cuộc đời thời nào cũng thế! Lịch sử cứ lập đi lập lại măi những màn kịch và bài học giống nhau mà người đời không sao học được, nên cứ lầm lỗi măi, cho dù đă được cảnh báo trước! Thời nào các ngôn sứ cũng bị người đồng thời đối xử như thế! Những ǵ đă xảy ra trong Do Thái giáo, liệu có đang xảy ra trong Giáo Hội và thế giới của chúng ta không?

 

 

III. CẦU NGUYỆN

 

Lạy Cha, xin cho con nhận ra bộ đồng phục mà con cần phải có để vào được Nước Trời chính là t́nh yêu thương đích thực của con đối với đồng loại. Không có đồng phục này, th́ dù con có mặc những y phục khác đẹp đẽ đến đâu, con cũng sẽ không được nhận vào Nước Trời. Xin cho con có được bộ đồng phục ấy. Amen.

 

Nguyễn Chính Kết

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính