Năm A

Chúa Nhật thứ 13 Thường Niên

 

(Bài 1)

 

Để theo Chúa, phải ưu tiên chọn Ngài hơn tất cả

 

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=qV231zJ-iaE&list=PLV5k4sBhQLw5lOD3zUW35x-n9Aw6wUmo-

 

 

I. ĐỌC LỜI CHÚA

 

● 2V 4:8-11.14-16a: (9) Tôi biết người thường ghé vào nhà chúng ta là một thánh nhân của Thiên Chúa.

 

● Rm 6:3-4.8-11: (8) Nếu chúng ta đă cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta.

 

● TIN MỪNG: Mt 10:37-42

 

Từ bỏ ḿnh để theo Đức Giêsu

 

(37) «Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, th́ không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, th́ không xứng với Thầy. (38) Ai không vác thập giá ḿnh mà theo Thầy, th́ không xứng với Thầy. (39) Ai giữ lấy mạng sống ḿnh, th́ sẽ mất; c̣n ai liều mất mạng sống ḿnh v́ Thầy, th́ sẽ t́m thấy được.

 

Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy

 

(40) «Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đă sai Thầy. (41) Ai đón tiếp một ngôn sứ, v́ người ấy là ngôn sứ, th́ sẽ được lănh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, v́ người ấy là người công chính, th́ sẽ được lănh phần thưởng dành cho bậc công chính. (42) Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lă thôi, v́ kẻ ấy là môn đệ của Thầy, th́ Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu».

 

 

II. CHIA SẺ

 

Câu hỏi gợi ư:

 

1.   Một người từ bỏ mọi sự – những người thân yêu, tương lai sự nghiệp, của cải ruộng vườn – để theo Chúa, có phải người ấy coi rẻ những thực tại ấy không? Chúa có muốn ta khinh chê hay trân trọng những thực tại trần gian?

 

2.   Chúa nói: «Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, th́ không xứng với Thầy». Phải chăng Ngài không muốn ta yêu thương cha mẹ ta? Như thế có bất hiếu không?

 

3.   Trong thực tế đời thường, ưu tiên chọn lựa Thiên Chúa cụ thể là ǵ?

 

4.   Giữa Thiên Chúa và nhân loại, Thiên Chúa và Giáo Hội, Thiên Chúa và tổ quốc, Thiên Chúa và những việc tốt đẹp ta đang làm cho Ngài, ta phải ưu tiên chọn ai? Bạn đă khi nào phải chọn lựa giữa Thiên Chúa và những đối tượng đặc biệt đó chưa? Bạn đă chọn lựa thế nào?

 

Suy tư gợi ư:

 

1.   Chỉ khi chọn lựa, ta mới chứng tỏ ḿnh quư cái nào hơn

 

B́nh thường, tất cả mọi của cải, đồ đạc trong nhà, ta đều quư, đều coi là có ít nhiều giá trị khiến ta muốn giữ lại. Nếu bị mất, dù chỉ một cây kim, một cây viết, ta đều tiếc xót không nhiều th́ ít, tùy theo giá trị của nó lớn hay nhỏ. Dù không khinh chê vật ǵ, nhưng khi cần phải bỏ nhà để di tản chẳng hạn, ta chỉ đem theo những ǵ cần thiết nhất, giá trị nhất, và bỏ lại tất cả những thứ khác. Những thứ phải bỏ lại ấy không phải là không có giá trị. Nhưng ta bắt buộc phải bỏ chúng lại v́ không mang theo được.

 

Có những trường hợp thật ngặt nghèo buộc ta phải chọn lựa giữa hai thứ mà ta yêu hoặc quư nhất trên đời. Chẳng hạn giữa cha và mẹ, giữa vợ (hoặc chồng) và con, giữa đứa con này với đứa con kia, v.v… Cả hai đều vô cùng quư giá đối với ta. Nhưng nếu ta chỉ có thể chọn một, nghĩa là chọn cái này th́ phải bỏ cái kia, th́ từ bỏ bất kỳ cái nào trong hai cũng đều làm ta đau đớn, xót xa, đều tạo cho ta vết thương ḷng… Chỉ khi thực tế phải chọn lựa như vậy, ta mới chứng tỏ ta quư cái nào hơn cái nào, coi cái nào quan trọng hơn cái nào. Nếu không, chẳng ai biết được giữa hai người hai vật mà ta đều yêu quư, ta quư người nào vật nào hơn.

 

2. Người theo Chúa, phải ưu tiên chọn Ngài hơn tất cả

 

Đối với với những ai thật sự muốn theo Đức Giêsu, Ngài đều đặt họ vào một chọn lựa giữa Ngài với những đối tượng mà họ yêu quư, trân trọng nhất trên đời. Chỉ khi ta sẵn sàng chọn Ngài và sẵn sàng chấp nhận mất hay từ bỏ đối tượng ta vô cùng yêu quư kia, th́ ta mới thật sự xứng danh theo Ngài. Thật vậy, Ngài đ̣i hỏi ta phải quư Ngài hơn bất kỳ người nào, vật nào, cho dù ta có quư mến hay gắn bó người hay vật ấy tới đâu. Ngài nói: «Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, th́ không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, th́ không xứng với Thầy» (Mt 10:37-38). V́ Ngài chính là kho báu hay viên ngọc quư mà Ngài nói đến trong dụ ngôn Mt 13:44-46: phải sẵn sàng bán hết tất cả mọi thứ ḿnh có, thậm chí tới đồng xu cuối cùng, mới có thể mua được kho báu hay viên ngọc ấy. «Sẵn sàng» ở đây là một thái độ tâm linh mà Ngài đ̣i hỏi tuyệt đối phải có; chứ trong thực tế, chẳng mấy khi Ngài bắt ta phải thật sự «bán hết» tất cả rồi mới đạt được Ngài. Thật vậy, khi ta đă có được thái độ sẵn sàng tuyệt đối ấy, lắm khi Ngài c̣n cho ta thêm gấp bội những ǵ ta đă có nữa: «Chẳng ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, v́ Thầy và v́ Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đăi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau» (Mc 10:29-30).

 

Câu Mt 10:37-38 vừa nêu – «Ai yêu cha mẹ hơn Thầy…» – không có nghĩa là Ngài bảo ta không được yêu thương quư mến cha mẹ, con cái ḿnh. Trái lại, qua giới răn của Ngài, ta thấy Ngài đ̣i hỏi ta phải yêu thương, trước hết là những người thân thuộc, rồi đến người ngoài, và thậm chí cả kẻ thù nữa. Để chứng tỏ ta đích thực yêu thương họ, Ngài muốn ta phải thật sự quên ḿnh, sẵn sàng hy sinh cho họ. Ngài chỉ yêu cầu ta – những kẻ muốn thật sự theo Ngài – phải đặt Ngài lên trên tất cả những ǵ ta yêu quư nhất trên đời. Và nếu có yêu thương quư mến ai, th́ đều phải v́ Ngài mà yêu thương, v́ nhận ra họ là h́nh ảnh hay hiện thân của Ngài.

 

Trong thực tế đời thường, ưu tiên chọn lựa Thiên Chúa là coi việc thực hiện thánh ư của Ngài quan trọng hơn làm theo ư riêng ḿnh hoặc ư muốn hay lệnh truyền của bất kỳ ai khác, dù người ấy là cha mẹ, bề trên, vua chúa, chính quyền hay giáo quyền. Mà thánh ư Ngài chính là mọi người biết yêu thương và hy sinh cho nhau (x. Ga 13:34-35;15:12.17). Thánh ư Ngài cũng được phản ảnh qua tiếng lương tâm của ta khi lương tâm ấy được xây dựng trên nền tảng đức ái. Ngoài ra thánh ư Ngài c̣n được biểu lộ qua lệnh truyền của cha mẹ, bề trên, vua Chúa, chính quyền, giáo quyền khi lệnh truyền này không phản lại tinh thần yêu thương của Ngài. Thánh ư Ngài cũng đ̣i hỏi ta hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích chính đáng của tập thể, hoặc hy sinh lợi ích của tập thể nhỏ (chẳng hạn gia đ́nh ḿnh) cho lợi ích chính đáng của tập thể lớn (chẳng hạn xă hội, tổ quốc ḿnh).

 

3. Những trường hợp chọn lựa đặc biệt

 

Trong đa số hay trong hầu hết các trường hợp, quan niệm hay lệnh truyền của cha mẹ, bề trên, vua chúa, chính quyền, giáo quyền thường được coi là phù hợp với quan niệm hay lệnh truyền của Thiên Chúa. V́ thế, ta phải vâng theo lời chỉ dạy và lệnh truyền của những người trên ấy, nhất là khi ta chưa xác định được quan niệm và ư muốn của Thiên Chúa thế nào. Tuy nhiên không phải quan niệm và ư muốn của họ luôn luôn phù hợp với quan niệm và ư muốn của Thiên Chúa. Khi ta biết rơ quan niệm hay lệnh truyền của những bậc bề trên ấy không phù hợp với quan niệm hay lệnh truyền của Thiên Chúa, th́ ta «phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm» (Cv 5:29). Vâng lời các bậc bề trên trong trường hợp này không phải là đức vâng lời, nghĩa là không đẹp ḷng Thiên Chúa.

 

Nếu không gặp những trường hợp ngặt nghèo khiến ta phải chọn lựa giữa Thiên Chúa và những ǵ ta yêu quư nhất, th́ ta không biết được ta yêu mến Thiên Chúa đến mức nào, v́ trên nguyên tắc, ta vẫn chủ trương phải yêu quư Ngài hơn hết mọi sự. Và ta tưởng ḿnh thật sự yêu Ngài như vậy. Nhưng khi phải chọn lựa giữa Ngài với một người hay một vật nào đó mà ta yêu quư, ta mới thấy ḿnh không yêu mến Thiên Chúa như ḿnh tưởng. Rất có thể trong những trường hợp cụ thể nào đó, đối tượng ưu tiên ta chọn không phải là Thiên Chúa (hay Đức Giêsu), mà là một nhân vật, một tập thể, hay một thực tại nào đó. Có những trường hợp đặc biệt mà ta phải chọn một trong hai, như:

 

Giữa Thiên Chúa và người ḿnh yêu thương nhất trên đời: Chẳng hạn có người được Chúa mời gọi hiến dâng trọn cuộc đời ḿnh cho Chúa để làm tông đồ chuyên nghiệp cho Ngài, nhưng cha mẹ họ th́ lại muốn họ lập gia đ́nh để nối dơi tông đường, hay gia đ́nh họ chỉ muốn họ dành trọn t́nh yêu, th́ giờ, sức lực cho gia đ́nh. Hoặc như đôi nam nữ kia yêu thương nhau thật chân thành và tha thiết, nhưng một người cảm thấy tiếng Chúa mời gọi hiến dâng cuộc đời ḿnh cho Ngài, đang khi người ḿnh yêu chỉ muốn ḿnh dành cả cuộc đời ḿnh cho họ.

 

Giữa Thiên Chúa và sự nghiệp: Một thanh niên có tương lai thật tươi sáng, có thể tạo lập được một sự nghiệp lớn lao. Nhưng chàng lại nghe thấy tiếng Chúa kêu gọi ḿnh dấn thân phục vụ người nghèo, người bị áp bức, tranh đấu cho công lư trong một xă hội đầy bất công. Từ bỏ sự nghiệp để nghe theo tiếng Chúa trong trường hợp này là cả một hy sinh.

 

Giữa Thiên Chúa và tổ quốc: Một người đang sống trong một đất nước có tham vọng chinh phục những nước chung quanh. Điều này nhiều khi buộc người dân phải hành động thất đức đối với những người thuộc các nước chung quanh. Nhiều người nhận ra làm như thế là đi ngược lại tinh thần yêu thương đồng loại của Thiên Chúa. Nhưng nếu ḿnh không chấp hành lệnh của đất nước th́ không khỏi gặp phiền nhiễu, bị tẩy chay, chụp mũ…

 

Giữa Thiên Chúa và Giáo Hội: Trong những trường hợp b́nh thường, Thiên Chúa và Giáo Hội được đồng hóa với nhau: làm theo ư Giáo Hội cũng chính là làm theo ư Thiên Chúa. Nhưng không phải là luôn luôn như vậy. Những người có ơn gọi làm ngôn sứ đôi khi nhờ Thánh Thần soi sáng, có thể nhận ra rơ rệt Giáo Hội đang theo một quan niệm hay một con đường chưa đúng như đă từng xảy ra trong lịch sử. Tiếng Chúa thúc giục trong ḷng họ phải làm một điều ǵ đó để giúp Giáo Hội đi đúng ư Thiên Chúa hơn. Nhưng lên tiếng theo như đ̣i hỏi của lương tâm ḿnh thường rất dễ bị chụp mũ là chống phá Giáo Hội, có thể bị giáo quyền kết án, «dứt phép thông công», bị đồng đạo tẩy chay, xa lánh, mất đi những quyền lợi tinh thần hay vật chất mà ḿnh đang được hưởng từ Giáo Hội… Như trường hợp thầy ḍng Galilê, nữ thánh Jeanne d’Arc, và mới đây là hai nhà thần học Karl Rahner và Yves Congar, v.v… Nếu cứ «mũ ni che tai, ai sai mặc kệ» th́ cuộc đời sẽ thật an toàn và thuận lợi, c̣n làm theo lương tâm th́ thật nguy hiểm và cuộc đời có thể sẽ gặp nhiều bất trắc. Vậy th́ phải chọn lựa theo ai? Các ngôn sứ đều bị đồng đạo ḿnh bách hại (x. Mt 5:12), «ném đá» (x. Mt 23:27) khi c̣n sống. Chờ đến lúc đồng đạo ḿnh hiểu ḿnh, nhận ra ḿnh hoàn toàn đúng, th́ ḿnh đă hóa ra người thiên cổ (x. Mt 23:29-31). Số phận các ngôn sứ đích thực hầu hết đều như vậy. Trong những trường hợp này, có rất nhiều người lựa chọn: thà làm người của Giáo Hội th́ có lợi cho ḿnh hơn là làm người của Thiên Chúa, của sự thật, của công lư. Làm ngôn sứ đích thực quả thật không dễ!

 

III. CẦU NGUYỆN

 

Lạy Cha, nếu con không ưu tiên chọn Cha hay Đức Giêsu mà chọn một đối tượng nào khác, th́ suy cho cùng, hóa ra con chỉ lựa chọn chính con, v́ những lợi ích trần tục nào đó của con. Nhưng Đức Giêsu cho biết: «Ai giữ lấy mạng sống ḿnh, th́ sẽ mất; c̣n ai liều mất mạng sống ḿnh v́ Thầy, th́ sẽ t́m thấy được» (Mt 10:39). Nghĩa là kết cuộc kẻ chọn chính ḿnh, v́ lợi ích của ḿnh, lại là kẻ mất mát và thiệt tḥi nhiều nhất. Xin cho con biết khôn ngoan và can đảm dám coi nhẹ chính bản thân và lợi ích của con để luôn luôn dành mọi ưu tiên cho Cha hay Đức Giêsu. Amen.   

 

 

Nguyễn Chính Kết

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính